Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

Bjørneboe-bilde

Kontaktinfo


Annet

Besøksadresse
Administrasjonsbygningen, 9. et
Problemveien 7
0313 Oslo

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ble tilsatt som universitetsdirektør ved Universitet i Oslo i 2007. Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret.

Direktøren er øverste leder av den administrative virksomheten ved universitetet. Direktøren skal etter samråd med rektor forberede og gi tilrådning i saker for styret og er ansvarlig for iverksetting av styrets vedtak. Kontakten mellom rektor (styret) og administrasjonen skal som hovedregel gå via universitetsdirektøren.

Bjørneboe er uteksaminert som cand. med. ved Universitetet i Oslo i 1983 og tok sin dr. med. samme sted i 1987. Hun ble kandidat i helseadministrasjon i 1990. Bjørneboe har vært tilknyttet universitetet i Oslo og universitetet i Tromsø som professor.

Bjørneboe har lang erfaring som leder og har gjennomgått Solstrandsprogrammets lederutvikling. Hun har vært ansatt som administrativ leder i Statens ernæringsråd, direktør i Statens ernæringsråd og kom fra stillingen som assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet til stillingen som universitetsdirektør.

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter