Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 70 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Baer, Daniela.
By- og områdemarkedsføring - eksempler av markedsføring for bærekraftig stedsutvikling. Hvordan markedsføre framtidas boliger og Ydalir nå? (Workshop); 2020-10-15 - 2020-10-15
SINTEF Untitled
 
2 Baer, Daniela.
Designtenking – brukerorientert problemløsning i stedsutviklingsprosesser. GNIST Seminar (Innovasjonsprogram for kommuner); 2020-11-13 - 2020-11-13
SINTEF Untitled
 
3 Baer, Daniela; Akin, Deniz; Bø, Lars Arne; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond Uhre; Høyland, Karin.
Gaining socially sustainable cities through sharing indoor spaces for voluntary activities: The case of Trondheim, Norway. Wit Transactions on Ecology and The Environment 2020 ;Volum 241. s. 343-354
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Baer, Daniela; Akin, Deniz; Bø, Lars Arne; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond Uhre; Høyland, Karin.
Gaining socially sustainable cities through sharing indoor spaces for voluntary activities: The case of Trondheim, Norway. Sustainable Development and Planning XI; 2020-09-09 - 2020-09-11
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Baer, Daniela; Floch, Jacqueline.
Shared spaces and the role of technology – a glimpse from the Sharing Neighbourhoods project. Nordic Edge; 2020-09-23
SINTEF Untitled
 
6 Baer, Daniela; Haase, Matthias.
Energy Master Planning on neighbourhood level: learnings on stakeholders and constraints from the Norwegian case of Ydalir. Beyond 2020 - World Sustainable Built Environment Conference; 2020-11-02 - 2020-11-04
SINTEF Untitled
 
7 Baer, Daniela; Haase, Matthias.
Energy Master Planning on neighbourhood level: learnings on stakeholders and constraints from the Norwegian case of Ydalir. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2020 ;Volum 588.
SINTEF Untitled
 
8 Baer, Daniela; Haase, Matthias.
Neighbourhood energy (master) planning- dilemmas and constraints from planning within Norwegian neighbourhoods on their way to become zero emission. Energy & Smart Cities session; 2020-07-01 - 2020-07-01
SINTEF Untitled
 
9 Baer, Daniela; Kirkhus, Anders.
Stadig flere eldre selger huset og flytter i leilighet. Hvordan kan vi skape gode bomiljø, også der det foregår fortetting?. NRK Frokostradio, Østlandssendingen [Radio] 2020-12-01
SINTEF Untitled
 
10 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Quick and dirty designtenking: nytt blikk på innbyggermedvirkning.
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind.
Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1672-8) 40 s. ZEN Report(25)
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Baer, Daniela; Thomsen, Judith.
Samarbeid er avgjørende for å få til et nullutslippsområde.
SINTEF Untitled
 
13 Baer, Daniela; Tonjer, Anna-Thekla; Langsethagen, Kate Franklin.
Tre ting er viktige for at nullutslippsområder skal appellere til kunder.
SINTEF Untitled
 
14 Bø, Lars Arne; Baer, Daniela; Høyland, Karin.
Sharing Neighbourhoods - Barriers and Drivers to Share Spaces and the Role of Technology - The case of Supstad, Norway. I: Sustainable Development and Planning XI. WIT Press 2020 ISBN 978-1-78466-378-0. s. 331-342
SINTEF Untitled
 
15 Bø, Lars Arne; Baer, Daniela; Høyland, Karin.
Sharing Neighbourhoods - Barriers and Drivers to Share Spaces and the Role of Technology - The of Supstad, Norway. Sustainable Development and Planning 2020; 2020-09-09 - 2020-09-11
SINTEF Untitled
 
16 Clauß, John; Baer, Daniela.
Samarbeid ZEN/CINELDI for Bodø (Breivika Vest). ZEN/CINELDI møte; 2020-01-16 - 2020-01-16
SINTEF Untitled
 
17 Floch, Jacqueline; Baer, Daniela.
Deling via digitale plattformer – et viktig verktøy for den sosiale bærekraftige byen. Storbykonferansen 2020 - Byens fleksibilitet; 2020-10-28 - 2020-10-29
SINTEF Untitled
 
18 Gohari, Savis; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gilcher, Elena; Situmorang, Welfry Zwestin.
Prevailing Approaches and Practices of Citizen Participation in Smart City Projects: Lessons from Trondheim, Norway. Infrastructures 2020 ;Volum 5.(4) Suppl. 36
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Haase, Matthias; Baer, Daniela.
A closer look at constraints, stakeholders and boundary definitions in Energy (master) planning between neighbourhood and district. Beyond 2020 - World Sustainable Built Confernce; 2020-11-02 - 2020-11-04
SINTEF Untitled
 
20 Haase, Matthias; Baer, Daniela.
A closer look at constraints, stakeholders and boundary definitions in Energy (Master) Planning between neighbourhood and district. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2020 ;Volum 588.
SINTEF Untitled
 
21 Thomsen, Judith; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Yeng-Ting.
PED Projects at a Glance: Research Center on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities and Syn.ikia. COST Action PED-EU-NET European Network for Positive Energy Districts; 2020-05-26 - 2020-05-26
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Thomsen, Judith; Baer, Daniela; Grynning, Steinar.
A Norwegian zero emission neighbourhood (ZEN) definition and a ZEN key performance indicator (KPI) tool. PED Webinar: Definition and Regulatory Frameworks; 2020-03-13 - 2020-03-13
SINTEF Untitled
 
2019
23 Akin, Deniz; Vilarinho, Thomas; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond; Baer, Daniela.
Assessing the Potential of Digital Collaborative Sharing Platforms in Fostering Neighbourhood Participation Through Volunteerism. I: Internet Science. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-34769-7. s. 3-17
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Andresen, Inger; Baer, Daniela.
FME Zero Emission Neighbourhoods - ZEN Definisjon, KPIs og stedskvaliteter. Seminar med Trondheim Kommune; 2019-02-01 - 2019-02-01
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Baer, Daniela.
FME ZEN fra A til Å. ZEN definisjon, stedskvaliteter, pilotprosjekter. ZEN WP 6 møte; 2019-01-31 - 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
26 Baer, Daniela.
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer  – FME ZEN. Kontormøte Byplanavdeling Bodø kommune; 2019-05-15
SINTEF Untitled
 
27 Baer, Daniela.
Hvordan få til effektiv brukermedvirkning? Eksempler fra Bodø. ZEN WP 6 Workshop; 2019-05-20 - 2019-05-20
SINTEF Untitled
 
28 Baer, Daniela.
Stakeholder engagement in ZEN pilot neighbourhoods. Futurum Seminar; 2019-06-20 - 2019-06-20
SINTEF Untitled
 
29 Baer, Daniela.
The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities: ZEB Living Lab, ZEN pilots and Syn.ikia. +CxC workshop with delegation from Tartu, Estonia; 2019-09-05
SINTEF Untitled
 
30 Baer, Daniela.
Tools for stakeholder engagement in ZEN developments. Trondheim: NTNU; SINTEF; SINTEF Akademisk Forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1617-9) 44 s. ZEN Report(13)
SINTEF Untitled
 
31 Baer, Daniela; Floch, Jacqueline.
Kan digital teknologi bidra til bedre sosiale forhold i nabolag?. Nordic Edge Expo 2019; 2019-09-24 - 2019-09-26
SINTEF Untitled
 
32 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Hvordan kan vi skaffe gode planprosesser som fører til mer bærekraftige byer og nabolager. Workshop Gode Planprosesser; 2019-05-14
SINTEF NTNU Untitled
 
33 Haase, Matthias; Baer, Daniela.
Constraints, stakeholders and boundary definitions in Energy (master) planning between neighbourhood and district. Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions; 2019-12-11 - 2019-12-13
SINTEF Untitled
 
34 Haase, Matthias; Baer, Daniela.
Energy master planning in Smart and sustainable communities. Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions; 2019-12-11 - 2019-12-13
SINTEF Untitled
 
35 Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Baer, Daniela.
ZEN TOOLBOX: First concept for the ZEN Toolbox for use in the development of Zero Emission Neighbourhoods. SINTEF akademisk forlag 2019 26 s. ZEN Memo(14)
SINTEF NTNU Untitled
 
36 Lien, Synne Krekling; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Hva er viktig for å skape smarte og bærekraftige nabolag? - Utfordringer og hjelpemidler i transformasjonsprosessen mot nullutslipp. Nordic Edge 2019; 2019-09-25
SINTEF NTNU Untitled
 
37 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Gohari, Savis.
Presentasjon og workshop om ZEN og PI-SEC for Bodø Kommune i forbindelse med utvikling av ny Kommunedelplan.. Workshop med Bodø kommune og foredrag om PI-SEC planleggingshjul; 2019-05-14 - 2019-05-16
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Gohari, Savis; Junker, Eivind.
The Potential of Design Thinking for Tackling the “Wicked Problems” of the Smart City. I: Proceedings of the 24th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society. : CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning 2019 ISBN 978-3-9504173-7-1.
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Baer, Daniela.
Guidelines. PI-SEC report 2.4. Regulatory and planning implications for municipalities. Trondheim: PI-SEC 2019 29 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Gilcher, Elena; Baer, Daniela; Situmorang, Welfry Zwestin.
Achieving citizen participation in smart cities: Five cross-roads in the planning of the +cityxChange project in Trondheim. I: Proceedings of the Firts International Conference on Smart Cities in Seoul from July 17 – 19, 2019. ICSC1. S.l.: ICSC 2019 ISBN 0-000-00001-9. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne.
ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1631-5) 42 s. ZEN Report(18)
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
42 Baer, Daniela.
Brukerinvolvering og områdedesign i Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). PI-SEC Workshop i Trondheim; 2018-01-10 - 2018-01-11
SINTEF Untitled
 
43 Baer, Daniela.
Hovedgrep og Utfordringer i Utviklingen av Nullutslippsområder. Møte med Arkitektbedriftene; 2018-02-06 - 2018-02-06
SINTEF Untitled
 
44 Baer, Daniela.
Hvilke stedskvaliteter trengs en nullutslippsområde?. ZEN Partnerseminar; 2018-10-24 - 2018-10-24
SINTEF Untitled
 
45 Baer, Daniela.
Sluppen som pilot i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – FME ZEN. Forum Sluppen; 2018-09-05 - 2018-09-05
SINTEF Untitled
 
46 Baer, Daniela.
Transformation of Sluppen into a Zero Emission Neighbourhood – Challenges and opportunities with focus on stakeholder engagement. International Summer School on Sustainable Energy in Cities; 2018-08-06 - 2018-08-17
SINTEF Untitled
 
47 Baer, Daniela.
Utfordringer i Aktiviteter av Frivillige i Bydel Saupstad i Trondheim. offentlig Worskhop med beboere, lag og foreninger i Saupstad; 2018-01-23 - 2018-01-23
SINTEF Untitled
 
48 Baer, Daniela.
ZEN definisjon og nøkkelindikatorer (KPIs) for stedskvaliteter i ZEN –Sluppen som eksempel. Koordineringsmøte Stedskvaliteter; 2018-10-18 - 2018-10-18
SINTEF Untitled
 
49 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
FME ZEN og Bodø: samarbeid i pilotene og case. Oppstartsseminar FoUI Gruppe; 2018-10-22 - 2018-10-22
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
ZEN PILOT PROJECTS. Mapping of the pilot projects within the research centre on ZERO emission neighbourhoods in smart cities. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1601-8) 41 s. ZEN Report(10)
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste