Jan Erik Frantsvåg

Tilbake til visning
Utdanning
31.08.2003 - 15.06.2011
Master i Dokumentasjonvsvitenskap
UiT Norges arktiske universitet
01.01.2002 - 15.06.2003
Dokumentasjonvsvitenskap MF (fullt)
UiT Norges arktiske universitet
31.08.1980 - 15.06.1985
Bankøkonom
Handelshøyskolen BI
31.08.1976 - 15.06.1985
Cand.mag. (samfunnsfag)
Universitetet i Bergen
Sosialøkonomi MF, Informasjonsvitenskap GF pluss Bankøkonomutdanning.
Arbeidserfaring
24.07.2006 - 
Open Access-rådgiver
Universitetet i Tromsø/Universitetsbiblioteket
Arbeid med Open Access, både drift og markedsføring av ulike lokale databaser; og policy- og påvirkningsarbeid lokalt og nasjonalt. Deltakelse i nasjonale, nordiske og internasjonale prosjekter. I tre år (2008-2010) leder av NORA (Norwegian Open Research Archives) og med nasjonalt ansvar for Open Access.
01.02.2004 - 23.07.2006
Rådgiver
Universitetet i Tromsø/Personal- og økonomiavdelingen
Prosjektleder for innføring av elektronisk faktura- og rekvisisjonsbehandling ved Universitetet i Tromsø.
01.08.2003 - 31.01.2004
Adm. nestleder (vikar)
Universitetet i Tromsø/Det humanistiske fakultet
Fakultetsdirektørens stedfortreder, hovedansvar for personal- og økonomiforvaltningen ved fakultetet.
01.09.2001 - 31.07.2003
ADB-leder
Universitetet i Tromsø/IT-avdelingen
Avdelingsleder med ansvar for drift og vedlikehold av universitetets felles administrative systemer (økonomisystem, arkivsystem, lønnssystem osv.)
08.01.2001 - 31.08.2001
Administrativ leder
Universitetet i Tromsø/IT-avdelingen
Det administrative ansvaret i/for universitetets IT-avdeling.
01.07.2000 - 22.12.2000
Selger
Produktdatabasen PDB
Innsalg av PDBs produkter overfor næringsliv og forvaltning. Medvirkning ved utvikling av ny funksjonalitet. Tillitsvalgt for de ansatte, slo firmaet konkurs i desember 2000.
01.01.1999 - 30.06.2000
Saksbehandler (førstekonsulent/rådgiver)
Universitetet i Tromsø/Økonomiavdelingen
Saksbehandler med ansvar for større saker innenfor økonomiavdelingens arbeidsfelt. Saksbehandling for styret.
01.10.1996 - 31.12.1998
Nestleder (vikar)
Universitetet i Tromsø/Økonomiavdelingen
Leder for budsjettseksjonen, nestleder i økonomiavdelingen/stedfortreder for økonomidirektøren (noen måneder også fungerende økonomidirektør). Ansvar for større saker i avdelingen.
01.01.1993 - 30.09.1996
Saksbehandler (konsulent/førstekonsulent)
Universitetet i Tromsø/Økonomiavdelingen
Saksbehandling, forberedelse av styresaker innenfor økonomiavdelingens arbeidsfelt.
01.04.1992 - 31.12.1992
Medarbeider innenlands og utenlands betalingsformidling
Kreditkassen Tromsø
Diverse arbeid innen betalingsformidling, særlig utenlands betalingsformidling og SWIFT.
28.11.1991 - 31.03.1992
Oppsagt
Kreditkassen Nord-Norge
Oppsagt i forbindelse med større omorganiseringer og kostnadskutt i banken. Brukt til ulikt forefallende arbeid og IT-opplæring av andre oppsagte.
01.01.1986 - 27.11.1991
Leder EDB-avdelingen
Kreditkassen Nord-Norge
Ansvar for IT-drift i Nord-Norge. Frem til 02.05.1989 ansvar for samarbeidet med Tromsø Datasentral og Norbank-samarbeidet om drift og utvikling av bankens datasystemer. 1988-1989 prosjektleder for skifte av datasentral og innlemming i Kreditkassens ordinære IT-drift.
01.06.1985 - 31.12.1985
Opplæringskonsulent
Kreditkassen, Tromsø
Brukeropplæring på banksystemer, ansvar for Nord-Norge.
01.08.1983 - 31.05.1985
Diskonteringsansvarlig
Fiskernes Bank/Kreditkassen, Bodø
Utbetaling og innkassering av lån, inkassovirksomhet, låneadministrasjon.
01.05.1982 - 31.07.1983
Kasserer
Fiskernes Bank, Bodø
Generelt kassererarbeid, kunderådgivning. Deltok i oppstarten av avdelingskontoret i Bodø.
09.04.1980 - 08.07.1981
Vernepliktig
Flyvåpenet
Tilbragte det meste av tjenesten (ca. 13 mnd) som delegasjonsassistent ved den norske NATO-delegasjon i Brussel.
01.05.1979 - 30.04.1982
Kasserer
Nordlandsbanken, Bodø
Generelt kassererarbeid på byfilial, kundebehandling og rådgivning.