Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   



Camilla Tøndel

Barneklinikken (Lege / forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Farmakologi

Medisinsk immunologi

Nefrologi, urologi

Pediatri

Emner

GFR

Immunologi

Kliniske studier

Nyrebiopsier


Prosjekter

PB-102-F20 -En randomisert, dobbelt-blindet, aktivt kontrollert studie av sikkerhet og effektivitet av PRX-102 sammenlignet med agalsidase beta på nyrefunksjon hos pasienter med Fabry sykdom som er tidligere behandlet med agalsidase beta

En klinisk studie for barn som er født små og som fortsatt er små av vekst. Behandling med somapacitan en gang i uken sammenliknet med Norditropin® en gang daglig.

Lucerastat-langtidsbehandling-ID-069A302

Revisjon av ILAR-kriteriene for klassifisering av barneleddgikt

PB-102-F51 Langtidsbehandling med Unigal hver 4. uke

Protalix PB-102-F30 En åpen studie av sikkerhet og effektivitet av PRX-102 hos pasienter med Fabry sykdom som er behandlet med Replagal (agalsidase alfa)

Er nyrefunksjonen ved 40-50 års alder påvirket av fødselsvekt?

En fase 3, dobbeltblind, randomisert, multisenter, parallell gruppe, placebokontrollert sekvens dosetitreringsstudie, for å evaluere effekt, sikkerhet og farmakokinetikk av Mirabegron hos barn fra 5 til <18 år med overaktiv blære

PB-102-F60 En åpen forlengelsesstudie for å vurdere langtids sikkerhet og effekt av pegunigalsidase alfa (PRX-102) hos pasienter med Fabry sykdom.

Isatuximab i kombinasjon med kjemoterapi hos barn med tilbakefall av/refraktær akutt lymfatisk leukemi eller akutt myeloid leukemi.

Fase 1/2 genterapistudie med AVV-vektor ved Fabry sykdom

MODIFY - Placebokontrollert studie med oral Lucerastat-monoterapi ved Fabry sykdom

En multisenter, randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie for å vurdere sikkerhet og effekt av upadacitinib i kombinasjon med topikale kortikosteroider hos pasienter med moderat til alvorlig atopisk eksem (M16-047)

PB-102-F50 En fase 3 åpen byttestudie for å vurdere sikkerhet, effekt og farmakokinetikk av pegunigalsidase alfa 2 mg/kg administrert intravenøst hver 4. uke i 52 uker hos pasienter med Fabry sykdom, som behandles nå med enzymsubstisjonsterapi. BRIGHT

MK-7655A-020: Farmakokinetikk, sikkerhet og toleranse av en enkelt dose MK-7655A hos barn fra 0 opp til 18 år med bekreftet eller mistenkt gram-negativ infeksjon. En åpen studie.

MK1986-014 En fase 1 studie for å undersøke sikkerhet og farmakokinetikk av en enkelt dose tedizolidfosfat (MK1986) til pasienter under to år med bekreftet eller mistenkt Gram-positiv infeksjon.

En klinisk studie for barn med lavt nivå av veksthormon. Behandling med somapacitan en gang i uken sammenliknet med Norditropin® en gang daglig.

LPS15919 - En randomisert åpen sammenliknende studie som skal evaluere fjerning av glycosphingolipid og kliniske effekter av agalsidase beta (Fabrazyme®) hos mannlige Fabrypasienter som har skiftet behandling fra migalastat (Galafold®)

En randomisert åpen studie som skal evaluere fjerning av glycosphingolipid (GL-3) og kliniske effekter ved å skifte behandling til agalsidase beta (Fabrazyme) mot å fortsette behandling med agalsidase alfa (Replagal) hos mannlige pasienter med Fabry sykdom

MK-7655A-021 En åpen randomisert aktiv-kontrollert studie av sikkerhet, toleranse, effekt og farmakokinetikk til MK-7655A hos barn fra 0 opptil 18 år med bekreftet eller mistenkt gram-negativ infeksjon.

MK1986-014 En fase 1 studie for å undersøke sikkerhet og farmakokinetikk av en enkelt dose tedizolidfosfat (MK1986) til pasienter under to år med bekreftet eller mistenkt Gram-positiv infeksjon.

Upadacitinib til barn med alvorlig atopisk eksem

Naloxegol ved opoid-relatert opstipasjon hos barn