Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Mette Christophersen Tollånes

Laboratorium for klinisk biokjemi (Lege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Avdeling for helsefremmende arbeid (Seniorrådgiver) - Folkehelseinstituttet

Kontaktinfo


Folkehelseinstituttet

Telefon
21077000

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Norsk sykdomsbyrdeprosjekt: Sosioøkonomisk og geografisk variasjon i dødelighet, dødsårsaker, risikofaktorer og sykelighet

Life expectancy and disease burden in the Nordic countries: results from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2017