Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 217 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2020
1 Mattingsdal, Jostein; Espevik, Roar; Krabberød, Tommy; Forsdahl, Stein Hatlem; Richards, Chester W.; Sjøvold, Endre; O`Connell, Damien.
Why The Norwegian Naval Academy teaches John Boyd`s conflict theory. Necesse 2020
NTNU FORSV UiB Untitled
 
2019
2 Sjøvold, Endre.
Makt och maktutövning i arbetslivet. Studentlitteratur AB 2019 (ISBN 9789144125107) 244 s.
NTNU Untitled
 
2018
3 Omenaas, Hans Kristian; Olsen, Trond Rikard; Sjøvold, Endre.
Sensor technology in teamdevelopment. Vitenskapelig konferanse; 2018-09-06 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
4 Sjøvold, Endre.
Beredskap, krisehåndtering og team. Seminar om Kriseberedskap og krisehåndtering; 2018-12-11 - 2018-12-11
NTNU Untitled
 
5 Sjøvold, Endre.
Digitalisering, endring og makt. Forelesninger på Digitalisering; 2018-09-13 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
6 Sjøvold, Endre.
Endring og omstilling i et offshoreselskap. Seminar for Aker BP; 2018-04-24 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
7 Sjøvold, Endre.
Endringsledelse i digitaliseringens tid. Videreutdanning; 2018-01-31 - 2018-01-31
NTNU Untitled
 
8 Sjøvold, Endre.
Hvordan lede IKT initert endring i sykehus. Seminar for Helse IT; 2018-01-30 - 2018-01-30
NTNU Untitled
 
9 Sjøvold, Endre.
Hvordan skape effektive utviklingsteam i IT. Workshoåp Miles AS; 2018-02-08 - 2018-02-08
NTNU Untitled
 
10 Sjøvold, Endre.
Krav til morgendagens ledelse. Forelesning program; 2018-01-15 - 2018-01-16
NTNU Untitled
 
11 Sjøvold, Endre.
Krise og kriseledelse. Seminar for Korkenes næringsliv og kommune; 2018-02-27
NTNU Untitled
 
12 Sjøvold, Endre.
Ledelse og teamutvikling. Seminar for univ NPORD; 2018-06-06 - 2018-06-06
NTNU Untitled
 
13 Sjøvold, Endre.
Ledelse ogranisasjon og teamarbeid i helseadministrasjon. Spesialisering Norsk Legeforening; 2018-10-23 - 2018-10-24
NTNU Untitled
 
14 Sjøvold, Endre.
Makt, ledelse og endring. Etterutdanning MTM; 2018-02-02 - 2018-02-02
NTNU Untitled
 
15 Sjøvold, Endre.
Makt og maktbruk - Når blir maktbruk misbruk. Konferanse #MeToo; 2018-06-12 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
16 Sjøvold, Endre.
Skoleledelse og teamarbeid. Seminar for skoleledere; 2018-09-26 - 2018-09-26
NTNU Untitled
 
17 Sjøvold, Endre.
Teamarbeid i undevisning og forsknin - metoder og design. Masterkurs for pysykologistudetner; 2018-10-11 - 2018-10-20
NTNU Untitled
 
18 Sjøvold, Endre.
Teamets funksjon i oppdragsbasert ledelse. Workshom for Krigsskolen; 2018-03-01 - 2018-03-01
NTNU Untitled
 
19 Sjøvold, Endre; Nissestad, Odd Arne.
Micro processes leading to behavior change in demanding context.. Vitenskapelig konferanse; 2018-09-06 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
2017
20 Andre, Beate; Jacobsen, Frode F.; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill.
Bedre arbeidsmetoder og holdninger? Implementering av livsglede for eldre?. Geriatrisk sykepleie 2017 (3) s. 30-35
VID HVL NTNU Untitled
 
21 Andre, Beate; Jacobsen, Frode F.; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill.
The impact of certification of the "Joy of life" in Nursing Homes on the improvement of working methods and attitudes among staff in Nursing Homes. 11th NOVO symposium; 2017-11-10 - 2017-11-10
HVL NTNU Untitled
 
22 André, Beate; Nøst, Torunn Hatlen; Frigstad, Sigrun Aasen; Sjøvold, Endre.
Differences in communication within the nursing group and with members of other professions at a hospital unit. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2017 ;Volum 26.(7-8) s. 956-963
NTNU Untitled
 
23 Andre, Beate; Sjøvold, Endre.
What characterizes the work culture at a hospital unit that successfully implements change – a correlation study. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(486) s. -
NTNU Untitled
 
24 Heldal, Frode; Sjøvold, Endre.
Effektivitetens kilde til ineffektivitet : Krysskulturelle team i en standardisert kontekst. I: Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2324-4. s. 237-254
NTNU Untitled
 
25 Larsson, Ulf Gerry; Sandahl, Christer; Söderhjelm, Teresa; Sjøvold, Endre; Zander, Ann.
Leadership behavior changes following a theory-based leadership development intervention: A longitudinal study of subordinates’and leaders’ evaluations. Scandinavian Journal of Psychology 2017 ;Volum 58.(1) s. 62-68
HINN NTNU Untitled
 
26 Olsen, Trond Rikard; Sjøvold, Endre.
Automated Group Observation: How Sensor-technology can Bring Back the Benefits of Direct Observation in Small Group Research. INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEAMWORKING 21: PUTTING KNOWLEDGE INTO TEAM DESIGN; 2017-09-07 - 2017-09-08
NTNU Untitled
 
27 Schultz, Joseph Samuel; Sjøvold, Endre; Andre, Beate.
Can formal innovation training improve group- and organizational-level innovativeness in a healthcare setting?. Journal of Innovation and Entrepreneurship 2017 ;Volum 6.(13)
NTNU Untitled
 
28 Schultz, Joseph Samuel; Sjøvold, Endre; Andre, Beate.
Can group climate explain innovative readiness for change?. Journal of Organizational Change Management 2017 ;Volum 30.(3) s. 440-452
NTNU Untitled
 
29 Sjøvold, Endre.
A behavior model for understanding the dynamics of power in work relations. Research seminar in Social Psychology; 2017-09-13 - 2017-09-13
NTNU Untitled
 
30 Sjøvold, Endre.
Digitalisering - Trusler og muligheter. Tivoli North; 2017-09-06 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
31 Sjøvold, Endre.
Et moderne perspektiv på team - Spinteorien; dens historie og operasjonalisering (SPGR). Vitenskapelig foredrag for studenter og forskere; 2017-09-12 - 2017-09-12
NTNU Untitled
 
32 Sjøvold, Endre.
Hvordan bygge team for krisehåndtering: Den mellommenneskelige faktoren. I: Sikkerhet og ledelse. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205496774. s. 147-169
NTNU Untitled
 
33 Sjøvold, Endre.
IKT styrt omstilling i sykehus - praktisk erfaring og forskning. Helseportalen St Olavs; 2017-05-15 - 2017-10-16
NTNU Untitled
 
34 Sjøvold, Endre.
Implementation: theory and practice, Endre Sjøvold. Heath Promotion Implementation Research; 2017-09-26
NTNU Untitled
 
35 Sjøvold, Endre.
Ledelse i helse- og omsorgstjenesten "kjennetegn og utfordringer". Nord-Trøndelag Helse og omsorgslederforum; 2017-04-20 - 2017-04-20
NTNU Untitled
 
36 Sjøvold, Endre.
Makt og maktmissbruk. Teknas lederkonferanse 2017; 2017-06-08 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
37 Sjøvold, Endre.
Om teamutvikling, forskning og mismot. Ukeavisen ledelse 2017 s. 38-38
NTNU Untitled
 
38 Sjøvold, Endre.
Operational Leadership. Seminar off-shore platform officers; 2017-12-07 - 2017-12-07
NTNU Untitled
 
39 Sjøvold, Endre.
Personlighetstyper til besvær. Ukeavisen Ledelse [Avis] 2017-06-23
NTNU Untitled
 
40 Sjøvold, Endre.
Team og teamutvikling. Tivoli North; 2017-10-11 - 2017-10-11
NTNU Untitled
 
41 Sjøvold, Endre.
Teamkompetanse - hva skaper godt samarbeid. Fagseminar Universitetet i Agder; 2017-12-08 - 2017-12-08
NTNU Untitled
 
42 Sjøvold, Endre.
The art of building high-performance teams - and introduction to the use of SPGR for researchers and practitioners. 11th NOVO symposium; 2017-11-09 - 2017-11-09
NTNU Untitled
 
43 Sjøvold, Endre; Nissestad, Odd Arne.
Autonomy and Mission Effectiveness: Leadership training of Norwegian Naval Cadets.. PUTTING KNOWLEDGE INTO TEAM DESIGN; 2017-09-07 - 2017-09-08
NTNU Untitled
 
44 Sjøvold, Endre; Olsen, Trond Rikard; Omenaas, Hans Kristian Steensnæs.
New technology in developing interdisciplinary teams. 11th NOVO symposium; 2017-11-10 - 2017-11-10
NTNU Untitled
 
45 Tørset, Jomar; Sjøvold, Endre; Holm, Erik Jarl.
Awareness of the importance of social interaction as part of the Bildung developmental process at Bachelor Civil Engineering program. IRSPBL 2017; 2017-07-03 - 2017-07-05
IFE NTNU Untitled
 
2016
46 Andre, Beate; Frigstad, Sigrun Aasen; Nøst, Torunn Hatlen; Sjøvold, Endre.
Exploring nursing staffs communication in stressful and non-stressful situations. Journal of Nursing Management 2016 ;Volum 24.(2) s. E175-E182
NTNU STO Untitled
 
47 Andre, Beate; Ringdal, Gerd Inger; Skjong, Rickard-Johan; Rannestad, Toril; Sjøvold, Endre.
Exploring experiences of fostering positive work environment in Norwegian nursing homes: A multi method study. Clinical Nursing Studies 2016 ;Volum 4.(4) s. 9-17
NTNU Untitled
 
48 Andre, Beate; Sjøvold, Endre.
What characterizes the communication at a hospital unit with a successful implementation – a correlational study.. 10th NOVO symposium; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
49 Schultz, Joseph Samuel; Andre, Beate; Sjøvold, Endre.
Managing innovation in eldercare: A glimpse into what and how public organizations are planning to deliver healthcare services for their future elderly. International Journal of Healthcare Management 2016 ;Volum 9.(3) s. 169-180
NTNU Untitled
 
50 Sjøvold, Endre.
Makt og maktbruk i arbeidslivet. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02687-9) 228 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste