Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Åsta Haukås

Institutt for fremmedspråk (Professor) - Universitetet i Bergen

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (Førsteamanuensis) - Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
55582488

Annet

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Tysk språk

Emner

Eksplisitt vs implisitt språklæring

Flerspråklighet

Fremmedspråksdidaktikk

Grammatikkundervisning

Kontrastiv tekstlingvistikk

Læringsstrategier

Metakognisjon