Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Bjørn Enge Bertelsen

Institutt for sosialantropologi (Professor) - Universitetet i Bergen

Bertelsen-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
55589322

Hjemmeside
http://www.uib.no/personer/Bjorn.Bertelsen

Annet

Besøksadresse
Besøksadresse:

Bjørn Enge Bertelsen
Institutt for sosialantropologi
Fosswinckelsgt. 6
5020 Bergen

Tlf: 55 58 93 22
Fax: 55 58 92 60
bjorn.bertelsen@sosantr.uib.no

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Jeg er en sosialantropolog som hovedsakelig arbeider med problematikker knyttet til det sørlige Afrika generelt og Mosambik spesielt. Forskningsinteresser omfatter (men er ikke begrenset til!) urbane formasjoner, egalitarianisme, framtidspraksiser, statsformasjon, vold, krig, minne, politikk, det tradisjonelle feltet, fattigdom/eksklusjon, rettslig antropologi og hekseri. Fra 1. oktober 2018 til 2022 leder jeg et stort NFR-finansiert forskningsprosjekt ved UiB kalt "Enclaving: Patterns of global futures in three African cities". Prosjektet skal utforske byutvikling i Accra, Johannesburg og Maputo med henblikk på enklavedannelse og har forskere fra England, Ghana, Mosambik, Norge og Sør-Afrika som deltagere. I mars 2014 begynte jeg som førsteamanuensis ved instituttet og ble i 2016 professor samme sted. I perioden fram til mai 2019 skal jeg særlig arbeide med spørsmål knyttet til egalitarianisme i forbindelse med Bruce Kapferers store ERC-prosjekt "Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons" som hadde oppstart 1. juni 2014. Før dette, fra august 2010 til mars 2014, arbeidet jeg med mitt postdoktorprosjekt ved instituttet og dette bærer tittelen "Social imaginaries of death, suffering and accumulation. Urban spaces of insecurity and poverty in Mozambique and Zimbabwe". I forbindelse med dette var jeg også hele høsten 2013 på et semesters gjesteforskersopphold ved "Africa Workshop at Harvard" ved Harvard University, Boston. I april 2010 forsvarte jeg min PhD-avhandling Violent becomings.State formation and the traditional field in colonial and postcolonial Mozambique. Avhandlingen uforsker kolonial og postkolonial statsformasjon og dets problematiske relasjon til det jeg definerer som det tradisjonelle feltet i Mosambik. En hovedlinje i avhandlingen knytter seg til statsformasjon som en kontinuerlig og kontestert prosess som i den mosambikanske empiriske sammenhengen i stor grad blir utfordret av krefter, kapabiliteter og dynamikker i og ved det tradisjonelle feltet. Før doktorgradsprosjektet gjennomførte jeg et hovedfagsprosjekt knyttet til det jeg kaller re-konstruktive praksiser i mosambikanske lokalsamfunn etterfølgende en borgerkrig. Det munnet ut i hovedfagsoppgaven "'Till the soil but do not touch the bones'. Memories of violence in Mozambican re-constructive practices" (2002, UiB). Oppgaven utforsket borgerkrigsvoldens (1976/77-1992) sosiale relevans og kontemporære tilstedeværelse gjennom å påvise konkrete lokalt initierte praksiser i møte med denne.

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Egalitarianisme

Hekseri

Krig/konflikt

Minne

Post-koloniale stater

Stat

Suverenitet

Tradisjon

Urban antropologi

Vold

Land

Angola

Ghana

Mosambik

Sør-Afrika

Zimbabwe

Region

Afrika

Sørlige Afrika

Personinformasjon

Curriculum Vitae


Prosjekter


Forskningsgrupper

Egalitarianism Research Group