Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Fredrik Mørk Røkenes

Institutt for pedagogikk (Førsteamanuensis) - Universitetet i Bergen

Institutt for lærerutdanning (Førsteamanuensis) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Røkenes-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

E-post

Annet

Besøksadresse
Institutt for lærerutdanning Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Universitetet i Bergen, University of Sydney, University of Ghent

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Data-støttet språklæring

Designbasert forskning

Digital dannelse

Digital historiefortelling

Digital/ICT Literacy

Digitale medier

Digitale skiller

Digitale verktøy

Engelsk didaktikk

Engelsk fagdidaktikk

Grunnleggende ferdigheter i engelsk

IKT forskning

IKT i undervisning

IKT og læring

IKT og språklæring

IKT-støttet språklæring

Kvalitativ dataanalyse

Kvalitativ forskningsmetode

Kvantitative forskningsmetoder

Mixed method

Land

Australia

Belgia

Norge

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer