Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Torbjørn Brox Webber

Senter for misjon og globale studier (Stipendiat) - VID vitenskapelige høgskole

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
torbjorn.brox.webber@vid.no

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emner

Ekklesiologi

Postkolonial teori og praksis

Samisk samfunn og kultur

Skapelsesteologi

Systematisk teologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Forskningsresultater i Cristin