Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Kenneth Jan Hugdahl

Divisjon psykisk helsevern (311000) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (Professor) - Universitetet i Bergen

Hugdahl-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae