Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2019
1 Fjellså, Ingvild Firman.
- Ikke like smart for alle. Energiteknikk bilag [Fagblad] 2019-12-01
NTNU Untitled
 
2 Fjellså, Ingvild Firman; Stokken, Roar; Tjora, Aksel.
Arbeidsrettet rehabilitering og hverdagens motstand. Tidsskrift for velferdsforskning 2019 ;Volum 22.(2) s. 146-162
HVO NTNU Untitled
 
3 Skjølsvold, Tomas Moe; Fjellså, Ingvild Firman.
Household flexibility in a societal perspective. Cineldi meeting with scientific commitee; 2019-04-08
NTNU Untitled
 
4 Skjølsvold, Tomas Moe; Fjellså, Ingvild Firman; Ryghaug, Marianne.
Det fleksible mennesket 2.0: Om sosiale relasjoner i fremtidens digitale elektrisitetssystem. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volum 3.(3) s. 191-208
NTNU Untitled
 
2018
5 Fjellså, Ingvild Firman.
Det fleksible mennesket 2.0: om sosiale relasjoner i det digitale elektrisitetssystemet. Sosiologisk Vinterseminar; 2018-02-02 - 2018-02-04
NTNU Untitled
 
6 Fjellså, Ingvild Firman.
Energy practices, reflections and flexibility: Stories from end-users. CenSES Scientific Conference; 2018-11-22 - 2018-11-22
NTNU Untitled
 
7 Fjellså, Ingvild Firman.
Hverdagsliv, energi og ny teknologi. Forelesning; 2018-09-17 - 2018-09-17
NTNU Untitled
 
8 Fjellså, Ingvild Firman.
Kvalitet i NTNUs ph.d.-utdanning, kommentarer fra DION. Kvalitet i NTNUs ph.d.-utdanning; 2018-04-05
NTNU Untitled
 
9 Fjellså, Ingvild Firman.
Mechanisms and incentives for motivating user flexibility . Forskningsrådet, cite visit; 2018-04-19 - 2018-04-19
NTNU Untitled
 
10 Fjellså, Ingvild Firman.
Praksiser og refleksjoner om strømbruk i hjemmet. Forelesning; 2018-09-10 - 2018-09-10
NTNU Untitled
 
11 Fjellså, Ingvild Firman.
Strømforbruk og hverdagsliv. Forelesning; 2018-09-24 - 2018-09-24
NTNU Untitled
 
12 Fjellså, Ingvild Firman.
Understand mechanisms and incentives for motivating user flexibility- a PhD prosjekt. Demand Side Management: Empowering the end user in the energy transition; 2018-04-16 - 2018-04-16
NTNU Untitled
 
13 Næss, Robert; Thingvoll, Camilla Tjønn; Fjellså, Ingvild Firman; Unander, Trine.
Elsykkelen gir folk frihet!. NRK P1 Mellom himmel og jord [Radio] 2018-04-29
NTNU Untitled
 
14 Skjølsvold, Tomas Moe; Throndsen, William; Ryghaug, Marianne; Fjellså, Ingvild Firman; Koksvik, Gitte.
Orchestrating households as collectives of participation in the distributed energy transition: New empirical and conceptual insights. Energy Research & Social Science 2018 ;Volum 46. s. 252-261
NTNU Untitled
 
2017
15 Fjellså, Ingvild Firman.
Fleksibilitet hos forbrukere. CINELDI-dagene; 2017-10-31
NTNU Untitled
 
16 Fjellså, Ingvild Firman.
Kampen om talentene. Forskerforbundet: forskningspolitisk seminar [Internett] 2017-11-14
NTNU Untitled
 
17 Fjellså, Ingvild Firman; Hesjedal, Maria Bårdsen.
Usikkerheten kan føre til frafall av norske forskere. Universitetsavisa [Tidsskrift] 2017-08-02
NTNU Untitled
 
2016
18 Fjellså, Ingvild Firman; Karlsen, Maria Louise.
Diagnostiseringen av ADHD. I: ADHD og det disiplinerte samfunn. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2019-9. s. 29-43
NTNU Untitled
 
19 Fjellså, Ingvild Firman.
De usynlig syke : en kvalitativ studie av interaksjonsskjerming, forventninger og biografiske opprykk blant langtidssykemeldte på rehabiliteringsopphold. Trondheim: NTNU 2016 100 s.
NTNU Untitled