Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2020
1 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind.
Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1672-8) 40 s. ZEN Report(25)
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Gohari, Savis; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gilcher, Elena; Situmorang, Welfry Zwestin.
Prevailing Approaches and Practices of Citizen Participation in Smart City Projects: Lessons from Trondheim, Norway. Infrastructures 2020 ;Volum 5.(4) Suppl. 36
NTNU SINTEF Untitled
 
2019
3 Akin, Deniz; Vilarinho, Thomas; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond; Baer, Daniela.
Assessing the Potential of Digital Collaborative Sharing Platforms in Fostering Neighbourhood Participation Through Volunteerism. I: Internet Science. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-34769-7. s. 3-17
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Andresen, Inger; Baer, Daniela.
FME Zero Emission Neighbourhoods - ZEN Definisjon, KPIs og stedskvaliteter. Seminar med Trondheim Kommune; 2019-02-01 - 2019-02-01
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Baer, Daniela.
FME ZEN fra A til Å. ZEN definisjon, stedskvaliteter, pilotprosjekter. ZEN WP 6 møte; 2019-01-31 - 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
6 Baer, Daniela.
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer  – FME ZEN. Kontormøte Byplanavdeling Bodø kommune; 2019-05-15
SINTEF Untitled
 
7 Baer, Daniela.
Hvordan få til effektiv brukermedvirkning? Eksempler fra Bodø. ZEN WP 6 Workshop; 2019-05-20 - 2019-05-20
SINTEF Untitled
 
8 Baer, Daniela.
Stakeholder engagement in ZEN pilot neighbourhoods. Futurum Seminar; 2019-06-20 - 2019-06-20
SINTEF Untitled
 
9 Baer, Daniela.
The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities: ZEB Living Lab, ZEN pilots and Syn.ikia. +CxC workshop with delegation from Tartu, Estonia; 2019-09-05
SINTEF Untitled
 
10 Baer, Daniela.
Tools for stakeholder engagement in ZEN developments. Trondheim: NTNU; SINTEF; SINTEF Akademisk Forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1617-9) 44 s. ZEN Report(13)
SINTEF Untitled
 
11 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Hvordan kan vi skaffe gode planprosesser som fører til mer bærekraftige byer og nabolager. Workshop Gode Planprosesser; 2019-05-14
SINTEF NTNU Untitled
 
12 Haase, Matthias; Baer, Daniela.
Constraints, stakeholders and boundary definitions in Energy (master) planning between neighbourhood and district. Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions; 2019-12-11 - 2019-12-13
SINTEF Untitled
 
13 Haase, Matthias; Baer, Daniela.
Energy master planning in Smart and sustainable communities. Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions; 2019-12-11 - 2019-12-13
SINTEF Untitled
 
14 Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Baer, Daniela.
ZEN TOOLBOX: First concept for the ZEN Toolbox for use in the development of Zero Emission Neighbourhoods. SINTEF akademisk forlag 2019 26 s. ZEN Memo(14)
SINTEF NTNU Untitled
 
15 Lien, Synne Krekling; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Hva er viktig for å skape smarte og bærekraftige nabolag? - Utfordringer og hjelpemidler i transformasjonsprosessen mot nullutslipp. Nordic Edge 2019; 2019-09-25
SINTEF NTNU Untitled
 
16 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Gohari, Savis.
Presentasjon og workshop om ZEN og PI-SEC for Bodø Kommune i forbindelse med utvikling av ny Kommunedelplan.. Workshop med Bodø kommune og foredrag om PI-SEC planleggingshjul; 2019-05-14 - 2019-05-16
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Gohari, Savis; Junker, Eivind.
The Potential of Design Thinking for Tackling the “Wicked Problems” of the Smart City. I: Proceedings of the 24th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society. : CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning 2019 ISBN 978-3-9504173-7-1.
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Gilcher, Elena; Baer, Daniela; Situmorang, Welfry Zwestin.
Achieving citizen participation in smart cities: Five cross-roads in the planning of the +cityxChange project in Trondheim. I: Proceedings of the Firts International Conference on Smart Cities in Seoul from July 17 – 19, 2019. ICSC1. S.l.: ICSC 2019 ISBN 0-000-00001-9. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne.
ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1631-5) 42 s. ZEN Report(18)
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
20 Baer, Daniela.
Brukerinvolvering og områdedesign i Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). PI-SEC Workshop i Trondheim; 2018-01-10 - 2018-01-11
SINTEF Untitled
 
21 Baer, Daniela.
Hovedgrep og Utfordringer i Utviklingen av Nullutslippsområder. Møte med Arkitektbedriftene; 2018-02-06 - 2018-02-06
SINTEF Untitled
 
22 Baer, Daniela.
Hvilke stedskvaliteter trengs en nullutslippsområde?. ZEN Partnerseminar; 2018-10-24 - 2018-10-24
SINTEF Untitled
 
23 Baer, Daniela.
Sluppen som pilot i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – FME ZEN. Forum Sluppen; 2018-09-05 - 2018-09-05
SINTEF Untitled
 
24 Baer, Daniela.
Transformation of Sluppen into a Zero Emission Neighbourhood – Challenges and opportunities with focus on stakeholder engagement. International Summer School on Sustainable Energy in Cities; 2018-08-06 - 2018-08-17
SINTEF Untitled
 
25 Baer, Daniela.
Utfordringer i Aktiviteter av Frivillige i Bydel Saupstad i Trondheim. offentlig Worskhop med beboere, lag og foreninger i Saupstad; 2018-01-23 - 2018-01-23
SINTEF Untitled
 
26 Baer, Daniela.
ZEN definisjon og nøkkelindikatorer (KPIs) for stedskvaliteter i ZEN –Sluppen som eksempel. Koordineringsmøte Stedskvaliteter; 2018-10-18 - 2018-10-18
SINTEF Untitled
 
27 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
FME ZEN og Bodø: samarbeid i pilotene og case. Oppstartsseminar FoUI Gruppe; 2018-10-22 - 2018-10-22
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
ZEN PILOT PROJECTS. Mapping of the pilot projects within the research centre on ZERO emission neighbourhoods in smart cities. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1601-8) 41 s. ZEN Report(10)
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Baer, Daniela; Gustavsen, Arild; Andresen, Inger.
Cool Planning For Zero Emission Neighbourhoods - The Norwegian Way. I: Climate Change Planning. The Netherlands: ISOCARP 2018 ISBN 9789490354534. s. 218-235
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Challenges and Best Practices for the planning of Zero Emission Neighborhoods and Smart Energy Communities - the case of seven Norwegian cities. I: Proceedings of 54th ISOCARP Congress Bodø, Norway, October 1-5, 2018. Cool planning: changing climate & our urban future. : ISOCARP 2018 ISBN 978-94-90354-54-1. s. 1023-1034
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Challenges to plan for Zero Emission Neighbourhoods and Smart Energy Communities – the case of seven Norwegian cities. ISOCARP 2018; 2018-10-01 - 2018-10-04
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Junker, Eivind.
Reframing citizen participation for a sustainable city transition – the case of Bodø ByLab. Workshop session; 2018-10-02 - 2018-10-02
NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
33 Høyland, Karin; Denizou, Karine; Baer, Daniela; Evensmo, Hilde Finess; Feragen, Pernille Schanche.
Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1591-2) 144 s. SINTEF Fag(50)
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Lindkvist, Carmel Margaret.
Identifying and supporting exploratory and exploitative models of innovation in municipal urban planning; key challenges from seven Norwegian energy ambitious neighborhood pilots. Technology Forecasting and Social Change 2018 ;Volum 142. s. 142-153
NTNU SINTEF Untitled
 
35 ; Sondell, Rebecka Snefuglli.
Information needs in planning for adaptation to climate-induced floods. Trondheim: NTNU 2018 83 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Sondell, Rebecka Snefuglli; Baer, Daniela; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard.
GIS-basert verktøy for å estimere fremtidige flomskadekostnader. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(4) s. 383-395
SINTEF Untitled
 
37 Sondell, Rebecka Snefuglli; Baer, Daniela; Labonnote, Nathalie; Skjeggedal, Terje; Sivertsen, Edvard.
Planners’ information need in adaptation to climate-induced floods. I: Proceedings of 54th ISOCARP Congress Bodø, Norway, October 1-5, 2018. Cool planning: changing climate & our urban future. : ISOCARP 2018 ISBN 978-94-90354-54-1. s. 630-639
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Andresen, Inger.
A ZEN Guideline for the ZEN pilot areas. Version 1.0. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1608-7) 80 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Andresen, Inger.
THE ZEN DEFINITION – A GUIDELINE FOR THE ZEN PILOT AREAS. Version 1.0. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1608-7) 80 s. ZEN Report(11)
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
40 Baer, Daniela.
Five ZEN - on the way to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Norway. Annex 63 Meeting; 2017-10-16
SINTEF Untitled
 
41 Baer, Daniela; Andresen, Inger.
Kartlegging av ZEN Pilotprosjekter. ZEN Pilotprosjektmøte; 2017-10-26
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Baer, Daniela; Lindkvist, Carmel Margaret; Fladvad Nielsen, Brita.
Towards Zero Emission Neighbourhoods: how smart do Norwegian city authorities integrate Citizen into the transition process?. NTNU Sustainable Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad.
Hva skjer og hva skjer ikke på Furuset? Muligheter og barrierer - erfaring til nå. Planområdet Furuset i ZEN. Hva satser vi på?; 2017-11-24
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Lindkvist, Carmel Margaret.
Norwegian municipalities’ efforts to integrate energy into city planning; early key challenges from the planning of smart energy communities. NTNU SUSTAINABILITY SCIENCE CONFERENCE; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Nielsen, Brita Fladvad; Baer, Daniela; Lindkvist, Carmel Margaret.
Norwegian municipalities’ efforts to integrate energy into city planning; early key challenges from the planning of smart energy communities. NTNU SUSTAINABILITY SCIENCE CONFERENCE; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Nielsen, Brita Fladvad; Juhasz-Nagy, Eszter; Lindkvist, Carmel Margaret; Wyckmans, Annemie; Andersen, Inger; Baer, Daniela.
Planning instruments for smart energy communities. Report 2.2:A preliminary toolkit of municipal planning instruments. Trondheim: NTNU ; PI-SEC 2017 62 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Wyckmans, Annemie; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Brattebø, Helge; Fufa, Selamawit Mamo; Skaar, Christofer; Lausselet, Carine; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Uusinoka, Taru; røkseth, lillian.
Status i ZEN-arbeidspakke 1. ZEN-partnermøte; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Wyckmans, Annemie; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Brattebø, Helge; Skaar, Christofer; Lausselet, Carine; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Uusinoka, Taru; røkseth, lillian.
ZEN WP1 Arbeidsplan 2018-2019. ZEN-partnermøte; 2017-11-21 - 2017-11-22
NTNU SINTEF Untitled