Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Line Bjørge

Kvinneklinikken (Overlege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Klinisk institutt 2 (Professor) - Universitetet i Bergen

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

MK-3475-100 En fase II studie av pembrolizumab som monoterapi hos pasienter med tilbakefall av eggstokkreft

Etablering av immunkompetente musemodeller for eggstokkreft

Fase 1b, flersenters, farmakokinetisk og farmakodynamisk sikkerhetsstudie med multippel stigende dose av Tilvestamab (BGB149) hos pasienter med tilbakevendt plantinaresistent, høygrads serøs eggstokkreft (HGSOC).

Gravide med kreft

UMBRELLA

Etablering av et organoid modelsystem for kreft i vulva

Identifikasjon av et nytt molekylært verktøy til bruk ved diagnostikk og valg av behandling hos kvinner med svulster i de ytre kjønnsorgan

Identifikasjon av tumor-spesifikke antistoffer i ascites væske hos pasienter med eggstokkreft

IMPRESS-Norway

Hvordan påvirker kirurgisk behandling livskvaliteten til pasienter med eggstokkreft

En fase 3, randomisert, dobbelt blind, placebo kontrollert studie til vurdering av Niraparib vedlikeholdsbehandling hos HRP positive pasienter etter første linje kjemoterapi.

Nye metoder for individtilpasset forebygging av gynekologisk kreft

IMPACT - Effekt av nye terapeutiske midler for pasienter som skal opereres for eggstokkreft

AVANOVA

En fase 3, randomisert, dobbeltblind multisenterstudie av dostarlimab (TSR-042) pluss karboplatin-paklitaksel versus placebo pluss karboplatin-paklitaksel hos pasienter med primær langtkommen eller tilbakefall av endometriekreft (RUBY)

Medikamentell behandling ved eggstokkreft - Hvordan kan man bedre forutsi respons til platinum-basert terapi?

Genetikk ved preeklampsi og hjerte- og karsykdom. Familiestudie

Metformin som adjuvant behandling ved ovarialcancer

En randomisert, dobbeltblind, fase 3-sammenligning av platinabasert behandling med TSR 042 og Niraparib versus standard platinabasert behandling som førstelinjebehandling av fase III eller IV ikke-slimende epitelial eggstokkreft (FIRST)

En Fase 2, randomisert studie av MLN0128, MLN0128 MLN1117, ukentlig paklitaksel, eller kombinasjon av ukentlig paklitaksel og MLN0128 hos kvinner med avansert, tilbakevendende eller persisterende endometriekreft

Kirurgisk behandling av eggstokkreft – har grad av tumorredusjon en biologisk forklaring ?

PALEO

ISPIC