Per Bjarte Solibakke

Tilbake til visning
Utdanning
01.01.2004 - 01.06.2006
PEDUP ved NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Pedagogisk utviklingsprogram for vitenskapelig personale ved NTNU. Seksjon for Universitetspedagogikk, NTNU
01.08.1997 - 31.12.2001
Doktorprogram ved NHH i Bergen
Norges Handelshøyskole
Dr.oecon graden godkjent desember 2001. Avhandling: Essays on Changing Volatility in Thinly Traded Equity Markets
01.08.1995 - 31.12.1996
Høyere avdelings eksamen (HAE) ved NHH i Bergen
Norges Handelshøyskole
Høyere avdeling eksamen desember 1996. Oppgave: Two Essays on Asset Volatility in the Norwegian Equity Market for the period 1983 to 1994.
01.01.1988 - 31.12.1990
Doktorprogram ved NTNU i Trondheim
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avlagt eksamener tilsvarende faglige krav ved doktorgrad, NTNU (68 belastningstimer).
01.01.1984 - 31.12.1987
Hospitant Sivilingeniør NTNU i Trondheim
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hospitant ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim. Fagportefølje: Kvantitaiv økonomi (operasjonsanalyse 1 og 2), matematikk og statistikk (pålitelighetsanalyse), datafag innen systmering, databaser og ekspertsystmer (programming logic).
01.08.1979 - 01.06.1983
Siviløkonom
Norges Handelshøyskole
Siviløkonom med fordypning økonomisk styring
01.08.1974 - 01.06.1977
Generell Studiekompetanse (videreg. skole)
Florø
Avsluttet videregående skole med generell studiekompetanse
Arbeidserfaring
01.06.2020 - 
NOKUT Sakkyndig
NOKUT
Sakkyndig komite økonomi og adminiustrasjon, NOKUT
01.11.2018 - 
UHR-ØA AU-medlem
UHR / NTNU
Norsk Råd for Økonomisk Administrativ Utdanning (UHR-ØA)
01.07.2017 - 01.01.2018
Evaluator
SNF (Swiss National Research Foundation)
Evaluator for prosjektsøknader til SNF (Swiss National Research Foundation)
01.01.2017 - 01.08.2020
Prodekan for utdanning
NTNU Fakultet for Økonomi
Prodekan for utdanning, Fakultet for økonomi, NTNU Utdanningsutvalget, NTNU. Norsk Råd for Økonomisk Administrativ Utdanning (UHR-ØA)
01.01.2016 - 
Professor
NTNU
Professor i Bedriftsøkonomi / Finansiell økonomi
01.01.2011 - 31.12.2015
Professor
Høgskolen i Molde
Professor i Bedriftsøkonomi/Finansiell økonomi
01.06.2009 - 31.12.2010
Førsteamanuensis II
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Engasjement som Førstamanuensis II ved Høgskolen i Sogn og Fjordane
01.01.2009 - 01.03.2010
Økonomikonsulent / Forsker
Kontali Analyse AS
Prognostisering og Riskoadministrasjon i spot- og terminmarkedet for laks i Norge/Europa (Bergen Energi:(www.fishpool.eu).
01.01.2004 - 31.12.2007
Økonomikonsulent / IT
Ostelektra Gmbh
Prisprognostisering og Risikoadministrasjon i el-kraftmarkedet i Europa (PHELIX).
01.01.1999 - 31.12.2003
Økonomikonsulent / IT
Tafjord Kraft AS
Prisprognostisering og Risikoadministrasjon i Elkraftmarkedet Nord Pool.
01.08.1993 - 31.12.2010
Førstemanuensis i Bedriftsøkonomi
Høgskolen i Molde
Fast ansatt i forsker og undervisningstilling ved Høgskolen i Molde.
01.08.1992 - 31.07.1993
Prosjektleder
M&R Fylkeskommune, Molde
Etablering av 21 ressurssentre i Møre og Romsdal tilknyttet de videregående skolene i fylket. Fjernundervisning fra UiB. Kompetansvurdering i møbel- og treindustrien i M&R.
01.01.1991 - 01.04.1992
Økonomikonsulent / IT
Statoil
Utvikling av GASSMÅLESYSTEM for Statoil, Stavanger. LEVEL5 OBJECT.
01.01.1988 - 31.07.1993
Førsteamanuensis TØH
Trondheim Økonomiske Høgskole
Førsteamananuensis i Bedriftsøkonomi
01.01.1986 - 31.12.1989
Økonomikonsulent / IT
Forsikringsselskaper
Forsikringssystemer, lånebehandlingssystemer, eiendomsmeglersystem og skatte-, rente og leasingsberegningssystemer.
01.01.1984 - 31.12.1987
Forsker
SINTEF
Prosjektinnfasingsmodell for Statoil og Oljedirektoratet i Stavanger Risikovurdering ved utbygging av oljefelt i Nordsjøen
01.06.1983 - 31.12.1984
Økonomikonsulent
Statoil
Utvikling av økonomisystemer for rapportering og budsjettformål. Reskontro, regnskapsrapportering og generelle støtteapplikasjoner for økonomifunksjonene i Statoil.
Veiledning
01.04.2018 - 31.12.2018
External Reviewer
Asian Institute of Technology
Ekstern evaluator/reviewer for a PhD candidate's disseratation. PhD student Tran Dang Khoa who works for Electricity of Vietnam (EVN).
01.01.2018 - 01.01.2029
PhD og Masterveiledning NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Masterveiledning for studenter IB PhD veiledning Fiansielle emner/Corporate Finance/ Econometrics/ Computational Econometrics
01.01.2012 - 01.01.2020
Review Manuscripts
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Review Manuscripts for Journal of Banking and Finance (Editor Prof. Carole Alexander)
01.01.2012 - 01.01.2020
Review Manuscripts
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Review Manuscripts for Energy Economics (editor Richard Tol)
01.01.2010 - 31.12.2014
PhD-veiledning
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Veiledning av PhD kandidater ved doktorgradsprogrammet ved NTNU, Trondheim
01.01.2010 - 30.06.2010
London Business School PhD veiledning
London Business School, U. of London
Veiledning av PhD student ved London Business School: Conditional/stochastic volatility and risk management
01.01.2010 - 01.01.2020
Review Manuscripts
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Review Manuscripts for Journal of Quantitive Finance (Editor Prof. Edward)
01.01.2010 - 01.01.2020
Review Manuscripts
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Review of Manuscripts for possible publication in Energy, The International Journal
Verv
01.01.2017 - 
Fagfelle
Swiss National Science Foundation, Project Proposal Evaluation
30.05.2011 - 30.07.2012
Styreverv
Expert Norge Handlerråd, Gjelleråsen
01.04.2009 - 01.09.2012
Styreverv
Styremedlem NAVY AS
01.03.2005 - 01.04.2007
Styreverv
Styreformann NAVY AS
01.01.2005 - 31.12.2010
Styreverv
Medlem i Ålesund idrettsråd
01.02.2003 - 01.02.2008
Styreverv
Styreleder Aalesunds Svømme og Livredningsklubb, Aalesund
01.01.2000 - 31.10.2012
Styreverv
Styreformann Eid Elektromarked AS
01.01.1989 - 
Styreverv
Styreformann BESS AS
01.01.1986 - 
Styreverv
Styreformann Måløy Radioforretning AS