Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Trygve Jens Gulbrandsen

Institutt for samfunnsforskning (Forsker) - Institutt for samfunnsforskning

Gulbrandsen-bilde

Kontaktinfo


Institutt for samfunnsforskning

E-post

Annet

Besøksadresse
Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo Besøksadresse: Munthes gt. 31

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Trygve Gulbrandsen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Professor II ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 2005-2013. Han har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, 1978, og ble dr. philos. i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1999. Arbeidet i årene 1978-1989 i ulike departementer. Var blant annet utredningsleder i Forskningsavdelingen i Kultur- og vitenskapsdepartementet i perioden 1983-1985, utredningsleder i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1985-1988 og rådgiver/spesialrådgiver i Planleggingsgavdelingen, Finansdepartementet 1988-1989. Medlem i styret for forskningskomite 2 om politiske eliter i IPSA (2005-2012), den internasjonale statsviterforeningen. Tidligere redaktør i Sosiologi i dag og Tidsskrift for samfunnsforskning, medlem i redaksjonen av Søkelys på arbeidsmarkedet og medlem i redaksjonsrådet i tidsskriftet Stat og styring.

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Eliter

Familiebedrifter

Frivillige organisasjoner

Kommunikasjonsrådgivere

Medarbeidereie

Tillit


Prosjekter


Forskningsgrupper

Velferdspolitikk