Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2017
1 Hagen, Terje P.; Tingvold, Laila.
Planning future care services: Analyses of investments in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health 2017 s. -
NTNU UiO Untitled
 
2 Tingvold, Laila.
Fler kulturell veiledning. Et blikk på kultursensitivitet - muligheter og utfordringer.. Etterutdanningsmodul for ansatte i Statped; 2017-04-19 - 2017-04-19
NTNU Untitled
 
3 Tingvold, Laila.
Flerkulturelle perspektiver på veileding. Foreldrerollen i eksil.. Etterutdanning for ansatte i Statped; 2017-04-19 - 2017-04-19
NTNU Untitled
 
4 Tingvold, Laila.
Frivillig arbeid: Muligheter og utfordringer i samspillet mellom frivillige og ledere i den kommunale omsorgstjenesten. Nettverkskonferansen for kommunehelsetjensten; 2017-03-17 - 2017-03-18
NTNU Untitled
 
5 Tingvold, Laila.
Frivillighet i omsorgsarbeidet har ofte krevende oppstart..
NTNU Untitled
 
6 Tingvold, Laila.
Kommunikasjon og samarbeid i flerkulturell stab: erfaringer fra et pilotprosjekt.. Nettverksfonferanse for kommunehelsetjenesten; 2017-03-17 - 2017-03-18
NTNU Untitled
 
7 Tingvold, Laila.
Kulturelle perspektiver på veiledning. Flyktninger, mental helse og forholdet mellom generasjonene.. Etterutdanningsmodul for ansatte i Statped; 2017-04-19 - 2017-04-19
NTNU Untitled
 
8 Tingvold, Laila.
Kulturelle perspektiver på veiledning: Ulike teoretiske bidrag.. Etterutdanningsmodul for ansatte i Statped; 2017-04-19 - 2017-04-19
NTNU Untitled
 
2016
9 Magnussen, Siv; Tingvold, Laila.
Ny omsorg – ny tid og nye muligheter. Kronikk i Oppland Arbeiderblad; 2016-08-31 - 2016-08-31
NTNU Untitled
 
10 Tingvold, Laila.
Flerkulturelle perspektiver på veiledning. Spesialpedagogikk samling; 2016-03-11 - 2016-03-11
NTNU Untitled
 
11 Tingvold, Laila.
Frivillig arbeid i de kommunale omsorgstjenestene: Hvilke utfordringer opplever tjenesteledere og de frivillige seg i mellom?. Arbeidsseminar for Kommunenens Sentralforbund; 2016-12-12 - 2016-12-12
NTNU Untitled
 
12 Tingvold, Laila.
Frivillig arbeid i den kommunale omsorgssektoren - en logikk eller fler?. Den 5.Nasjonale konferanse om omsorgsforskning; 2016-10-26 - 2016-10-27
NTNU Untitled
 
13 Tingvold, Laila.
Frivillig arbeid i kommunale omsorgstjenester. Hva opplever ansatte i tjenestene og de frivillige organisasjonene av muligheter og urfordringer?. Undervisning for Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC) NTNU; 2016-11-30 - 2016-11-30
NTNU Untitled
 
14 Tingvold, Laila.
Mapping the intersectoral and intermunicipal variance in voluntary work in long term care (LTC). 12 International conference of international society for third sector research; 2016-06-28 - 2016-07-01
NTNU Untitled
 
15 Tingvold, Laila.
Svært begrenset andel frivillige i eldreomsorgen. Oppland Arbeiderblad [Avis] 2016-11-02
NTNU Untitled
 
16 Tingvold, Laila; Magnussen, Siv.
Ny omsorg – ny tid og nye muligheter. Oppland Arbeiderblad, 31. august 2016.. Oppland arbeiderblad 2016
NTNU Untitled
 
2015
17 Magnussen, Siv; Tingvold, Laila.
Utvikling av lokalmedisinske sentra (LMS) som interkommunal idéhåndteringsprosess :. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(1) s. 62-83
HINN NTNU Untitled
 
18 Skarli, Jim Åke; Tingvold, Laila; Sogstad, Maren.
En må jo ha ei hånd: en kvalitativ undersøkelse av hvordan pårørende til personer med nevrologiske lidelser opplever sin hverdag, hvilke behov og ønsker de har.. Gjøvik: Senter for Omsorgsforskning, Øst 2015 (ISBN 978-82-8340-011-3) ;Volum 2015.21 s. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie(6)
NTNU Untitled
 
19 Sveen, Silje; Tingvold, Laila.
En har jo noen tanker om hvordan et ungt liv skal se ut, ikke sant? En kvalitativ studie om unge brukere av hjemmetjenesten.. : Senter for omsorgsforskning 2015 ;Volum 2015.40 s. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie(4)
NTNU Untitled
 
20 Tingvold, Laila.
Flerkulturelle perspektiver på veiledning. Spesialpedagogikk samling; 2015-03-13 - 2015-03-13
NTNU Untitled
 
21 Tingvold, Laila.
Multikulturelle perspektiver på veiledning. Undervisningssamling for Statped; 2015-10-14 - 2015-10-14
NTNU Untitled
 
22 Tingvold, Laila.
Omsorgstjenestens innhold og fordeling:Effekter på tjenestene. Nasjonal sentersamling for Senter for omsorgsforskning; 2015-03-10 - 2015-03-12
NTNU Untitled
 
23 Tingvold, Laila; Romøren, Tor Inge.
Evaluering av Omsorgsplan 2015, Tjenestens innhold og fordeling. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik 2015 (ISBN 978-82-8340-012-0) 181 s. Senter for omsorgsforskning, rapportserie(5/2015)
NTNU Untitled
 
24 Tingvold, Laila; Vaage, Aina Basilier; Allen, James; Wentzel-Larsen, Tore; Van Ta, Thong; Hauff, Edvard.
Predictors of acculturative hassles among Vietnamese refugees in Norway: Results from a long-term longitudinal study. Transcultural Psychiatry 2015 ;Volum 52.(5) s. 700-714
NKVTS OUS RBUP-ØS SUS UiO Untitled
 
2014
25 Tingvold, Laila.
Current developments and challenges in care of older people with complex health problems in the Nordic countries - Norway. 22nd Nordic Congress of Gerontology; 2014-05-28 - 2014-05-28
NTNU Untitled
 
26 Tingvold, Laila.
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Innhold, fordeling mellom brukergrupper og kvalitet på tjenestene.. Innlandskongressen for helseforskning; 2014-11-10 - 2014-11-10
NTNU Untitled
 
27 Tingvold, Laila.
Evaluering av Omsorgsplan 2015: Tjenestens innhold og fordeling. Den 4. Nasjonale konferansen om omsorgsforskning.; 2014-10-22 - 2014-10-22
NTNU Untitled
 
28 Tingvold, Laila.
Evaluering av St.melding 25: Mestring, muligheter og mening. Noen foreløpige resultater.. Fag- og forskningsdag; 2014-03-04 - 2014-03-04
NTNU Untitled
 
29 Tingvold, Laila.
Forebyggende arbeid og morgensdagens omsorg: Utfordringer og planer. Emnekurs i geriatri; 2014-02-21 - 2014-02-21
NTNU Untitled
 
2013
30 Tingvold, Laila.
Resilience og mental helse hos flyktninger: En undersøkelse av to generasjoner flyktninger fra Vietnam.. Vitenforum; 2013-09-20 - 2013-09-20
NTNU Untitled
 
31 Tingvold, Laila.
Å være familie i migrasjon: Hva styrker integrasjon og helse? Resilience og mental helse i flyktningefamilier.. Utbildningdag i Transkulturell Psykiatri; 2013-03-14 - 2013-03-14
NTNU Untitled
 
2012
32 Tingvold, Laila.
Acculturation, parenting and the inter-generational relationship: exploring resourses and resilience among Vietnamese refugees in Norway. 3rd World Congress of Cultural Psychiatry; 2012-03-09 - 2012-03-11
NTNU Untitled
 
33 Tingvold, Laila.
Long term perspectives on the mental health consequences of forced international migration: A story of human resilience and adaptability?. Seminar; 2012-10-30 - 2012-10-30
NTNU Untitled
 
34 Tingvold, Laila.
Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015. Planer om den forestående forskningsprosessen.. Samling for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester; 2012-11-20 - 2012-11-20
NTNU Untitled
 
35 Tingvold, Laila; Hauff, Edvard; Allen, James; Middelthon, Anne-Lise Orvin.
Seeking balance between the past and the present: Vietnamese refugee parenting practices and adolescent well-being. International Journal of Intercultural Relations 2012 ;Volum 36.(4) s. 563-574
OUS UiO Untitled
 
36 Tingvold, Laila; Middelthon, Anne-Lise Orvin; Allen, James; Hauff, Edvard.
Parents and children only? Acculturation and the influence of extended family members among Vietnamese refugees. International Journal of Intercultural Relations 2012 ;Volum 36.(2) s. 260-270
OUS UiO Untitled
 
37 Tingvold, Laila; Sogstad, Maren.
Erfaringsoppsummering av tilskuddsordning for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.. Gjøvik: Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik 2012 (ISBN 978-82-93269-08-3) 108 s. Senter for omsorgsforskning, rapportserie(9)
NTNU Untitled
 
2009
38 Vaage, AB; Tingvold, Laila; Hauff, Edvard; Wentzel-Larsen, T; Clench-Aas, Jocelyne; Thomsen, PH.
Better mental health in children of Vietnamese refugees compared with their Norwegian peers - a matter of cultural difference?. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2009 s. 2-34
OUS UiO Untitled
 
2005
39 Andersson, Helle Wessel; Tingvold, Laila.
Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykise problemer?. Trondheim: SINTEF 2005 70 s.
STO UiO Untitled
 
40 Berg, Berit; Lauritsen, Kirsten; Meyer, Melinda; Neumayer, Sissel Marie; Tingvold, Laila; Sveaass, Nora.
"Det hainnle om å leve -" : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. Trondheim: SINTEF 2005 (ISBN 8214030269) 178 s. SINTEF Rapport(STF50 A05054)
NKVTS SINTEF Untitled
 
41 Tingvold, Laila; Andersson, Helle Wessel; Tingvold, Laila.
Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? Evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet. : SINTEF 2005 (ISBN 8214038316) 98 s. SINTEF Rapport(STF78 A055019)
SINTEF Untitled