Randi Ann Fagerholt

Tilbake til visning
Utdanning
10.08.2009 - 10.08.2011
Mastergrad i sosiologi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
01.08.2006 - 15.06.2009
Bachelor i Samfunnsvitenskap med fordypning i sosiologi
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Arbeidserfaring
13.02.2017 - 
Forsker 3
Trøndelag Forskning og utvikling
01.12.2014 - 03.02.2017
Universitetslektor
Norges Arktiske Universitet - Univeristetet i Tromsø
01.09.2013 - 30.11.2014
Forskningsassistent
NTNU Samfunnsforskning AS
01.08.2011 - 30.07.2013
Vitenskapelig assistent
NTNU