Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Helgi Thor Thorarensen

Norges fiskerihøgskole (Professor) - UiT Norges arktiske universitet

Thorarensen-bilde

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Telefon
+4777644427

Annet

Vitenskapsdisipliner

Akvakultur

Zoofysiologi og komparativ fysiologi

Emner

Vannkvalitet

Land

Island

Kenya

Nigeria

Norge

Uganda

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter