Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 299 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2019
1 Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie.
En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06236-6) 76 s. SINTEF Rapport(2019:01389)
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Sager, Tore; Samset, Knut Fredrik.
Fremsynsmetoder. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-93253-27-3) 36 s.
NTNU Untitled
 
3 Samset, Knut Fredrik.
En god start? Mandater for arbeidet med konseptvalgutredninger. Finansdepartementets kvalitetssikringsforum 2019; 2019-10-08 - 2019-10-09
NTNU Untitled
 
4 Samset, Knut Fredrik.
Historiske prosjekter. Kvalitet i forkant og lønnsomhet til slutt. Hva kan prosjektledere lære av historiske prosjekter?; 2019-01-23 - 2019-01-23
NTNU Untitled
 
5 Samset, Knut Fredrik.
Hodebry for viderekommende: A til B problemet. Nytt fra Concept-programmet 2019 (3)
NTNU Untitled
 
6 Samset, Knut Fredrik.
Manhattan på Fornebu. Bygg vertikalt - reis kollektivt - ta heisen. Nytt fra Concept-programmet 2019 (4)
NTNU Untitled
 
7 Samset, Knut Fredrik.
Prosjekter i historien. hva man kan lære av dem. GAK forum; 2019-11-07 - 2019-11-07
NTNU Untitled
 
8 Samset, Knut Fredrik.
Riktig løsning eller feil problem?. Nytt fra Concept-programmet 2019 (2)
NTNU Untitled
 
9 Samset, Knut Fredrik.
Strategisk forvirring, sprikende mål og en overflod av bomskudd. Nytt fra Concept-programmet 2019 (1)
NTNU Untitled
 
10 Samset, Knut Fredrik.
Å kaste gode penger etter dårlige ideer. Om kvalitetssikring av Statens milliardprosjekter. Stad skipstunnel og andre eksempler. GAK Forum; 2019-02-07 - 2019-02-07
NTNU Untitled
 
11 Samset, Knut Fredrik; Welde, Morten.
Mandater for konseptvalgutredninger. En gjennomgang av praksis.. Trondheim: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 (ISBN 978-82-93253-79-2) 104 s. Concept rapport(58)
NTNU Untitled
 
12 Williams, Terry; Vo, Hang; Samset, Knut Fredrik; Edkins, Andrew.
The front-end of projects: a systematic literature review and structuring. Production planning & control (Print) 2019 ;Volum 30.(14) s. 1137-1169
NTNU Untitled
 
2018
13 Aspenberg Jordal, Hilde; Samset, Knut Fredrik; Whist, Erik.
Statlige KS-prosjekter som har stoppet opp. Omfang og årsaker. : Concept-programmet 2018 79 s.
NTNU Untitled
 
14 Jordal, Hilde; Samset, Knut Fredrik; Nyhus, Ole Henning.
God praksis i arbeidet med konseptvalgutredninger. Trondheim: Concept-programmet 2018 46 s.
NTNU Untitled
 
15 Samset, Knut Fredrik.
Beslutninger under en flodbølge av informasjon. Om nytten av å ikke vite for mye. Nytt fra Concept-programmet 2018 (2)
NTNU Untitled
 
16 Samset, Knut Fredrik.
Det lønnsomme ved å feile. Stat og styring 2018 (2)
NTNU Untitled
 
17 Samset, Knut Fredrik.
Erfaringer med store prosjekter. Hva som må til for å lykkes. : Ex Ante Academic Publisher 2018 (ISBN 978-82-93253-69-3) 251 s.
NTNU Untitled
 
18 Samset, Knut Fredrik.
Illusjonen om det usikre. Nytt fra Concept-programmet 2018 (4)
NTNU Untitled
 
19 Samset, Knut Fredrik.
Innenfor mulighetsrommet - utenfor boksen. Faglig forum; 2018-04-24 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
20 Samset, Knut Fredrik.
Prosjekters tidligfase. Prinsipper, paradokser og praksis. Tidiga skeden i byggprosessen; 2018-03-13 - 2018-03-14
NTNU Untitled
 
21 Samset, Knut Fredrik.
Trends and Paradigm Shifts in the Age of Disruptions. the 8th International Symposium on Project Governance; 2018-09-05 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
22 Samset, Knut Fredrik.
Updates on Project Governance Research in Norway. the 8th International Symposium on Project Governance; 2018-09-05 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
23 Samset, Knut Fredrik.
Utgått på dato… men med forventninger til hva som kan komme. Nytt fra Conceptprogrammet 2018 (1)
NTNU Untitled
 
24 Samset, Knut Fredrik.
Varmekraftmaskinenes død og et kommende paradigmeskifte   om ressursutnyttelse, forurensning, global oppvarming, internasjonale konflikter, teknologi, økonomisk utvikling, med mer. Emeritus seminar; 2018-12-13 - 2018-12-13
NTNU Untitled
 
25 Samset, Knut Fredrik.
Varmekraftmaskinenes endeligt. en Root-cause analyse av energiregnskaper. Nytt fra Concept-programmet 2018 (3)
NTNU Untitled
 
26 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Updates on Governance Research in Norway. Concept International Symposium; 2018-09-05 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
27 Williams, Terence M.; Samset, Knut Fredrik; Edkins, Andrew.
A Systematic Literature Review: The front-end of projects. USA: Project Management Institute 2018 180 s.
NTNU Untitled
 
28 Zidane, Youcef J-T.; Elvenes, Bjørn Otto; Samset, Knut Fredrik; Hussein, Bassam.
System Thinking, Evaluations and Learning - Experience from Road Construction Megaproject in Algeria. Mediterranean Journal of Social Sciences 2018 ;Volum 9.(3) s. 121-134
NTNU Untitled
 
2017
29 Samset, Knut Fredrik.
Bedre før enn aldri. Om nytten av å feile. Nytt fra Conceptprogrammet 2017 (1)
NTNU Untitled
 
30 Samset, Knut Fredrik.
Blind uoppmerksomhet og uforutsette følger. Nytt fra Conceptprogrammet 2017 (2)
NTNU Untitled
 
31 Samset, Knut Fredrik.
Etterevaluering at store investeringstiltak. Evaluering av KS-prosjekter. erfaringer og forbedringer; 2017-03-17 - 2017-03-17
NTNU Untitled
 
32 Samset, Knut Fredrik.
Evaluating projects and the role of architects. The Societal Responsibilities of Architects; 2017-09-08 - 2017-09-08
NTNU Untitled
 
33 Samset, Knut Fredrik.
Evaluering, kostnadsestimering og mål i samferdselsprosjekter. Mål og krav i KVU/KS1 arbeidet for vegprosjekter og kostnadsestimering og konsistens i estimatene over tid; 2017-09-29 - 2017-09-29
NTNU Untitled
 
34 Samset, Knut Fredrik.
Gjennomføring av investeringsprosjekter i et bredt perspektiv. Executive's Global Network Norway; 2017-01-08 - 2017-01-08
NTNU Untitled
 
35 Samset, Knut Fredrik.
Latente overraskelser og forutsigbare fremskritt. Nytt fra Conceptprogrammet 2017 (4)
NTNU Untitled
 
36 Samset, Knut Fredrik.
Prosjekter, forutsigelser og gruppetenkning. Prosjektledelse 2017 (2)
NTNU Untitled
 
37 Samset, Knut Fredrik.
Spuriøse sammenhenger og fantasifulle fabuleringer. Nytt fra Conceptprogrammet 2017 (3)
NTNU Untitled
 
38 Samset, Knut Fredrik.
Store statlige investeringstiltak. Systemanalyse og kvalitetssikring. Scanteam fagseminar; 2017-02-10 - 2018-08-10
NTNU Untitled
 
39 Samset, Knut Fredrik.
Systems Engineering in Front-End Governance of Major Public Investment Projects. Systems 2017 ;Volum 5.(1) s. -
NTNU Untitled
 
40 Samset, Knut Fredrik; Christensen, Tom.
Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making. Public Organization Review 2017 ;Volum 17.(1)
NTNU UiO Untitled
 
41 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Governance of Major Public Investment Projects: Principles and Practices in Six Coutries. Project Management Journal 2017 ;Volum 48.(3) s. 90-108
NTNU Untitled
 
42 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Quality Assurance in Megaproject Management: The Norwegian Way. I: The Oxford Handbook of Megaproject Management. Oxford University Press 2017 ISBN 9780198732242.
NTNU Untitled
 
43 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Statlige investeringstiltak under lupen. Erfaring med evalueringer av de 20 første KS-prosjektene. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-93253-61-7) 142 s. Concept rapport(Concept-rapport nr 52)
NTNU Untitled
 
2016
44 Andersen, Bjørn Sørskot; Samset, Knut Fredrik; Welde, Morten.
Low estimates – high stakes: underestimation of costs at the front-end of projects. International Journal of Managing Projects in Business 2016 ;Volum 9.(1) s. 171-193
NTNU Untitled
 
45 Holst Volden, Gro; Samset, Knut Fredrik.
Ex post evaluation of public investment projects - experiences from Norway. UKES 2016 Building a Culture of Evaluation; 2016-04-26 - 2016-04-28
NTNU Untitled
 
46 Samset, Knut Fredrik.
Autoritære fremskrivninger mellom virkelighet og visjon. Nytt fra Conceptprogrammet 2016
NTNU Untitled
 
47 Samset, Knut Fredrik.
Definer problemet, utforsk mulighetsrommet, evaler alternativene og velg løsningen. Evalueringskonferansen 2016; 2016-09-29 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
48 Samset, Knut Fredrik.
Evaluering av prosjekter og programmer - fra rituelt til reelt. Nytt fra Conceptprogrammet 2016
NTNU Untitled
 
49 Samset, Knut Fredrik.
Ex ante and ex post evaluation - making use of the results. The 7th Concept symposium on project governance; 2016-09-07 - 2016-09-09
NTNU Untitled
 
50 Samset, Knut Fredrik.
Ex ante evaluering. Definer problemet, utforsk mulighetsrommet, evaluer alternativene og velg løsningen. Evalueringskonferansen 2016; 2016-09-29 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste