Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Terje Sundstrøm

Nevroklinikken (Lege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klinisk institutt 1 (Førsteamanuensis) - Universitetet i Bergen

Sundstrøm-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Annet

Besøksadresse
K. G. Jebsen Senter for Forskning på Hjernesvulst, Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen, Jonas Liesvei 91, 5020 Bergen

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner


K. G. Jebsen BTRC

Nevrokirurgisk avdeling

Nasjonal Behandlingstjeneste for Vestibularisschwannomer

Scandinavian Neurotrauma Committee

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

MD, PhD, Spesialist i nevrokirurgi

Vitenskapsdisipliner

Medisinsk molekylærbiologi

Nevrokirurgi

Emner

Hjernesvulst

Traume, nervesystemet

Land

Norge

Region

Norden

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner

Søk i eksterne biblioteksdatabaser

PUBMED
ORIA
NORART