Margrete Hembre Haugum

Tilbake til visning
Utdanning
01.11.1991 - 30.06.2008
Dr. Ing
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
01.08.1989 - 30.06.1990
Siviløkonom
Nord universitet
01.08.1986 - 31.12.1989
Kandidat i landbruksøkonomiske fag
Nord-Trøndelag distriktshøgskole
Arbeidserfaring
01.11.2000 - 
Forsker II
Nord-Trøndelagsforsknng/ Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Forsker III fram til 2008. Seniorforsker fra 2008.
01.08.1997 - 31.07.2000
Dekan
Høgskolen i Nord-Trøndelag
01.07.1992 - 31.12.2000
Amanuensis i landbruksøkonomiske fag
Distriktshøskolen i NOrd-Trøndelag/ Høgskolen i Nord-Trøndelag
01.08.1990 - 30.06.1992
Amanuensis i bedriftsøkonomiske fag
Nord-Trøndelag Distriktshøgskole
01.01.1990 - 
Gårdbruker
Selvstendig næringsdrivende