Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 151 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Sandnes, Karl Olav.
Var Paulus kristen? : har kirken forstått hans teologi og tro?. Efrem Forlag 2021 (ISBN 9788292922705) 248 s.
MF Untitled
 
2020
2 Sandnes, Karl Olav.
Forpliktelse på nøyaktighet. Vårt land 2020 s. 29-29
MF Untitled
 
3 Sandnes, Karl Olav.
Jesu oppstandelse og "bevis" : svar til Kjell Arne Morland. Luthersk Kirketidende 2020 ;Volum 155.(7) s. 215-216
MF Untitled
 
4 Sandnes, Karl Olav.
Oppstått fra de døde : svar til Kjell Arne Morland. Luthersk Kirketidende 2020 ;Volum 155.(5) s. 145-146
MF Untitled
 
5 Sandnes, Karl Olav.
Paulus : jøde og/eller kristen?. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn 2020 s. 211-216
MF Untitled
 
6 Sandnes, Karl Olav; Henriksen, Jan-Olav.
Resurrection : Texts and Interpretation, Experience and Theology. Pickwick Publications 2020 (ISBN 9781532695872) 322 s.
MF Untitled
 
2019
7 Sandnes, Karl Olav.
Ancient Debates on Jesus as Miracle Worker : Emic and Etic Perspectives. I: Healing and Exorcism in Second Temple Judaism and Early Christianity. Mohr Siebeck 2019 ISBN 978-3-16-158937-9. s. 197-218
MF Untitled
 
8 Sandnes, Karl Olav.
Den vanskelige oppstandelsen - et svar til Johannesen. Vårt land 2019 s. 23-23
MF Untitled
 
9 Sandnes, Karl Olav.
Innledning til Galaterbrevet : introduksjon og kommentarer. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. s. 1112-1119
MF Untitled
 
10 Sandnes, Karl Olav.
Nytt om evangeliene - via Markus? : notatbok eller formfull fortelling? GT eller Homer? : Markusforskningen i dag. Luthersk Kirketidende 2019 ;Volum 154.(3) s. 52-54
MF Untitled
 
11 Sandnes, Karl Olav.
Når Jesus fra Nasaret blir til "noe". Vårt land 2019 s. 16-16
MF Untitled
 
2018
12 Filtvedt, Ole Jakob; Sandnes, Karl Olav.
En enda større nåde. Vårt land 2018 s. 21-21
MF Untitled
 
13 Filtvedt, Ole Jakob; Sandnes, Karl Olav.
Paulus, Luther og Barclay. Vårt land 2018 s. 16-17
MF Untitled
 
14 Henriksen, Jan-Olav; Sandnes, Karl Olav.
The Vulnerable Human and the Absent God : the Stories about Gethsemane as a Possible Source for Theological Anthropology. Kerygma und Dogma 2018 ;Volum 64.(3) s. 163-177
MF Untitled
 
15 Sandnes, Karl Olav.
Households and the Exodus : A Note on Infant Baptism in the Early Church. I: The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein. Mohr Siebeck 2018 ISBN 978-3-16-155909-9. s. 261-278
MF Untitled
 
16 Sandnes, Karl Olav.
Oppstandelsens mysterium. Vårt land 2018 s. 25-25
MF Untitled
 
17 Sandnes, Karl Olav.
Paul Perceived : an Interactionist Perspective on Paul and the Law. Mohr Siebeck 2018 (ISBN 978-3-16-156101-6) Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 1. Reihe(412)
MF Untitled
 
18 Sandnes, Karl Olav.
Peter V. Legarth: Moseloven: Det magtesløse ord fra Gud. Teologisk Tidsskrift 2018 ;Volum 7.(1) s. 92-93
MF Untitled
 
2017
19 Sandnes, Karl Olav.
Jesus' Last Meal According to Mark and Matthew : Comparison and Interpretation. I: The Eucharist – Its Origins and Contexts. Sacred Meal, Communal Meal, Table Fellowship in Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity. Mohr Siebeck 2017 ISBN 978-3-16-153918-3. s. 453-475
MF Untitled
 
20 Sandnes, Karl Olav.
Justification and Abraham: Exegesis of Romans 4. I: God's Power for Salvation : Romans 1,1-5,11. Peeters Publishers 2017 ISBN 978-90-429-3534-1. s. 147-181
MF Untitled
 
21 Sandnes, Karl Olav.
Luther, Galaterbrevet og moderne Paulus-forskning. Teologisk Tidsskrift 2017 ;Volum 6.(1) s. 7-24
MF Untitled
 
22 Sandnes, Karl Olav.
Paul, an Isaianic prophet?. I: Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception. T&T Clark 2017 ISBN 9780567667175. s. 139-156
MF Untitled
 
23 Sandnes, Karl Olav.
Slik frøet bærer skissen til et tre. Vårt land 2017 s. 14-15
MF Untitled
 
2016
24 Henriksen, Jan-Olav; Sandnes, Karl Olav.
Jesus as healer : a Gospel for the body. William B. Eerdmans Publishing Company 2016 (ISBN 9780802873316)
MF Untitled
 
25 Sandnes, Karl Olav.
A Respectable Gospel : The Passion "According to Homer" in Eudocia's Homerocentones. Svensk Exegetisk Årsbok 2016 ;Volum 81. s. 25-48
MF Untitled
 
26 Sandnes, Karl Olav.
Early Christian discourses on Jesus' prayer at Gethsemane : courageous, committed, cowardly?. Brill Academic Publishers 2016 (ISBN 978-90-04-30959-3) Novum Testamentum. Supplements(166)
MF Untitled
 
27 Sandnes, Karl Olav.
Korstegnet - en reminisens av oljen i dåpsliturgien?. Luthersk Kirketidende 2016 ;Volum 151.(2) s. 28-30
MF Untitled
 
28 Sandnes, Karl Olav.
New Testament, Patristic Sources, Visual Arts and Jews. Teologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 5.(4) s. 284-290
MF Untitled
 
29 Sandnes, Karl Olav; Haanes, Vidar Leif.
Martin Synnes fyller 80 år i dag. Vårt land 2016 s. 29-29
MF Untitled
 
2015
30 Sandnes, Karl Olav.
A Storm-Tossed Ship: A Metaphor for the Church Comes into Being. I: Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-043-9. s. 187-197
MF Untitled
 
31 Sandnes, Karl Olav.
Magnus Evertsson: Liknelser och läsningar: Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10-15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985-2013. Svensk Exegetisk Årsbok 2015 ;Volum 80. s. 229-231
MF Untitled
 
32 Sandnes, Karl Olav.
Prophet-like apostle: A note on the "radical new perspective" in pauline studies. Biblica 2015 ;Volum 96.(4) s. 550-564
MF Untitled
 
2014
33 Hvalvik, Reidar; Sandnes, Karl Olav.
Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck 2014 (ISBN 9783161535208) 430 s. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (WUNT)(336)
MF Untitled
 
34 Hvalvik, Reidar; Sandnes, Karl Olav.
Early Christian Prayer and Identity Formation: Introducing the Project. I: Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck 2014 ISBN 9783161535208. s. 1-12
MF Untitled
 
35 Hvalvik, Reidar; Sandnes, Karl Olav.
Prayer and Identity Formation: Attempts at a Synthesis. I: Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck 2014 ISBN 9783161535208. s. 371-381
MF Untitled
 
36 Sandnes, Karl Olav.
Ekteskapet - bare makt?. Vårt land 2014 s. 23-23
MF Untitled
 
37 Sandnes, Karl Olav.
"The First Prayer": Pater Noster in the Early Church. I: Early Christian Prayer and Identity Formation. Mohr Siebeck 2014 ISBN 9783161535208. s. 209-232
MF Untitled
 
38 Sandnes, Karl Olav.
Ukvalifisert kritikk. Vårt land 2014 s. 18-18
MF Untitled
 
2013
39 Hvalvik, Reidar; Sandnes, Karl Olav; Holmås, Geir Otto.
Jesus har levd. Vårt land 2013 s. 41-41
MF Untitled
 
40 Sandnes, Karl Olav.
Celebrating the Holy Communion for "the first time" : the Climax of Baptismal Liturgies in the Old Church. Theology & Life 2013 ;Volum 36. s. 203-214
MF Untitled
 
41 Sandnes, Karl Olav.
Profetisme mellom sant og usant, sunt og usunt : noen bibelske og oldkirkelige betraktninger. I: Gud, skjebner og makter : en antologi om nyreligiøsitet. Vikersund: Institutt for sjelesorg, Modum Bad 2013 ISBN 978-82-303-2280-2. s. 14-26
MF Untitled
 
2012
42 Sandnes, Karl Olav.
Christian Baptism As Seen by Outsiders: Julian the Apostate As an Example. Vigiliae christianae (Print) 2012 ;Volum 66.(5) s. 503-526
MF Untitled
 
43 Sandnes, Karl Olav.
Paul and the Jews : negotiating unity in Christ. I: Justification according to Paul : exegetical and theological perspectives. Bratislava: Comenius University in Bratislava 2012 ISBN 9788022331746. s. 256-270
MF Untitled
 
44 Sandnes, Karl Olav.
Statues and identity : Dion of Prusa's (Dio Chrysostomos) Rhodian discourse (Or. 31) and the New Testament. I: The Making of ChristianityConflicts, Contacts, and Constructions:The Making of Christianity. Essays in Honor ofBengt Holmberg. Eisenbrauns 2012 ISBN 9781575068176. s. 249-271
MF Untitled
 
2011
45 Hvalvik, Reidar; Sandnes, Karl Olav.
Pseudo-Klemens' homilier. I: Tidligkristne apokryfer. Bokklubbens kulturbibliotek 2011 ISBN 9788252576726. s. 257-294
MF Untitled
 
46 Sandnes, Karl Olav.
A missionary strategy in 1 Corinthians 9.19-23?. I: Paul as missionary : identity, activity, theology, and practice. T&T Clark 2011 ISBN 978-0-567-60475-0. s. 128-141
MF Untitled
 
47 Sandnes, Karl Olav.
Antikk undervisning og en (kristen?) skolegutts kladdebok : om Papyrus Bouriant. Tidsskrift for teologi og kirke 2011 s. 110-125
MF Untitled
 
48 Sandnes, Karl Olav.
Kasper Bro Larsen: Recognition scene in the Gospel of John. Tidsskrift for teologi og kirke 2011 ;Volum 82.(2) s. 159-160
MF Untitled
 
49 Sandnes, Karl Olav.
Seal and baptism in early Christianity. I: Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity. Walter de Gruyter 2011 ISBN 978-3-11-024751-0. s. 1441-1481
MF Untitled
 
50 Sandnes, Karl Olav.
The Gospel "according to Homer and Virgil" : cento and canon. Brill Academic Publishers 2011 (ISBN 978-90-04-18718-4) 280 s. Novum Testamentum. Supplements(138)
MF Untitled
 
    Vis neste liste