Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 290 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2019
1 Skarsaune, Oskar.
Athanasianum - en problematisk tekst?. Luthersk Kirketidende 2019 ;Volum 154.(10) s. 221-222
MF Untitled
 
2 Skarsaune, Oskar.
Bergprekenen i folkekirken : selvkritikk og noen utfordringer. Luthersk Kirketidende 2019 ;Volum 154.(3) s. 56-57
MF Untitled
 
3 Skarsaune, Oskar.
Bergprekenen og folkekirken. Vårt land 2019 s. 23-23
MF Untitled
 
4 Skarsaune, Oskar.
Hva betyr egentlig barmhjertighet?. Fast Grunn 2019 ;Volum 72.(1) s. 46-47
MF Untitled
 
5 Skarsaune, Oskar.
Hva heter Gud, og hva betyr navnet. Fast Grunn 2019 ;Volum 72.(2) s. 46-47
MF Untitled
 
2018
6 Skarsaune, Oskar.
Etterlyst: Bergprekenens Jesus : har folkekirkene glemt ham?. Luther forlag 2018 (ISBN 9788253148779) 317 s.
MF Untitled
 
7 Skarsaune, Oskar.
Mapping "panta ta ethnæ" : The Geographical Horizon of Early Christian Mission. I: The Church and Its Mission in the New Testament and Early Christianity : Essays in Memory of Hans Kvalbein. Mohr Siebeck 2018 ISBN 978-3-16-155909-9. s. 279-297
MF Untitled
 
2017
8 Skarsaune, Oskar.
Biblical Interpretation. I: The Early Christian World. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-200074. s. 647-670
MF Untitled
 
9 Skarsaune, Oskar.
Ethnic Discourse in Early Christianity. I: Christianity in the Second Century : Themes and Developments. Cambridge University Press 2017 ISBN 978-1-107-16522-9. s. 250-264
MF Untitled
 
10 Skarsaune, Oskar.
Sier Bibelen intet om klima og miljø? : en liten kommentar til Harald Hegstad. Luthersk Kirketidende 2017 ;Volum 152.(9) s. 235-235
MF Untitled
 
2015
11 Skarsaune, Oskar.
Derfor tror ikke jødene at Jesus er Messias. Tro24.no 2015
MF Untitled
 
12 Skarsaune, Oskar.
Justin Martyr : Platons gudsbegrep møter Bibelens fortelling om Gud. I: Gud er alltid større: Kirkefedrenes teologiske språk. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-831-9. s. 59-76
MF Untitled
 
13 Skarsaune, Oskar.
Kirkens konstantinske fangenskap : ser vi slutten?. I: National kristendom til debat. Forlaget Kolon 2015 ISBN 978-87-87737-72-2. s. 109-124
MF Untitled
 
14 Skarsaune, Oskar.
Når ateisten hater Gud. Vårt land 2015 s. 21-21
MF Untitled
 
2014
15 Skarsaune, Oskar.
Ble Maria Magdalena svertet av kirken?. Morgenbladet 2014 (38) s. 29-29
MF Untitled
 
16 Skarsaune, Oskar.
Jan Henrik Schumacher - en forskerprofil. I: Messuskýringar. Norrøne messeforklaringer i norsk oversettelse. Festskrift til Jan H. Schumacher. St. Olav forlag 2014 ISBN 978-82-7024-283-2. s. 189-205
MF Untitled
 
17 Skarsaune, Oskar.
Kalvariegruppen i Tomb kirke er igjen komplett - men hva betyr de fem innskriftene?. Røtter: Årbok for Råde historielag 2014 s. 86-94
MF Untitled
 
18 Skarsaune, Oskar.
Noen kommentarer. Teologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 3.(3) s. 336-341
MF Untitled
 
19 Skarsaune, Oskar.
Ord jeg ikke har brukt. Vårt land 2014 s. 23-23
MF Untitled
 
2013
20 Skarsaune, Oskar.
C.S. Lewis. I: Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate 2013 ISBN 978-1-4094-3763-5. s. 681-690
MF Untitled
 
21 Skarsaune, Oskar.
Mer troverdig enn kristne Israel-venner. Vårt land 2013 s. 26-26
MF Untitled
 
22 Skarsaune, Oskar.
The Symbols on Top of the Xian Nestorian Monument : a Reconsideration of the Saeki-Reichelt-Thelle Interpretation. Theology & Life 2013 ;Volum 36. s. 227-240
MF Untitled
 
23 Skarsaune, Oskar; Kraglund, Brita Skogly.
"Alle dager er hellige for en kristen". Vårt Land [Avis] 2013-11-15
MF Untitled
 
2012
24 Skarsaune, Oskar.
Den historiske bakgrunn for Grunnlovens paragraf fire. I: Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2851-9. s. 197-211
MF Untitled
 
25 Skarsaune, Oskar.
Fra Jerusalem til jordens ender - også dens østlige? : om misjonens geografiske perspektiver i Det nye testamente og i oldkirken. I: Videre med evangeliet : festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2935-6. s. 245-259
MF Untitled
 
26 Skarsaune, Oskar.
Jewish and Christian interpretations of Messianic texts in the Book of Isaiah as Jewish/Christian dialogue - from Matthew to the Rabbis. Svensk Exegetisk Årsbok 2012 ;Volum 77. s. 25-45
MF Untitled
 
27 Skarsaune, Oskar.
Who influenced whom? : contours of a new paradigm for early Jewish-Christian relations. I: Chosen to follow : Jewish believers through history and today. Jerusalem: Caspari Center for Biblical and Jewish Studies 2012 ISBN 978-965-91992-0-4. s. 35-52
MF Untitled
 
28 Skarsaune, Oskar; Blystad, Stig-Øyvind.
Vi dyrker "ensomme ulver". Vårt Land [Avis] 2012-11-15
MF Untitled
 
2011
29 Hvalvik, Reidar; Kaufman, John; Skarsaune, Oskar.
Among Jews, Gentiles and Christians in Antiquity and the Middle Ages : studies in honour of professor Oskar Skarsaune on his 65th birthday. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2789-5) 244 s.
MF Untitled
 
30 Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar.
Mannen som ble Messias. Oslo: Undervisningsredaksjonen NRK 2011 (ISBN 9788276112009) 147 s.
MF Untitled
 
31 Skarsaune, Oskar.
Den aronittiske velsignelsen. Luthersk Kirketidende 2011 ;Volum 146.(13) s. 367-368
MF Untitled
 
32 Skarsaune, Oskar.
Et mirakel av en bok. I: Mirakler : en innledende studie. Luther forlag 2011 ISBN 978-82-531-4620-1. s. 7-15
MF Untitled
 
33 Skarsaune, Oskar.
"Jødedommens kristne røtter" : ser vi konturene av et nytt paradigme?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2011 ;Volum 65.(3/4) s. 266-287
MF Untitled
 
34 Skarsaune, Oskar.
Kirkens konstantinske fangenskap - ser vi slutten?. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2011 ;Volum 38.(3) s. 19-30
MF Untitled
 
35 Skarsaune, Oskar.
Nei, ikke tilfreds. Vårt land 2011 s. 25-25
MF Untitled
 
36 Skarsaune, Oskar.
Theology and Church in the Horizon of the Ancient world. Collected essays on the History of the Old Church. The Journal of Ecclesiastical History 2011 ;Volum 62.(4) s. 781-782
MF Untitled
 
37 Skarsaune, Oskar.
Vår uvitenhet om jødedommen. Vårt land 2011 s. 37-37
MF Untitled
 
38 Skarsaune, Oskar; Walgermo, Alf kjetil.
Eit mirakel av ein bokserie. Vårt Land / Varme boller [Avis] 2011-11-17
MF Untitled
 
2010
39 Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar.
Avslørt?. I: Troverdig tro. Luther forlag 2010 ISBN 978-82-531-4610-2. s. 71-87
MF Untitled
 
40 Skarsaune, Oskar.
Justin and the apologists. I: The Routledge companion to early Christian thought. Routledge 2010 ISBN 978-0-415-44225-1. s. 121-136
MF Untitled
 
41 Skarsaune, Oskar.
Paul and Peter in Antioch : traces of a conflict from Galatians to the Pseudo-Clementines. I: Flumen saxosum sonans : studia in honorem Gunnar af Hällström. Åbo Akademis Förlag 2010 ISBN 978-951-765-524-8. s. 269-290
MF Untitled
 
42 Skarsaune, Oskar.
Skal vi døpe "i" eller "til" den treenige Guds navn? : replikk til Olav Tveito. Luthersk Kirketidende 2010 ;Volum 145.(14) s. 317-318
MF Untitled
 
43 Skarsaune, Oskar.
Tema: Pinse : Åndens og førstegrødens fest : om tidlig kristen pinsefeiring. Inter Collegas 2010 ;Volum 42.(2) s. 14-15
MF Untitled
 
44 Skarsaune, Oskar.
The literary genre of the Augsburg Confession. I: Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2512-9. s. 99-109
MF Untitled
 
2009
45 Aasgaard, Reidar; Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar.
Ut i verden: refleksjoner rundt trosopplæring i antikken og i dag. I: Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2448-1. s. 237-253
MF UiO Untitled
 
46 Eriksen, Per; Aasgaard, Reidar; Skarsaune, Oskar.
Hjemmet viktig i oldkirkens trosopplæring. Vårt Land [Avis] 2009-08-31
MF UiO Untitled
 
47 Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar; Aasgaard, Reidar.
Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom. Tapir Akademisk Forlag 2009 (ISBN 978-82-519-2448-1) 270 s.
MF UiO Untitled
 
48 Sandnes, Karl Olav; Skarsaune, Oskar; Briseid, Atle.
Trosopplæring : hjemmet viktigst i oldkirkens trosopplæring. Lys og Liv 2009 ;Volum 75.(2) s. 5-6
MF Untitled
 
49 Skarsaune, Oskar.
Den kirkelige katekeses historie i oldtid og middelalder. I: "Lær meg din vei-" : kristen trosopplæring i går og i dag : en historisk oversikt. Tapir Akademisk Forlag 2009 s. 45-70
MF Untitled
 
50 Skarsaune, Oskar.
Der tro og tanke møtes : glimt fra den "naturlige" teologis historie. Unipub forlag 2009 114 s.
MF Untitled
 
    Vis neste liste