Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Tore Johnsen

Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Annet

Bakgrunn

Tore Johnsen er en samisk teolog med PhD fra Centre for the Study of World Christianity, University of Edinburgh basert på avhandlingen “The Contribution of North Sami Everyday Christianity to a Cosmologically-oriented Christian Theology” (2020). Hans forskningsinteresser er foruten samisk teologi (teologi basert i samisk kristendomstradisjon, åndelighet, filosofi og historie), nordamerikansk urfolksteologi, afrikansk teologi, teologisk dekolonisering, forsoning som samfunnsteologi – internasjonalt og i Norge/Sápmi, samt økoteologi. Hans forskning har metodologisk forankring i kontekstuell teologi, etnografiske metoder, levd religion og urfolksmetodologi. Johnsens faglige arbeid er preget av nærhet til praksisfeltet, bl.a. basert på tidligere erfaring som prest i nordsamisk område (1998-2009), generalsekretær i Samisk kirkeråd (2009-2016) og leder av Kirkenes Verdensråds referansegruppe for urfolk (2015-2018). Johnsen arbeider for tiden med kapasitetsbygging rettet mot Den norske kirke knyttet til temaet fornorskning og forsoning, og han forsker på betydningen og bruken av "forsoning" i den norske sannhets- og forsoningskommisjonsprosessen. Det siste skjer i rammen av ReconTrans (2019-2023), et forskningsprosjekt der prosessene i Norge og Sápmi sees i lys av Sør-Afrikas og Canadas sannhets- og forsoningskommisjonserfaringer, i samarbeid med sørafrikanske, kanadiske og svenske forskere.

Vitenskapsdisipliner

Teologi og religionsvitenskap

Emner

Dekolonisering

Forsoning

Kontekstuell teologi

Levd religion

Luthersk teologi

Overgangsrettferdighet

Politisk forsoning/fredsprosesser

Samfunnsteologi

Samisk religion

Samisk religiøsitet og virkelighetsforståelse

Samisk språk

Samisk teologi

Sannhetskommisjoner

Urfolksmetodologi

Urfolksrettigheter

Urfolksstudier

Urfolksteologier

Økoteologi