Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Reidar Jakobsen

Forebyggingsenheten (Førsteamanuensis) - UiT Norges arktiske universitet

Institutt for klinisk psykologi (Førsteamanuensis) - Universitetet i Bergen

Kontaktinfo


UiT Norges arktiske universitet

E-post

Universitetet i Bergen

E-post

Annet

Samarbeidsrelasjoner
-UiB ved Institutt for klinisk psykologi, Institutt for klinisk medisin og Hemil-senteret
- RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RBUP Øst og Sør
- RVTS Vest
- Atferdssenteret
- NOVA


Vitenskapsdisipliner

Emner

Atferdsproblemer

Barnevern

Forebyggende psykisk helsevern, barn og unge

Kvalitet i psykisk helsetjeneste

Psykisk helsevern

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae