Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2020
1 Hoff, Karoline Louise; Bråthen, Svein.
Revidert samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen. Fase 1: Stokmarknes og Svolvær lufthavner - REVIDERT. Rapport 2002. Molde: Møreforsking Molde AS 2020 (ISBN 978-82-7830-325-2) 34 s.
HIM MF Untitled
 
2 Hoff, Karoline Louise; Bråthen, Svein.
Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen. Fase 2: Aktuelle alternativer for en større lufthavn i Lofoten. Rapport 2001. Molde: Møreforsking Molde AS 2020 (ISBN 978-82-7830-324-5) 55 s.
HIM MF Untitled
 
2019
3 Hoff, Karoline Louise; Bråthen, Svein.
Utvikling av Hammerfest lufthavn - en samfunnsøkonomisk analyse. Del av grunnlaget for konseptvalgutredning (KVU). Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-322-1) 43 s.
HIM MF Untitled
 
4 Laingen, Maria; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise.
Senterstruktur og trafikk i Molde. Noen mulige utviklingstrekk belyst ved litteraturstudie og modellberegninger. Notat T1/2019. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 55 s.
HIM MF Untitled
 
2018
5 Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise; Lyche, Lage; Svendsen, Hilde Johanne.
Economic impact assessment of the new ICAO standard for contaminated runways : a case study of four Norwegian airports. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-294-1) 39 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1804)
HIM MF Untitled
 
6 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko; Aarhaug, Jørgen.
Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-289-7) 110 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1801)
MF TØI Untitled
 
7 Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Bråthen, Svein.
Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter : avtaleperioden 2019-2023. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-827830-305-4) 49 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1812)
HIM MF Untitled
 
8 Hoff, Karoline Louise; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei; Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein.
Trafikkanalyse for Høgsfjorden : grunnlaget for fortsatt drift av ferjesambandet Lauvvik-Oanes. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐292‐7) 121 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1803)
MF Untitled
 
9 Hoff, Karoline Louise; Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein.
Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen : del 1: Stokmarknes lufthavn. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 9788278303009) 86 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1807)
HIM MF Untitled
 
10 Svendsen, Hilde Johanne; Lyche, Lage; Hoff, Karoline Louise.
Rammevilkår for fylkesvegferjedrifta. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-290-3) 72 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1802)
MF Untitled
 
2017
11 Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy; Tveter, Eivind.
Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. : Transportøkonomisk institutt 2017 (ISBN 978-82-480-2076-9) 101 s. TØI-rapport(1582b/2017)
MF TØI Untitled