Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Grethe Seppola Tell

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Professor) - Universitetet i Bergen

Avdeling for kroniske sykdommer og aldring (Forsker) - Folkehelseinstituttet

Kontaktinfo


Universitetet i Bergen

E-post

Telefon
55588522

Folkehelseinstituttet

Telefon
21077000

Annet

Vitenskapsdisipliner

Emner


Prosjekter

Mental health outcomes in adopted children - a longitudinal register-based study

DiaPROM

Predictors and mechanisms for gender differences in sickness absence and disability retirement

Veien til demens. En studie av Helseundersøkelsen i Hordaland

Helseundersøkelsen i Hordland – HUSK 3. Betennelsesmarkører, blodtrykk og hjerte-karsykdom

Hjertesvikt etter hjerteinfarkt - et CVDNOR prosjekt

Hjerte- og karsykdommer hos innvandrere. Et CVDNOR prosjekt.

En epidemiologisk studie av osteoporose i Hordaland.

The use of Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) to promote quality of clinical diabetes consultations.

DiaFOTo - Effect of telemedicine follow-up care in primary health care versus traditional follow-up in specialist health care on the healing time for diabetes-related foot ulcers – a cluster-randomized controlled trial

Overlevelse etter akutt hjerteinfarkt og dets behandling i Norge. Et CVDNOR prosjekt

Ceramider og livsstilssykdom i HUSK

En-karbon metabolitter, B-vitaminer og aminosyrer som prediktorer for hjertekarsykdom og diabetes i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)

Mestringsforventning til matvaner og fysisk aktivitet - prediktorar for vekttap etter vertikal ventrikkelreseksjon for alvorleg fedme. Ein prospektiv kohortstudie

Beyond Pooled (NOAC) – Sikkerhet og effektivitetsstudie av nye antikoagulasjonsmidler. En skandinavisk registerstudie.

Helseundersøkelsene i Hordaland: oppfølging av dødelighet, sykehusinnleggelser og kreftsykdom (Oppfølging og utvidelse av REK Vest nr. 134.04)