Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Marita Kristiansen

NORCE Samfunn (Forsker ii) - NORCE Norwegian Research Centre AS

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (Forsker) - Universitetet i Bergen

Kontaktinfo


NORCE Norwegian Research Centre AS

E-post

Telefon
55583194

Universitetet i Bergen

E-post

Annet

Besøksadresse
NORCE Norwegian Research Centre AS NORCE Samfunn Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Engelsk språk

Emner

Fagspråk

Korpuslingvistikk

Neologi

Parallellspråklighet

Språkpolitikk

Terminologi

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Hovedpublikasjoner

Lenke til hovedpublikasjoner