Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Anne Leseth

Senter for profesjonsstudier (Førsteamanuensis) - OsloMet - storbyuniversitetet

Leseth-bilde

Kontaktinfo


OsloMet - storbyuniversitetet

E-post

Telefon
+47 67 23 53 28

Annet

Vitenskapsdisipliner

Andre helsefag

Sosialantropologi

Emner

Arbeidsinkludering

Etnistitet

Idrettsvitenskap

Kjønn og profesjon

Kulturanalyse

Kvalitative metodologi

Mangfold og kultur

Mangfoldskompetanse

Profesjon

Sykepleierutdanning

Sykepleieutdanning

Transkulturell psykiatri

Velferdsstat

Land

Norge

Tanzania

Region

Norden

Øst-Afrika

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer