Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Hilde Marie Engjom

Kvinneklinikken (Lege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling (Rådgiver) - Folkehelseinstituttet

Kontaktinfo


Folkehelseinstituttet

Telefon
21077000

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter