Morten Stene

Tilbake til visning
Utdanning
01.09.1989 - 01.05.1991
Høyere avdeling eksamen (HAE)
Norges Handelshøyskole
Spesialfag: Strategi, ledelse, markedsføring og tjenesteinnovasjon
01.09.1976 - 01.05.1980
Siviløkonom
Norges Handelshøyskole
Arbeidserfaring
01.08.2008 - 
seniorforsker, forskningsleder og forskningsformidler
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
(20 prosent stilling fra 1.4.2017)
01.08.2005 - 03.02.2008
studiesjef (konstituert)
Høgskolen i Nord-Trøndelag
01.01.2004 - 30.07.2005
utviklings- og kommunikasjonsleder
Høgskolen i Nord-Trøndelag
23.03.2001 - 30.09.2003
informasjonsleder
Høgskolen i Nord-Trøndelag
01.07.1998 - 30.06.1999
prosjektleder
Arena 2017: Verdiskaping i Steinkjer på kort og lang sikt
(20 prosent stilling)
01.07.1998 - 01.08.2000
forsker
Nord-Trøndelagsforskning
(20 prosent stilling)
01.09.1997 - 
førsteamanuensis
Nord universitet (Høgskolen i Nord-Trøndelag)
(Delvis permisjon fra fagstilling i perioder med administrative stillinger ved Høgskolen i Nord-Trøndelag: Informasjonsleder, utviklings- og kommunikasjonsleder og studiesjef. 30 prosent stilling i perioden 1.8.2011 til 1.4.2017)
01.02.1996 - 11.08.1997
prosjektleder
Etablerersentral Innherred
En del av jobben som rådgiver i Steinkjer næringsselskap AS
01.02.1996 - 11.08.1997
rådgiver
Steinkjer næringsselskap AS
01.09.1993 - 31.08.1995
stipendiat
Norges forskningsråd
01.01.1984 - 31.08.1997
amanuensis
Høgskolen i Nord-Trøndelag
01.03.1982 - 31.12.1983
konsulent
I.P.Sharp A/S
03.11.1980 - 28.02.1982
systemkonsulent
A/S Computas