Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 122 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Joachimsen, Kristin.
Ikke bare fremmed, flyktning og gjest : fortellinger om gjestfrihet, frykt og migrasjon. Kirke og kultur 2019 ;Volum 124.(2) s. 123-138
MF Untitled
 
2 Joachimsen, Kristin.
Innledning til Esra : introduksjon og kommentarer. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. s. 402-412
MF Untitled
 
3 Joachimsen, Kristin.
Innledning til Haggai : introduksjon og kommentarer. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. s. 878-881
MF Untitled
 
4 Joachimsen, Kristin.
Innledning til Nehemja : introduksjon og kommentarer. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. s. 413-426
MF Untitled
 
5 Joachimsen, Kristin.
Innledning til Sakarja : introduksjon og kommentarer. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. s. 882-892
MF Untitled
 
6 Joachimsen, Kristin.
Min teologiske reise. Ung Teologi 2019 ;Volum 52.(2) s. 66-68
MF Untitled
 
7 Røsok, Ingvild; Joachimsen, Kristin; Kartzow, Marianne Bjelland; Skarpnes, Steinar Aandahl; Solevåg, Anna Rebecca.
Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 (ISBN 9788254108734) 1288 s.
VID MF UiO Untitled
 
2018
8 Joachimsen, Kristin.
Boundaries in Flux in Ezra 4-6: Accommodation and resistance towards the Persian Empire. Research Group “Classical Religious Texts in Global Contexts”; 2018-12-03 - 2018-12-03
MF Untitled
 
9 Joachimsen, Kristin.
Boundaries in Flux in Ezra 4-6: Accommodation and resistance towards the Persian Empire.. Conference Borders and Boundaries in Ancient Israel,; 2018-06-05 - 2018-06-06
MF Untitled
 
10 Joachimsen, Kristin.
Esther’s Composite identity in Susa: An analysis of the role of gender in the struggle for ethnic/religious survival and maintenance under the Persian Empire.. Foreign Women Research Group; 2018-02-28 - 2018-03-01
MF Untitled
 
11 Joachimsen, Kristin.
Et hjem i Norge, Betlehem og Moab. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2018 ;Volum 46.(6) s. 25-31
MF Untitled
 
12 Joachimsen, Kristin.
Identity Politics and Distribution Policy in Neh 5. Paper. The Bible and Money – Money in the Bible; 2018-08-08 - 2018-08-10
MF Untitled
 
13 Joachimsen, Kristin.
The Hybrid Identity of Esther in Shushan: Jewish Woman and Persian Queen-the role of gender and social status in the struggle for ethnic/ religious/ cultural survival and maintenance under the Persian Empire. Society of Biblical Literature International Meeting; 2018-07-30 - 3018-08-03
MF Untitled
 
14 Joachimsen, Kristin.
The hybrid identity of Jezebel: Foreign Woman and Queen of Israel in 1 and 2 Kings. Society of Biblical Literature International Meeting; 2018-07-30 - 3018-08-03
MF Untitled
 
15 Joachimsen, Kristin.
The Symbolic Function of the Law in Ezra 9–10. I: Religion, Law, and Justice: Seven Essays. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-912-5. s. 15-40
MF Untitled
 
16 Joachimsen, Kristin.
Å oversette “andre”: En analyse av identitetskonstruksjoner i Esraboken. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2018 ;Volum 69.(1) s. 139-158
MF Untitled
 
17 Midttun, Ann; Tveito, Hanne Birgitte Sødal; Joachimsen, Kristin.
Bibelen i utvalgte lokale trosopplæringsplaner i Den norske kirke. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet 2018 150 s.
MF Untitled
 
2017
18 Joachimsen, Kristin.
Bibelen: Om flukt og forflytninger, frykt og gjestfrihet.. Arbeidsgruppemøte for prosjektet med «Frykt ikke!»; 2017-08-17
MF Untitled
 
19 Joachimsen, Kristin.
Feministiske lesninger av GT-tekster- mellom frigjøringsteologi og postkoloniale studie. Feministteologisk symposium; 2017-02-18 - 2017-02-20
MF Untitled
 
20 Joachimsen, Kristin.
Geir Hellemo: Livet i Salmenes bok. 40 betraktninger. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2017 ;Volum 45.(6) s. 167-169
MF Untitled
 
21 Joachimsen, Kristin.
Geir Hellemo: Livet i Salmenes bok. 40 betraktninger. Luthersk Kirketidende 2017 ;Volum 152.(16) s. 391-392
MF Untitled
 
22 Joachimsen, Kristin.
Jezebel as the ‘Ultimate Other’: Postcolonial and Intersectional Perspectives on a Foreign Woman, Loyal Baal-Worshipper and Powerful Queen in 1 and 2 Kings. Helsinki Summer Symposium on Construction of Identity in the ANE; 2017-08-24 - 2017-08-25
MF Untitled
 
23 Joachimsen, Kristin.
“Like the flesh of our brothers is our flesh”: On (In)Equality, Cohesion and Others in Neh 5. Society of Biblical Literature Annuall Meeting; 2017-11-18
MF Untitled
 
24 Joachimsen, Kristin.
Religion as Identity Marker in the Books of Ezra and Nehemiah. Society of Biblical Literature International Meeting; 2017-08-07 - 2017-08-11
MF Untitled
 
25 Joachimsen, Kristin.
Å oversette kultur: Om forholdet mellom tekst og historie i Esras bok. Chaos-Symposium 2017; 2017-06-09 - 2017-06-10
MF Untitled
 
2016
26 Joachimsen, Kristin.
Berit S. Thorbjørnsrud (red.): De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Luthersk Kirketidende 2016 ;Volum 151.(1) s. 13-16
MF Untitled
 
27 Joachimsen, Kristin.
Faith in the face of empire. The Bible through Palestinian eyes. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening 2016 ;Volum 24.(2) s. 58-63
MF Untitled
 
28 Joachimsen, Kristin.
Historisk og teologisk blikk på bibelske salmer. Kurs i Bibelske salmar 20. og 21. oktober for kantorar, kyrkjemusikarar, prestar, koristar og andre interesserte.; 2016-10-20 - 2016-10-21
MF Untitled
 
29 Joachimsen, Kristin.
Minne som analytisk kategori i studier av Den hebraiske bibelen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 (1) s. 46-66
MF Untitled
 
30 Joachimsen, Kristin.
Når tekst, minne og ritual møtes: Lesing av loven ved Vannporten i Nehemiah 8.. Tverrfaglig symposium om minne i regi av forskningsgruppa Religion, minne, skrift.; 2016-04-11 - 2016-04-12
MF Untitled
 
31 Joachimsen, Kristin.
Profetisk og poetisk visjon : 3. søndag i adventstiden - Søndag 11. desember 2016. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2016 ;Volum 44.(4) s. 75-80
MF Untitled
 
32 Joachimsen, Kristin.
Religiøst mangfold i Israel og Palestina. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2016 ;Volum 28.(1) s. 23-36
MF Untitled
 
33 Joachimsen, Kristin.
Salmenes bok. Historiske, teologiske og poetiske aspekter. Å lede, spille og synge bibelske salmer; 2016-11-17 - 2016-11-18
MF Untitled
 
34 Joachimsen, Kristin.
When Text, Memory and Ritual Meet: The Reading of the Torah at the Water Gate in Nehemiah 8. The 22th Congress of International Organization of the Study of the Old Testament (IOSOT).; 2016-09-04 - 2016-09-08
MF Untitled
 
2015
35 Joachimsen, Kristin.
Cyrus as Other in Second Isaiah. Society of Biblical Literature Annual Meeting; 2015-07-20 - 2015-07-24
MF Untitled
 
36 Joachimsen, Kristin.
Forsoninger i Bibelen. Seminar om forsoning; 2015-04-22
UiT Untitled
 
37 Joachimsen, Kristin.
Memories Live On: Memory as Analytical Category in Biblical Studies. OTSEM (Old Testament Studies: Epistemologies and Methods ); 2015-09-09 - 2015-09-12
MF Untitled
 
38 Joachimsen, Kristin.
Minne som analytisk kategori hos bibelforskerne Ehud Ben-Zvi, Niels-Peter Lemcke og Phillip Davies. Symposium; 2015-03-16 - 2015-03-17
UiT Untitled
 
39 Joachimsen, Kristin.
Religiøst mangfold i Israel og Palestina. Foredrag, Harstad kirkeakademi; 2015-04-12
UiT Untitled
 
40 Joachimsen, Kristin.
Remembering and Forgetting in Isaiah 43, 44, and 46. I: New Perspectives on Old testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004293267. s. 42-56
UiT Untitled
 
2014
41 Joachimsen, Kristin.
Identitet og lovfortolkning i Nehemja-boken. Seminar: Religion, lov og rett; 2014-10-10 - 2014-10-12
UiT Untitled
 
42 .
Jesu forkynnelse av himmelriket hos Matteus. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2014
UiT Untitled
 
43 Joachimsen, Kristin.
Loven som identitetsmarkør i Nehemja-boken. Teologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 3.(3) s. 251-269
UiT Untitled
 
44 Joachimsen, Kristin.
Memories of Exile in the Book of Ezra. Annual Meeting; 2014-11-22 - 2014-11-25
UiT Untitled
 
45 Joachimsen, Kristin.
Minner om eksilet i Nehemja-boken. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2014 ;Volum 61.(1) s. 51-72
UiT Untitled
 
46 Joachimsen, Kristin.
Othering in the Book of Nehemiah. International Meeting; 2014-07-06 - 2014-07-10
UiT Untitled
 
47 .
1.Kor. 13–Paulus’ forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens. Tromsø: UiT- Norges arktiske universitet 2014
UiT Untitled
 
2013
48 Joachimsen, Kristin.
A Home Away from Home? Forholdet mellom YHWH, landet Israel og folket sett fra de som hadde vært i eksil i Babylon. Chaos-symposium; 2013-05-03 - 2013-05-04
UiT Untitled
 
49 Joachimsen, Kristin.
Det gamle testamente i kirkens forkynnelse: "Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?" (Jes 43:19). Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2013 ;Volum 1. s. 5-9
UiT Untitled
 
50 Joachimsen, Kristin.
En tid til å fødes, en tid til å dø: Døden i Det gamle Testamente. Petter Dass-dagene 2013; 2013-09-18 - 2013-09-19
UiT Untitled
 
    Vis neste liste