Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Ingrid Elisabeth Husabø

Forskning- og utviklingsavdelingen (Forsker) - Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

NORCE Helse - RKBU () - NORCE Norwegian Research Centre AS

Husabø-bilde

Kontaktinfo


NORCE Norwegian Research Centre AS

E-post

Annet

Besøksadresse
elhu@norceresearch.no

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Bakgrunn

Elisabeth Husabø er psykolog utdannet ved Universitetet i Bergen, Universitet i Oslo og University of Berkeley, California. Hun har lang erfaring som miljøterapeut ved akuttposter i barnevern og psykisk helsevern, og har jobba som kommunepsykolog for barn og unge i Fjell kommune. Hun jobber nå med sin doktorgrad, finansiert av Helse Vest RHF og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU vest). Prosjektet tar for seg implementering av lavterskeltiltak i skolen for engstelige ungdom. Hennes PhD er et underprosjekt av den randomiserte kontrollerte studien Lav-intensiv kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom, som ledes fra RKBU Vest ved NORCE Helse. Husabø siden høsten 2014 jobbet ved NORCE helse (tidligere Uni Reserch Helse). Hun var forskningsassistent og forsker III i forskningsgruppa Stress, helse og rehabilitering. Der var hun også prosjektkoordinator for prosjektet Ny medisinsk vurdering. Husabø sine interessefelt dekker implementering, folkehelse og klinisk psykologi. Hun er særlig opptatt av forskeres samfunnsansvar som kunnskapsformidlere. Parallelt med studier holdt hun i tre år foredrag for ungdom om sosiale medier, mobbing og selvbevissthet. Hun har også vært ansatt som intern hos et av Norges største kommunikasjonsbyrå, og ønsker å bidra til positiv endring i helsetjenestene.

Vitenskapsdisipliner

Emner

Angst

Forebyggende psykisk helsevern, barn og unge

Implementering

Implementeringsforskning

Skolehelsetjeneste

Ungdom og psykisk helse

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer