Øyvind Skogvold

Tilbake til visning
Utdanning
01.08.2011 - 01.10.2012
Regional utviklingsledelse i et europeisk perspektiv
Nord universitet
30 ECTS
01.08.2003 - 01.07.2005
Praktisk-pedagogisk utdanning
Nord universitet
60 ECTS
01.08.1987 - 31.12.1991
Sivilingeniør
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Teleteknikk
01.01.1986 - 31.12.1986
Fenrik
Hærens Befalskole
Befalsskolen for Hærens samband
Arbeidserfaring
01.03.2014 - 
Direktør
Trøndelag Forskning og Utvikling
01.09.2009 - 28.02.2014
Prosjektleder VRI Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Prosjektet VRI Trøndelag var en del av VRI-programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) i Norges forskningsråd. Nord-Trøndelag fylkeskommune var prosjektansvarlig på vegne av et regionalt konsortium med deltagere fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
01.09.2002 - 31.12.2002
Konsulent
Øyvind Skogvold
Selvstendig næringsdrivende gjennom et enkeltmannsforetak.
01.08.2002 - 31.12.2008
Høgskolelektor og prosjektleder
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Undervisning i IT- og multimedie-fag. Prosjektledelse av flere prosjekter for innovasjon og entreprenørskap, samt eksternt samarbeid mellom HiNT og regionalt næringsliv.
03.02.1992 - 31.08.1999
Senior produktingeniør og prosjektleder
Kongsberg Defence Communications
Systemansvarlig og prosjektleder i utviklingsprosjektet Multi Role Radio (MRR) for Hærens forsyningskommando.
01.01.1987 - 31.07.1987
Seksjonssjef/fenrik
Forsvaret
Sambandsavdelingen NHLF/IR16