Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2021
1 Chen, Wenhao; Jafarzadeh, Sepideh; Thakur, Maitri; Olafsdottir, Gudrun; Mehta, Shraddha; Bogason, Sigurdur; Holden, Nicholas M.
Environmental impacts of animal-based food supply chains with market characteristics. Science of the Total Environment 2021 ;Volum 783.
OCEAN Untitled
 
2 Mehta, Shraddha.
Salmon from the North: Insight into the carbon footprint of Salmon from Faroe Islands and low emission transport to the market. Aquaculture Europe 2020; 2021-04-12 - 2021-04-15
OCEAN Untitled
 
3 Chen, Wenhao; Holden, Nicholas M; Mehta, Shraddha; Thakur, Maitri; Olafsdottir, Gudrun.
Evaluating the environmental and social impacts of selected food supply chains of the VALUMICS project. Aquaculture Europe 2021
OCEAN Untitled
 
2020
4 Carvajal, Ana Karina; Myhre, Magnus Stoud; Mehta, Shraddha; Dyrstad, Jonatan Sjølund; Remme, Jannicke.
Sluttrapport: Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen. Trondheim: SINTEF Ocean 2020 (ISBN 978-82-14-06509-1) 35 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
5 Chen, Wenhao; Holden, Nicholas M; Mehta, Shraddha; Thakur, Maitri; Olafsdottir, Gudrun.
Report on LCA and Social-LCA of the selected food products. : Zenodo 2020 52 s.
OCEAN Untitled
 
6 Mehta, Shraddha.
Kartlegging av matsvinn i sjømatnæringen. Havbruk 2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
OCEAN Untitled
 
7 Thakur, Maitri; Johansen, Ulf; Jafarzadeh, Sepideh; Čechura, Lukáš; Rumankova, Lenka; Kroupova, Zdenka Zakova; Jaghdani, Tinoush Jamali; Loveluck, William; Mehta, Shraddha; Aditjandra, Paulus; Gresham, Jennifer; Samoggia, Antonella; Olafsdottir, Gudrun; GUDBRANDSDOTTIR, Ingunn Yr; Schan, Christian Schiahorng; Sjøberg, Ivan; Richardsen, Roger; Haug, Kaja Kristine.
Report on Information and Material Flow Analysis for the selected case studies. : Zenodo 2020 70 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
2019
8 Aditjandra, Paulus; De, Arijit; Gorton, Matthew; Hubbard, Carmen; Pang, Gu; Mehta, Shraddha; Thakur, Maitri; Richardsen, Roger; Bogason, Sigurdur; Olafsdottir, Gudrun.
Report on findings on transportation and logistics of selected food value chains - Salmon to fillet case study. : Zenodo 2019 94 s.
OCEAN Untitled
 
9 Barling, David; Gresham, Jennifer; Altomare, Francesca; Aubert, Pierre-Maire; Bertazzoli, Aldo; Bogason, Sigurdur; Cook, David; Duric, Ivan; Esposito, Gianandrea; Ghelfi, Rino; GUDBRANDSDOTTIR, Ingunn Yr; Jaghdani, Tinoush Jamali; Lane, Alistair; Loveluck, William; Mehta, Shraddha; Olafsdottir, Gudrun; Prete, Margherita Del; Richardsen, Roger; Riedel, Bettina; Samoggia, Antonella; Thakur, Maitri.
Governance in European Food Value Chains. : Zenodo 2019 237 s.
OCEAN Untitled
 
10 Jafarzadeh, Sepideh; Mehta, Shraddha.
Miljøfotavtrykket: Norge er den nest største eksportøren av fisk og fiskeprodukter i verden. Vil veksten i sjømatnæringen koste mer enn den smaker?. FiskeribladetFiskaren 2019
OCEAN Untitled
 
11 Mehta, Shraddha.
Environmental footprint of seafood production in Norway. Ocean Week 2019; 2019-05-08 - 2019-05-08
OCEAN Untitled
 
12 Mehta, Shraddha; Greiff, Kirsti; Thakur, Maitri.
Review and mapping of national (and regional/local) level policy and governance interventions in Norway to develop more effective food value Chains (pp. 348-362) in Barling, David, Sharpe, Rosalind, Gresham, Jennifer, & Mylona, Kalliopi. (2019). Fairer trading practices, food integrity and sustainability collaborations: Policies, regulations and governance (Version 2). Zenodo.. : OpenAire 2019 15 s.
OCEAN Untitled
 
13 Olafsdottir, Gudrun; Cook, David; Mehta, Shraddha; Gudbrandsdottir, Ingunn Yr; Thakur, Maitri; Bogason, Sigurdur.
Governance and perceived power in the salmon value chain. Aquaculture Europe; 2019-10-07 - 2019-10-10
OCEAN Untitled
 
14 Olafsdottir, Gudrun; Mehta, Shraddha; Richardsen, Roger; Cook, David; Gudbrandsdottir, Ingunn Yr; Thakur, Maitri; Lane, Alistair; Bogason, Sigurdur.
Governance of the farmed salmon value chain from Norway to the EU. Aquaculture Europe 2019 ;Volum 44.(2) s. 5-19
OCEAN Untitled
 
15 Thakur, Maitri; Chen, Wenhao; Mehta, Shraddha; Holden, Nicholas M; Olafsdottir, Gudrun.
Impact hotspot analysis of Norwegian farmed salmon value chain. Aquaculture Europe; 2019-10-07 - 2019-10-10
OCEAN Untitled
 
16 Thakur, Maitri; Mehta, Shraddha.
Mapping decision mechanisms in food supply systems – A case of Norwegian salmon supply chain. EFFOST Conference 2019; 2019-11-12 - 2019-11-14
OCEAN Untitled
 
17 Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri; Vevle, Geir; Mehta, Shraddha; Standal, Inger Beate; Greiff, Kirsti; Indergård, Erlend; Yurt, Tufan.
Traceability of hides through the supply chain - Norilia Hide Case. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06391-2)
OCEAN Untitled
 
2018
18 Mehta, Shraddha.
Research approach in SINTEFs projects related to Sustainable Food Production. Lecture for NTNU course TMMT4001 bærekraftig matproduksjon; 2018-09-21 - 2018-09-21
OCEAN Untitled
 
19 Mehta, Shraddha; Chen, Wenhao; Thakur, Maitri; Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine.
Sosial livsløpsvurdering - Et verktøy for vurdering av sosial bærekraft i Lakseoppderttsnæringen.. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU Untitled
 
20 Mehta, Shraddha; Thakur, Maitri.
VALUMICS H2020 prosjekt - Bakgrunn og preliminære resultater. Seminar ' Bærekraftig og optimal matverdikjede i Norge'; 2018-09-19 - 2018-09-19
OCEAN Untitled
 
21 Thakur, Maitri; Mehta, Shraddha; Sjøberg, Ivan; Olafsdottir, Gudrun; Erikson, Ulf Gøran; Duric, Ivan; Čechura, Lukáš; Jaghdani, Tinoush Jamali; Samoggia, Antonella.
Report on the integrated event-driven framework for data collection. : Zenodo 2018 36 s.
OCEAN Untitled