Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Eirik Abildsnes

Institutt for psykososial helse (Førsteamanuensis) - Universitetet i Agder

Abildsnes-bilde

Kontaktinfo


Universitetet i Agder

E-post

Annet

Privat e-post

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Helsefag

Idrettsmedisinske fag

Klinisk medisinske fag

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer

Personinformasjon

Curriculum Vitae