Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Jan Tveranger

Uni Research CIPR (Forsker ii) - NORCE Norwegian Research Centre AS

Kontaktinfo


NORCE Norwegian Research Centre AS

E-post

Telefon
55583664

Annet

Besøksadresse
Telfon 55583664 Mobil 918 35 211 Mail jan.tveranger@uni.no

Privat e-post

Samarbeidsrelasjoner
Forskningsleder, geologi, Uni CIPR
Longyearbyen CO2 laboratory

IMPACT

IGeMS

GeCHjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Kvartærgeologi, glasiologi

Petroleumsgeologi og -geofysikk

Sedimentologi

Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse

Emner

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer