Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Lotte Pannekoeke

Institutt for helse- og omsorgsvitskap (Høgskolelektor) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Høgskulen på Vestlandet

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Faculty development in simulation

1. Hjertelungeredning – ferdigheter og motivasjon hos sykepleie- og nautikkstudenter

Simulering som læringsaktivitet i bachelorutdanningen i sykepleie. Formål: Prosjektet består av fire delprosjekt der vi ønsker å evaluere eksisterende simuleringsaktivitet knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid og simulering med norske og internasjonale studenter med tanke på anvendelsesmuligheter i klinisk praksis, samt språklige og kulturelle utfordringer. Formålet er også å utvikle nye aktiviteter der student-deltagelse og lærerinvolvering blir sentralt