Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2018
1 Jensenius, Alexander Refsum; Duch, Michael Francis; Langdalen, Jørgen; Åse, Tone; Larsen, Edvine; Østern, Tone Pernille.
Kunsten å forske. Paneldebatt; 2018-04-25 - 2018-04-25
NTNU UiO Untitled
 
2017
2 Langdalen, Jørgen.
The voice of nature in Rousseau’s theatre: reconstructing a dramaturgy. I: Rousseau on stage: playwright, musician, spectator. Oxford Studies in the Enlightenment 2017 ISBN 978-0-7294-1199-8.
NTNU Untitled
 
2015
3 Langdalen, Jørgen.
Musikken i den galante offentligheten : Johann Mattheson om hvordan en galanthomme kan tilegne seg ""en sikker Gout og et sunt Judicium"" i musikalske saker. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2015 ;Volum 27.(1) s. 77-91
UiO Untitled
 
4 Langdalen, Jørgen.
Teatrets galant-homme : Paris, Hamburg, København. I: Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-321-0458-1. s. 15-46
UiO Untitled
 
2009
5 Bjørnsgaard, Ingun; Langdalen, Jørgen.
Musikalsk rådgivning i produksjon av danseforestilling basert på barokkoperamusikk.
UiO Untitled
 
2008
6 Langdalen, Jørgen.
Keiser and the King: Representations of Power in the Work of Reinhard Keiser. The Staging of Power / the Power of Staging; 2008-05-05 - 2008-05-07
UiO Untitled
 
7 Langdalen, Jørgen.
Monteverdi i krig og kjærlighet. Festspillene i Bergen, konsert "Venezia II – Il palazzo", med Bjarte Eike, Barokksolistene og vokalensemblet I fagiolini; 2008-05-23 - 2008-05-23
UiO Untitled
 
8 Langdalen, Jørgen.
Musica pathetica – om musikk og affekt i barokkens politiske og religiøse offentlighet. Seminaret Musikkens Virkning; 2008-12-01 - 2008-12-01
UiO Untitled
 
9 Langdalen, Jørgen.
Musikkliv og musikkpolitikk: en utredning om musikkensemblene i Norge, 2. utg. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-7081-140-3) 220 s.
UiO Untitled
 
10 Langdalen, Jørgen.
Visions of a Golden Age: The Ideal and the Real in Winckelmann and Rousseau. I: Rhetoric, Theatre and the Arts of Design. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-496-0. s. 362-396
UiO Untitled
 
2007
11 Langdalen, Jørgen.
Condemning the Italian Opera: in French, German, Danish, and Norwegian. Holbergdagene 2007: 18th-Century Critical Discourses on Music, Theater, and Opera; 2007-12-03 - 2007-12-03
UiO Untitled
 
12 Langdalen, Jørgen.
Kulturnytt, P2. Oslo [Radio] 2007-01-31
UiO Untitled
 
13 Langdalen, Jørgen.
Musikkredakasjonen, P2. Oslo [Radio] 2007-01-31
UiO Untitled
 
14 Langdalen, Jørgen.
Operaguiden, P2. Oslo [Radio] 2007-11-04
UiO Untitled
 
15 Langdalen, Jørgen.
Spørreundersøkelse blant musikermedlemmene i Norsk jazzforum høsten 2006. Oslo: Norsk jazzforum 2007 64 s.
UiO Untitled
 
16 Langdalen, Jørgen.
The Age of Voice: Gluck and Rousseau. Historical Contextualisation and Aesthetic Actualisation; 2007-08-24 - 2007-08-27
UiO Untitled
 
17 Langdalen, Jørgen.
Vision of a golden age and the emergence of the new: Rousseau and Winckelmann. Opplysning – motopplysning. Norsk selskap for 1700-tallsstudiers 5. konferanse; 2007-09-13 - 2007-09-15
UiO Untitled
 
18 Langdalen, Jørgen.
Winckelmanns museum. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007 (3, 2006) s. 5-31
UiO Untitled
 
2006
19 Langdalen, Jørgen; Skar, Øystein.
Gedancken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst. I: Agora, 2006 (3). Aschehoug & Co 2006 ISBN 8203191444. s. 185-191
UiO Untitled
 
2003
20 Gran, Anne-Britt; De Paoli, Donatella; Langdalen, Jørgen; Danielsen, Anne.
Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv. I: Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2003 ISBN 82-7634-396-1. s. 81-135
BI UiO Untitled
 
1999
21 Arnestad, Georg; Langdalen, Jørgen; Lund, Christian; Mangset, Per.
Offentleg støtte til kunstformål. Om fordeling mellom institusjon og prosjektstøtte - og mellom sentrum og periferi. Kulturøkonomiske fordelingsverknader og kulturpolitiske dilemmaer. I: Institusjon eller prosjekt - organisering av kunstnerisk vi rksomhet. : Norsk kulturråd 1999 s. 45-63
HVL Untitled
 
22 Arnestad, Georg; Langdalen, Jørgen; Mangset, Per.
Forskingsmessig oppfølging av rapporten "Kultursektor i forvitring". I: Kultursektor i endring. Rapport fra et forskningsseminar om kommunal kultursektor. Oslo: Norsk kulturråd 1999 s. 43-53
HVL Untitled