Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 61 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Mannsåker, Helga; Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte.
Andrespråkslæring - med vinkling frå kognitiv lingvistikk. I: Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020. Novus Forlag 2020 ISBN 9788283900422. p. 79-105
HINN UiB Untitled
 
2019
2 Nistov, Ingvild; Bjugn, Elisabeth; Jensen, Bård Uri; Kristiansen, Atle; Molde, Else Berit; Saarik, Katrin; Wunderlich, Ilka.
Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen.. Nordand 14; Konference om nordens sprog som andetsprog, København 27-29 mai, 2019; 2019-05-27 - 2019-05-29
HINN UiB Untitled
 
3 Nistov, Ingvild; Jensen, Bård Uri; Bjugn, Elisabeth; Kristiansen, Atle; Molde, Else Berit; Saarik, Katrin; Wunderlich, Ilka.
Teaching constructions - could drills be useful?. TDL4, The 4th International Conference Thinking, Doing, Learning: Usage-based perspectives on second language learning; 2019-06-17 - 2019-06-19
HINN UiB Untitled
 
4 Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte.
Identitetskonstruksjon hos tredje generasjon i en Oslo-familie med tyrkisk bakgrunn (Datapresentasjon). Multinord 2019 Göteborg; 2019-10-17 - 2019-10-18
HINN UiB Untitled
 
2018
5 Akinci, Mehmet Ali; Türker-Van der Heiden, Emel; Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte; Sevinc, Yesim; Kirec, Cemre.
"Three Generations, Two Languages, One Family* "The case of Turkish in France and Norway. (*Li Wei (1994) ). International Conference on Turkish Linguistics; 2018-08-17 - 2018-08-19
HINN NTNU UiB UiO Untitled
 
6 Nistov, Ingvild; Gustafsson, Hana; Cadierno, Teresa.
Bruksbaserte tilnærminger til andrespråkslæring. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202584702.
NTNU UiB Untitled
 
7 Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte.
Kva er mellomspråk? Gjensyn med eit sentralt omgrep i andrespråksforskinga. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202584702. p. 261-288
HINN UiB Untitled
 
8 Nistov, Ingvild; Nordanger, Marte; Türker-Van der Heiden, Emel.
Språkideologi, språkbruk og identitet i tre generasjoner. NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring; 2018-10-11 - 2018-10-12
HINN UiB UiO Untitled
 
2017
9 Nistov, Ingvild; Ellingsen, Ellen-Marie.
"To show that I come from the East-End": Adolescents´metapragmatic comments on their use of multietholectal speech styles in Oslo and Bergen.. iMean5 (Interaction and Meaning); 2017-04-06 - 2017-04-08
UiB Untitled
 
10 Nordanger, Marte.
The encoding of definiteness in L2 Norwegian: A study of L1 effects and universals in narratives written by L1 Russian and L1 English learners. : University of Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3135-9)
UiB Untitled
 
2016
11 Bjugn, Elisabeth; Kristiansen, Atle; Molde, Else Berit; Nistov, Ingvild; Saarik, Katrin; Wunderlich, Ilka.
Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
UiB Untitled
 
12 Bjugn, Elisabeth; Kristiansen, Atle; Molde, Else Berit; Nistov, Ingvild; Saarik, Katrin; Wunderlich, Ilka.
"Drills" revisited - in light of a usage-based approach. CALP 2 (The second international conference on constructionist approaches to language pedagogy); 2016-06-10 - 2016-06-11
UiB Untitled
 
13 Nistov, Ingvild; Ellingsen, Ellen Marie.
Social meanings of multiethnolectal speech styles in Norway. SASS 2016; 2016-04-28 - 2016-04-30
UiB Untitled
 
2015
14 Aarsæther, Finn; Marzo, Stefania; Nistov, Ingvild; Ceuleers, Evy.
Indexing locality: contemporary urban vernaculars in Belgium and Norway. I: Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press 2015 ISBN 9781107016989. p. 249-270
OSLOMET UiB Untitled
 
15 Freywald, Ulrike; Cornips, Leonie; Ganuza, Natalia; Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril.
Beyond Verb Second – A Matter of Novel Information Structural Effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch. I: Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press 2015 ISBN 9781107016989. p. 73-92
UiB UiO Untitled
 
16 Nistov, Ingvild; Bjugn, Elisabeth; Kristiansen, Atle; Molde, Else Berit; Vikøy, Aasne.
"Keisarens gamle klær"? Gjensyn med strukturøvingar i lys av ei bruksbasert tilnærming til andrespråkslæring.. Nordand 12 (Nordens språk som andrespråk), Hamar 11-13.juni 2015; 2015-06-11 - 2015-06-13
UiB Untitled
 
2014
17 Bjugn, Elisabeth; Molde, Else Berit; Nistov, Ingvild.
Grammatikken i andrespråkspedagogikken - Presentasjon av eit prosjekt under utviklng. Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2014-11-06 - 2014-11-07
UiB Untitled
 
18 Nistov, Ingvild; Aarsæther, Finn.
Multiethnic youth language in Oslo and the social meaning of place. AAAL 2014; 2014-03-22 - 2014-03-25
UiB HIOA Untitled
 
19 Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril.
The social side of syntax in multilingual Oslo. I: The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company 2014 ISBN 9789027259196. p. 91-116
UiB UiO Untitled
 
2013
20 Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild.
"Snakk om snakk" Oslo-ungdoms refleksjonar om språk og sosiale rom. Multinord 4 - Det fjerde nettverksmøtet om språkbruk i skandinaviske storbymiljøer; 2013-10-24 - 2013-10-26
HIOA UiB Untitled
 
2012
21 Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild.
Social Meanings of Multiethnolectal Speech Style among adolescents in Oslo - an interface of ethnicity, class and place?. Sociolinguistics Symposium 19; 2012-08-21 - 2012-08-24
HIOA UiB Untitled
 
2011
22 Nistov, Ingvild; Aarsæther, Finn.
Ungdom i det flerspråklige Oslo - sosiolingvistiske portretter. Bruken av og holdninger til multietnolektisk stil— ulike posisjoneringer i landskapet. Multinord 3; 2011-09-15 - 2011-09-17
HIOA UiB Untitled
 
2010
23 Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild.
Adolescents in multilingual Oslo - linguistic and sociocultural portraits. Sociolinguistics Symposium 18 - Negotiating transnational space and multilingual encounters; 2010-09-01 - 2010-09-04
HIOA UiB Untitled
 
24 Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril; Røyneland, Unn; Svendsen, Bente Ailin.
Language practices among adolescents in multilingual Oslo. Language contact and change - grammatical structure encounters the fluidity of language; 2010-09-22 - 2010-09-25
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
25 Nistov, Ingvild.
Med målspråket for auga : kontrastivt basert analyse på ny. I: Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-581-3. p. 105-112
UiB Untitled
 
26 Opsahl, Toril; Nistov, Ingvild.
On Some Structural Aspects of Norwegian Spoken among Adolescents in Multilingual Settings in Oslo. I: Multilingual urban Scandinavia : new linguistic practices. Multilingual Matters 2010 ISBN 978-1-84769-313-6. p. 49-63
UiB UiO Untitled
 
2009
27 Nistov, Ingvild.
"Jeg spiser mat og leser bok". On code-copying from L1 Turkish to L2 Norwegian. I: Turcological Letters to Bernt Brendemoen. Novus Forlag 2009 ISBN 827099488X. p. -
UiB Untitled
 
28 Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril.
“Norwegian Hood? Upus-research on structural features associated with Norwegian spoken among youth in multiethnic Oslo – a brief overview.”. Adolescents in multilingual contexts - network meeting at NIAS, Wassenaar,; 2009-01-08 - 2009-01-10
UiB Untitled
 
29 Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril.
“Plutselig du vinner fem tusen..”. Manglande inversjon i norsken til Oslo-ungdom i fleirspråklege miljø. NORDAND 9, Den 9. Konferansen om Nordens sprog som andetsprog.; 2009-06-11 - 2009-06-13
UiB Untitled
 
2008
30 Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril; Svendsen, Bente Ailin.
On some formal and functional aspects of Norwegian spoken among youth in multicultural Oslo. Forskersymposium ved senteret for fransk-norsk forskningssamarbeid; 2008-09-25 - 2008-09-28
HIOA Untitled
 
31 Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild.
Språket i multietniske ungdomsgrupper i Oslo. Den tredje forskerkonferansen i norsk som andrespråk; 2008-10-16 - 2008-10-17
HIOA Untitled
 
32 Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril; Svendsen, Bente Ailin.
Negotiation of social categories through the use of multiethnolect. Sociolinguistics Symposium 17; 2008-04-03 - 2008-04-05
UiO Untitled
 
33 Nistov, Ingvild.
Norsken til Oslo-ungdom i multietniske miljø - noko om form og funksjon. SONE /UPUS-konferanse, Språkvariasjon og identitet; 2008-11-20 - 2008-11-22
HIOA Untitled
 
34 Nistov, Ingvild; Aarsæther, Finn; Opsahl, Toril.
Språket i multietniske ungdomsgrupper i Oslo, UPUS-prosjektet. Den tredje forskerkonferansen i norsk som andrespråk; 2008-10-16 - 2008-10-17
HIOA Untitled
 
35 Nistov, Ingvild; Aarsæther, Finn; Opsahl, Toril; Svendsen, Bente Ailin.
Negotiation of social categories through the use of multiethnolect. Sociolinguistics Symposium 17; 2008-04-03
UiB Untitled
 
36 Svendsen, Bente Ailin; Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild.
On some formal and functional aspects of Norwegian spoken among youth in multicultural Oslo. Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsvitenskap og humaniora; 2008-09-26
UiO Untitled
 
2007
37 Nistov, Ingvild.
Spoken Norwegian in today´s Oslo: On language use by adolescents in multiethnic settings. Berkeley Language Center, Spring 2007 Lecture Series; 2007-04-30 - 2007-04-30
UiB Untitled
 
38 Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril.
Morfologiske og syntaktiske trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo. Språk og praksis i multietniske byområder i Skandinavia; 2007-06-25 - 2007-06-27
UiB Untitled
 
39 Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril.
Strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo. MONS 12 (Møte om norsk språk); 2007-11-22 - 2007-11-24
UiB Untitled
 
40 Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril; Aarsæther, Finn.
Youth in multiethnic Oslo: their language practices and sense of belonging. The 6th International Symposium on Bilingualism.; 2007-05-30 - 2007-06-02
UiB Untitled
 
2006
41 Nistov, Ingvild; Svendsen, Bente Ailin; Opsahl, Toril; Aarsæther, Finn.
Språkbruk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo. En foreløpig rapport fra forskningsgruppa. SONE/UPUS-konferanse- Språklig variasjon på mange vis; 2006-03-26 - 2006-03-28
UiB Untitled
 
42 Berggreen, Harald; Nistov, Ingvild.
Innleiing. NOA - Norsk som andrespråk 2006 ;Volume 22.(1) p. 5-8
HVL UiB Untitled
 
43 Nistov, Ingvild.
Relative clauses in narratives by Turkish learners of Norwegian. A functional perspective. EUROSLA 2006, The 16th Annual Conference of the European Second Language Association; 2006-09-13 - 2006-09-16
UiB Untitled
 
44 Nistov, Ingvild; Berggreen, Harald.
Innleiing. NOA - Norsk som andrespråk 2006 ;Volume 1. p. -
UiB Untitled
 
45 Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril; Aarsæther, Finn.
Norsk eller? Om UPUS/Oslo-prosjektet. NORAN 2006,Den andre forskerkonferansen i norsk som andrespråk; 2006-11-16 - 2006-11-17
UiB Untitled
 
2004
46 Nistov, Ingvild.
Leddstilling og transfer�igjen. Første forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2004-11-18 - 2004-11-19
UiB Untitled
 
47 Nistov, Ingvild.
Spatial linkage in narrative discourse-on L1 Turkish influence in L2 Norwegian. Languaging and Language Pracitices:Multilingual Turkish speakers in North Western Europe; 2004-04-29 - 2004-04-30
UiB Untitled
 
2003
48 Nistov, Ingvild.
"Ingenting å snakka om". Om språkfunksjonar og lærebøker i norsk som andrespråk med utgangspunkt i Bo i Norge. I: I Mannes Minne. Minneskrift til Gerd Manne. : Forlaget Fag og Kultur 2003 ISBN 82-11-00608-1. p. 197-213
UiB Untitled
 
49 Nistov, Ingvild.
Romleg koherens i narrative tekstar—om norsk i kontakt med tyrkisk. MONS 13 (Møte om norsk språk); 2003-11-20 - 2003-11-22
UiB Untitled
 
50 Nistov, Ingvild; Tenfjord, Kari; Halvorsen, Berit.
Andrespråkskorpus. Sjätte konferansen om Nordens språk som andraspråk; 2003-05-22 - 2003-05-24
UiB Untitled
 
    Show next list