Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 228 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Andre, Beate; Heldal, Frode; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill.
Will an implementation of “Joy of Life in Nursing Homes” have positive effect for the work culture? A comparison between two Norwegian municipalities. Frontiers in Psychology 2021 ;Volum 11:607943. s. 1-8
NTNU NORD Untitled
 
2 Chiriac, Eva Hammar; Sjøvold, Endre; Hjelm, Alexandra Björnstjerna.
The effect of group-dynamics, collaboration and tutor style on the perception of profession-based stereotypes: a quasi-experimental pre- post-design on interdisciplinary tutorial groups. BMC Medical Education 2021 ;Volum 21. s. -
NTNU Untitled
 
3 Sjøvold, Endre; Olsen, Trond Rikard; Heldal, Frode.
The use of Technology in the Study of Team-Interaction and Performance. Small Group Research 2021
NTNU Untitled
 
2020
4 Forsdahl, Stein Hatlem; Sjøvold, Endre.
TWO TEAMS – THE POWER OF GROUP DYNAMICS. Necesse 2020 ;Volum 5.(1) s. 166-180
FORSV NTNU Untitled
 
5 Heldal, Frode; Sjøvold, Endre; Stålsett, Kenneth.
Shared cognition in intercultural teams: collaborating without understanding each other. Team Performance Management 2020 ;Volum 26.(3/4) s. 211-226
NTNU Untitled
 
6 Krabberød, Tommy; O`Connell, Damien; Richards, Chester W.; Sjøvold, Endre; Forsdahl, Stein Hatlem; Mattingsdal, Jostein; Espevik, Roar.
Why The Norwegian Naval Academy teaches John Boyd`s conflict theory. Necesse 2020
FORSV NTNU UiB Untitled
 
7 Sjøvold, Endre.
Høyt presterende og effektive team!. Prosjektsamling; 2020-02-24 - 2020-02-24
NTNU Untitled
 
8 Sjøvold, Endre.
Ledelse, team og organisasjonsendring. Seminar i helseadministrasjon; 2020-11-28 - 2020-11-28
NTNU Untitled
 
9 Sjøvold, Endre.
Om makt. Seminar for tillitsvalgte; 2020-03-09 - 2020-03-09
NTNU Untitled
 
10 Sjøvold, Endre.
Prestasjonsteam - hva skal til. Topptrenerprogrammet; 2020-10-14 - 2020-10-14
NTNU Untitled
 
11 Sjøvold, Endre.
Teambasert organisasjonsendring. Ledersamling; 2020-06-23 - 2020-06-23
NTNU Untitled
 
12 Sjøvold, Endre; Nissestad, Odd Arne.
The Magellan effect – training future naval officers for mission command. Team Performance Management 2020 ;Volum 26.(3-4) s. 169-182
NTNU Untitled
 
2019
13 Sjøvold, Endre.
Makt och maktutövning i arbetslivet. Studentlitteratur AB 2019 (ISBN 9789144125107) 244 s.
NTNU Untitled
 
2018
14 Omenaas, Hans Kristian; Olsen, Trond Rikard; Sjøvold, Endre.
Sensor technology in teamdevelopment. Vitenskapelig konferanse; 2018-09-06 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
15 Sjøvold, Endre.
Beredskap, krisehåndtering og team. Seminar om Kriseberedskap og krisehåndtering; 2018-12-11 - 2018-12-11
NTNU Untitled
 
16 Sjøvold, Endre.
Digitalisering, endring og makt. Forelesninger på Digitalisering; 2018-09-13 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
17 Sjøvold, Endre.
Endring og omstilling i et offshoreselskap. Seminar for Aker BP; 2018-04-24 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
18 Sjøvold, Endre.
Endringsledelse i digitaliseringens tid. Videreutdanning; 2018-01-31 - 2018-01-31
NTNU Untitled
 
19 Sjøvold, Endre.
Hvordan lede IKT initert endring i sykehus. Seminar for Helse IT; 2018-01-30 - 2018-01-30
NTNU Untitled
 
20 Sjøvold, Endre.
Hvordan skape effektive utviklingsteam i IT. Workshoåp Miles AS; 2018-02-08 - 2018-02-08
NTNU Untitled
 
21 Sjøvold, Endre.
Krav til morgendagens ledelse. Forelesning program; 2018-01-15 - 2018-01-16
NTNU Untitled
 
22 Sjøvold, Endre.
Krise og kriseledelse. Seminar for Korkenes næringsliv og kommune; 2018-02-27
NTNU Untitled
 
23 Sjøvold, Endre.
Ledelse og teamutvikling. Seminar for univ NPORD; 2018-06-06 - 2018-06-06
NTNU Untitled
 
24 Sjøvold, Endre.
Ledelse ogranisasjon og teamarbeid i helseadministrasjon. Spesialisering Norsk Legeforening; 2018-10-23 - 2018-10-24
NTNU Untitled
 
25 Sjøvold, Endre.
Makt, ledelse og endring. Etterutdanning MTM; 2018-02-02 - 2018-02-02
NTNU Untitled
 
26 Sjøvold, Endre.
Makt og maktbruk - Når blir maktbruk misbruk. Konferanse #MeToo; 2018-06-12 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
27 Sjøvold, Endre.
Skoleledelse og teamarbeid. Seminar for skoleledere; 2018-09-26 - 2018-09-26
NTNU Untitled
 
28 Sjøvold, Endre.
Teamarbeid i undevisning og forsknin - metoder og design. Masterkurs for pysykologistudetner; 2018-10-11 - 2018-10-20
NTNU Untitled
 
29 Sjøvold, Endre.
Teamets funksjon i oppdragsbasert ledelse. Workshom for Krigsskolen; 2018-03-01 - 2018-03-01
NTNU Untitled
 
30 Sjøvold, Endre; Nissestad, Odd Arne.
Micro processes leading to behavior change in demanding context.. Vitenskapelig konferanse; 2018-09-06 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
2017
31 Andre, Beate; Jacobsen, Frode F.; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill.
Bedre arbeidsmetoder og holdninger? Implementering av livsglede for eldre?. Geriatrisk sykepleie 2017 (3) s. 30-35
VID HVL NTNU Untitled
 
32 Andre, Beate; Jacobsen, Frode F.; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill.
The impact of certification of the "Joy of life" in Nursing Homes on the improvement of working methods and attitudes among staff in Nursing Homes. 11th NOVO symposium; 2017-11-10 - 2017-11-10
HVL NTNU Untitled
 
33 André, Beate; Nøst, Torunn Hatlen; Frigstad, Sigrun Aasen; Sjøvold, Endre.
Differences in communication within the nursing group and with members of other professions at a hospital unit. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2017 ;Volum 26.(7-8) s. 956-963
NTNU Untitled
 
34 Andre, Beate; Sjøvold, Endre.
What characterizes the work culture at a hospital unit that successfully implements change – a correlation study. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(486) s. -
NTNU Untitled
 
35 Heldal, Frode; Sjøvold, Endre.
Effektivitetens kilde til ineffektivitet : Krysskulturelle team i en standardisert kontekst. I: Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2324-4. s. 237-254
NTNU Untitled
 
36 Larsson, Ulf Gerry; Sandahl, Christer; Söderhjelm, Teresa; Sjøvold, Endre; Zander, Ann.
Leadership behavior changes following a theory-based leadership development intervention: A longitudinal study of subordinates’and leaders’ evaluations. Scandinavian Journal of Psychology 2017 ;Volum 58.(1) s. 62-68
HINN NTNU Untitled
 
37 Olsen, Trond Rikard; Sjøvold, Endre.
Automated Group Observation: How Sensor-technology can Bring Back the Benefits of Direct Observation in Small Group Research. INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEAMWORKING 21: PUTTING KNOWLEDGE INTO TEAM DESIGN; 2017-09-07 - 2017-09-08
NTNU Untitled
 
38 Schultz, Joseph Samuel; Sjøvold, Endre; Andre, Beate.
Can formal innovation training improve group- and organizational-level innovativeness in a healthcare setting?. Journal of Innovation and Entrepreneurship 2017 ;Volum 6.(13)
NTNU Untitled
 
39 Schultz, Joseph Samuel; Sjøvold, Endre; Andre, Beate.
Can group climate explain innovative readiness for change?. Journal of Organizational Change Management 2017 ;Volum 30.(3) s. 440-452
NTNU Untitled
 
40 Sjøvold, Endre.
A behavior model for understanding the dynamics of power in work relations. Research seminar in Social Psychology; 2017-09-13 - 2017-09-13
NTNU Untitled
 
41 Sjøvold, Endre.
Digitalisering - Trusler og muligheter. Tivoli North; 2017-09-06 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
42 Sjøvold, Endre.
Et moderne perspektiv på team - Spinteorien; dens historie og operasjonalisering (SPGR). Vitenskapelig foredrag for studenter og forskere; 2017-09-12 - 2017-09-12
NTNU Untitled
 
43 Sjøvold, Endre.
Hvordan bygge team for krisehåndtering: Den mellommenneskelige faktoren. I: Sikkerhet og ledelse. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205496774. s. 147-169
NTNU Untitled
 
44 Sjøvold, Endre.
IKT styrt omstilling i sykehus - praktisk erfaring og forskning. Helseportalen St Olavs; 2017-05-15 - 2017-10-16
NTNU Untitled
 
45 Sjøvold, Endre.
Implementation: theory and practice, Endre Sjøvold. Heath Promotion Implementation Research; 2017-09-26
NTNU Untitled
 
46 Sjøvold, Endre.
Ledelse i helse- og omsorgstjenesten "kjennetegn og utfordringer". Nord-Trøndelag Helse og omsorgslederforum; 2017-04-20 - 2017-04-20
NTNU Untitled
 
47 Sjøvold, Endre.
Makt og maktmissbruk. Teknas lederkonferanse 2017; 2017-06-08 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
48 Sjøvold, Endre.
Om teamutvikling, forskning og mismot. Ukeavisen ledelse 2017 s. 38-38
NTNU Untitled
 
49 Sjøvold, Endre.
Operational Leadership. Seminar off-shore platform officers; 2017-12-07 - 2017-12-07
NTNU Untitled
 
50 Sjøvold, Endre.
Personlighetstyper til besvær. Ukeavisen Ledelse [Avis] 2017-06-23
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste