Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Philippe Collas

Avdeling for molekylærmedisin (Professor) - Universitetet i Oslo

Nasjonalt senter for stamcelleforskning (Forsker) - Oslo universitetssykehus HF

Collas-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Oslo

E-post

Hjemmeside
http://www.collaslab.com

Oslo universitetssykehus HF

E-post

Annet

Besøksadresse
Institutt for Medisinske basalfag Universitetet i Oslo Pb 1112 Blindern 0317 Oslo Email: philc@medisin.uio.no

Samarbeidsrelasjoner
- Kjerne dynamikk: Institut J. Monod, Paris, France (Dr. Brigitte Buendia) - mikrofluidikk: DTU, Lyngby, Danmark (Prof. Mikkel F. Hansen) - PP1: University of Leuven, Belgium (Prof. Mathieu Bollen) - mesenkymale stamceller: Rikshospitalet, UiO, Oslo (Dr. Jan Brinchmann) - genome-wide epigenetikk: Radium Hospitalet, Oslo (Prof. Ola Myklebost) - zebrafisk stamceller: Norwegian Coll. Vet. Science (Prof. Peter Aleström)

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Basale biofag

Biokjemi

Medisinsk molekylærbiologi

Molekylærbiologi

Emner

Celle imaging

Cellekjerne

Epigenetikk

Fett stamceller

Geneytrykk

Kjerne omprogramering

Kjernesignalering

Kromatin

Kromatin immunpresipitering

Stamcelle

Land

Australia

Belgia

Danmark

Frankrike

Sverige

USA

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen


Prosjekter