Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Sidsel Ellingsen

Fakultet for helsefag (Førsteamanuensis) - VID vitenskapelige høgskole

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Førsteamanuensis) - Universitetet i Bergen

Ellingsen-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Universitetet i Bergen

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Anestesisykepleie

Etikk

Fenomenologi

Filosofi

Forskningsmetode

Grunnleggende fenomen

Kunnskapsbasert praksis

Kvalitativ forskningsmetode

Omsorg

Palliativ omsorg

Sykepleie

Sårbarhet

Tid

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae