Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Rune Johan Krumsvik

Avdeling for kulturfag (Professor ii) - Høgskulen i Volda

Institutt for pedagogikk (Professor) - Universitetet i Bergen

Krumsvik-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Annet

Besøksadresse
Professor, Dr.Philos, Rune Johan Krumsvik. Forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Digitale Læringsfellesskap. Faglig leder for forskerskolen Western Norway Graduate School of Education II

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Professor II, Volda University College. Honorary senior research fellow at University of Bristol, UK. Research collaborator, National Center of Excellence (LinCS), University of Gothenburg. Member of Editorial Board of British Journal of Educational Technology. Head of Western Norway Graduate School of Educational Research (WNGER II, 2017-->). One of the main applicants (as Vice director) of Centre for the Science of Learning and Technology(SLATE) at UiB.

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Andre psykologiske fag

Emner

Digital kompetanse

Digital læringsanalyse

Doktorgradsutdanning

Forskerutdanning

Fysisk aktivitet

IKT i undervisning

IKT og læring

Idrettspsykologi

Klasseledelse

Kombinerte forskningsmetoder

Kvalitativ forskningsmetode

Utdanningsledelse

Land

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Prosjekter

Digital technology in Nordic teacher education. A systematic meta-aggregative review

Impact of public authorities and educational technology on development of professional digital competence in teacher education and schools (DIGOV)

Two Ways to Increase Student Interest for Mathematics and Science in Education

Classroom managment and technology rich learning environment 1 (Seed Funding in DLC 2011-2013). The pilot project PPBU (Software for PC-use in teaching) (Programvare for PC-bruk i Undervisningen, Rogalandsstudien-2009-2011)

Digital competence (development of a digital competence model for students, teachers, teacher students and teacher educators (Seed Funding DLC 2011-2013)

Remote teaching on doctoral level during societal crisis

Classroom managment and technology rich learning environment 2 (Seed Funding in DLC 2011-2013). The relationship between ICT-use and learning outcome (Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte, SMIL-studien)

Digital competence in higher education

Learning in a digital age. Metacognitive feelings for text material presented on paper, computer screens and electronic reading devices (Seed Funding in DLC 2011-2013). Delprosjektledere: Elisabeth Norman og Bjarte R. Furnes

Formative assessment in higher education

Doctoral education (research leadership, supervision, ph.d.-courses, opponent, mid-term evaluation, etc.)

Use of tablets in primary and secondary school

Hva spiller mest inn på skoleprestasjoner?

PEK-prosjektet "Teach as we Preach" og DigUiB og digital kompetanse I & II

Ethics, social media and teacher education, part 1 (Seed Funding in DLC 2011-2013). Del-prosjektleder Brita Bjørkelo.

Pre-project: Graduate school of research and digitalization of doctoral education

Flipped classroom and learning outcome (Seed Funding in DLC 2011-2013)

Impact of public authorities and educational technology on development of professional digital competence in teacher education and schools


Forskningsgrupper

Digitale Læringsfelleskap (DLF)