Niels Arvid Sletterød

Tilbake til visning
Utdanning
01.06.2012 - 01.06.2012
Dr. philos i filosofi
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
Knyttet til Institutt for ledelse, politikk og filosofi
01.06.1988 - 01.06.1988
Magister Artium i sosiologi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Institutt for sosiologi
Arbeidserfaring
01.06.2012 - 01.10.2013
Førsteopponent i bedømmelseskommisjon PhD
Copenhagen Business School
Tommy Kjær Lassen PhD thesis:”Selvledelse som eksistentiel myndiggørelse”.
01.03.2011 - 01.10.2011
Førsteopponent i bedømmelseskommisjon PhD
Copenhagen Business School
Thomas Stengade Sønderskov PhD thesis:“Den nye mulighed -Social innovation i en økonomisk kontekst”.
01.03.2010 - 15.09.2010
Formann i bedømmelseskommisjon PhD
Århus Universitet
Kim Görtz PhD thesis:“Filosofisk tænkning i caochpraktikken – Menneskesyn, teorihorisonter & kritiske applikationer”.
01.02.2010 - 01.06.2010
Opponent i bedømmelseskommisjon PhD
Aalborg Universitet
Mikael Tosti PhD thesis; “Digitale Aspekter”.
01.02.2010 - 01.06.2011
Førsteopponent i bedømmelseskommisjon PhD
Copenhagen Business School
Tobias Dam Hede PhD thesis:”Coaching som ledelsesdiskurs”.
01.03.2009 - 15.09.2009
Førsteopponent i bedømmelseskommisjon PhD
Copenhagen Business School
Dorte Hermansen PhD thesis: “Living the Brand’ som brandorienteret dialogisk praxis”.
17.11.2005 - 12.11.2014
Forsker II
TFoU
17.11.2005 - 12.11.2014
Forskningssjef
Trøndelag Forskning og Utvikling
Fagansvar og ansvar for akkvisisjon til NFR
01.03.2005 - 15.09.2005
Førsteopponent i bedømmelselommisjon PhD
Copenhagen Business School
Suzanne Dee Pedersen PhD thesis; ”Gentagelsens metamorfose: En organisering af den kreative gøren i den kunstneriske arbejdspraksis".
01.01.2001 - 17.11.2005
Leder for Næringsretta nyskaping og bedriftsutvikling
Nord-Trøndelagsforskning
Faglig og administrativ ledelse
01.01.1998 - 12.11.2014
Seniorforsker
Nord-Trøndelagsforskning
Kommisjonsvurdert
01.01.1997 - 15.06.1999
Veilder hovedfag i sosiologi
Universitetet i Oslo
01.01.1997 - 31.12.2000
Avdelingsleder for Nærings- og bygdeutviklingsavdelingen
Nord-Trøndelagsforskning
Faglig og administrativ ledelse
01.01.1996 - 16.06.1997
Foreleser (toerstilling)
HiNT
Foreleser vitenskapsteori og kvalitativ metode på hovedfag/mastergrad i Friluftsliv og Idrett
16.06.1993 - 15.06.1997
Foreleser og fagsensor
Nord-Trøndelag Distriktshøgskole/HiNT
Ansvarlig for flere deler av årsstudium i sosiologi
01.01.1993 - 31.12.1997
Sensor i sosiologi
NTNU
Sensor på alle nivå
01.01.1993 - 31.12.2012
Veileder/sensor på hovedfag/master
Nord-Trøndelag Distriktshøgskole/HiNT
Veiledning og sensurering hovedfag/mastergrad - studiet; Idrett og Friluftsliv
01.09.1992 - 15.12.1995
Foreleser og fagsensor
Namdal Sykepleierhøgskole
Ansvarlig for faget Medisinsk sosiologi
01.01.1992 - 15.11.1993
Vitenskaplig rådgiver/veileder
Nord-Trøndelag Distriktshøgskole
Veiledning i forhold til diplomoppgaver på landbruksøkonomistudiet
01.01.1992 - 15.11.1992
Foreleser i kvalitativ metode
Nord-Trøndelag Distriktshøgskole
01.01.1992 - 31.12.1994
Forskningssjef
Nord-Trøndelagsforskning
Fagansvar og ansvar for strategisk akkvisisjon
01.01.1992 - 31.12.1997
Foreleser og fagsensor
Innherred Sykepleierhøgskole
Ansvarlig for faget Institusjonssosiologi
01.01.1992 - 15.06.1993
Foreleser/fagansvarlig
Nord-Trøndelag Distriktshøgskole
Ansvarlig for årstudium i sosiologi
01.01.1990 - 15.12.1991
Foreleser i sosiologi
Folkeuniversitetet i N-Trøndelag og NTNU
Ansvarlig for desentralisert grunnfagsundervisning
02.08.1989 - 17.11.2005
Forsker II
Nord-Trøndelagsforskning
Kommisjonsvurdert
01.01.1988 - 01.08.1988
Forsker III
Nord-Trøndelagsforskning
01.10.1987 - 31.12.1987
Sekretær for frikommuneforsøk
Steinkjer kommune
01.11.1986 - 15.02.1987
Konsekvensutreder
Nord-Trøndelag Concult
Engasjement for å utarbeide konsekvensanalyse for mulig utvikling på det ensidige industristedet Salsbruket, etter brannen i sliperiet
01.01.1986 - 01.10.1987
Utvikler og tester
Justisdepartmentet
Engasjert av Justisdepartementet for applikasjon av Mycron programvare til Fylkesmannens sosialavdeling, Nord-Trøndelag
01.04.1982 - 01.10.1987
Konsulent
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Oppvekstmiljø, Barne- og ungdomsplanlegging i kommunene
01.01.1981 - 01.06.1985
Forsker
Bygdeforskning NTNU, IFIM, SINTEF
Forskerengasjement på NORAS-prosjektet: Lokale samfunns organisasjon - et handlingsretta forskningsprosjekt med fokus på lokalsamfunnsretta tiltaksarbeid i bygde-Norge