Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jan Kristian Stokkebekk

Stokkebekk-bilde

Kontaktinfo


Annet

Privat e-post

Bakgrunn

Stipendiat ved psykologisk fakultet,,HEMIL senteret UIB. Stipendiatstilling i familieterapi finansiert av Bergen og omland familiekontor. MFSP/Klinisk sosionom

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag

Samfunnsvitenskap

Emner

Barnefamilier

Familieliv, foreldreskap og omsorg for barn

Familieterapi

Psykoterapi, teori og metodeutvikling

Psykoterapiforskning

Resiliens

Sosialpsykologi

Utviklingspsykologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Prosjekter