Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 198 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Andre, Beate; Jacobsen, Frode F.; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill.
Bedre arbeidsmetoder og holdninger? Implementering av livsglede for eldre?. Geriatrisk sykepleie 2017 (3) s. 30-35
VID HVL NTNU Untitled
 
2 Andre, Beate; Jacobsen, Frode F.; Sjøvold, Endre; Haugan, Gørill.
The impact of certification of the "Joy of life" in Nursing Homes on the improvement of working methods and attitudes among staff in Nursing Homes. 11th NOVO symposium; 2017-11-10 - 2017-11-10
HVL NTNU Untitled
 
3 André, Beate; Nøst, Torunn Hatlen; Frigstad, Sigrun Aasen; Sjøvold, Endre.
Differences in communication within the nursing group and with members of other professions at a hospital unit. Journal of Clinical Nursing 2017 ;Volum 26.(7-8) s. 956-963
NTNU Untitled
 
4 Andre, Beate; Sjøvold, Endre.
What characterizes the work culture at a hospital unit that successfully implements change – a correlation study. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(486) s. -
NTNU Untitled
 
5 Heldal, Frode; Sjøvold, Endre.
Effektivitetens kilde til ineffektivitet : Krysskulturelle team i en standardisert kontekst. I: Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2324-4. s. 237-254
NTNU Untitled
 
6 Larsson, Ulf Gerry; Sandahl, Christer; Söderhjelm, Teresa; Sjøvold, Endre; Zander, Ann.
Leadership behavior changes following a theory-based leadership development intervention: A longitudinal study of subordinates’and leaders’ evaluations. Scandinavian Journal of Psychology 2017 ;Volum 58.(1) s. 62-68
HINN NTNU Untitled
 
7 Olsen, Trond Rikard; Sjøvold, Endre.
Automated Group Observation: How Sensor-technology can Bring Back the Benefits of Direct Observation in Small Group Research. INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEAMWORKING 21: PUTTING KNOWLEDGE INTO TEAM DESIGN; 2017-09-07 - 2017-09-08
NTNU Untitled
 
8 Schultz, Joseph Samuel; Sjøvold, Endre; Andre, Beate.
Can formal innovation training improve group- and organizational-level innovativeness in a healthcare setting?. Journal of Innovation and Entrepreneurship 2017 ;Volum 6.(13)
NTNU Untitled
 
9 Schultz, Joseph Samuel; Sjøvold, Endre; Andre, Beate.
Can group climate explain innovative readiness for change?. Journal of Organizational Change Management 2017 ;Volum 30.(3) s. 440-452
NTNU Untitled
 
10 Sjøvold, Endre.
A behavior model for understanding the dynamics of power in work relations. Research seminar in Social Psychology; 2017-09-13 - 2017-09-13
NTNU Untitled
 
11 Sjøvold, Endre.
Digitalisering - Trusler og muligheter. Tivoli North; 2017-09-06 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
12 Sjøvold, Endre.
Et moderne perspektiv på team - Spinteorien; dens historie og operasjonalisering (SPGR). Vitenskapelig foredrag for studenter og forskere; 2017-09-12 - 2017-09-12
NTNU Untitled
 
13 Sjøvold, Endre.
Hvordan bygge team for krisehåndtering: Den mellommenneskelige faktoren. I: Sikkerhet og ledelse. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205496774. s. 147-169
NTNU Untitled
 
14 Sjøvold, Endre.
IKT styrt omstilling i sykehus - praktisk erfaring og forskning. Helseportalen St Olavs; 2017-05-15 - 2017-10-16
NTNU Untitled
 
15 Sjøvold, Endre.
Implementation: theory and practice, Endre Sjøvold. Heath Promotion Implementation Research; 2017-09-26
NTNU Untitled
 
16 Sjøvold, Endre.
Ledelse i helse- og omsorgstjenesten "kjennetegn og utfordringer". Nord-Trøndelag Helse og omsorgslederforum; 2017-04-20 - 2017-04-20
NTNU Untitled
 
17 Sjøvold, Endre.
Makt og maktmissbruk. Teknas lederkonferanse 2017; 2017-06-08 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
18 Sjøvold, Endre.
Om teamutvikling, forskning og mismot. Ukeavisen ledelse 2017 s. 38-38
NTNU Untitled
 
19 Sjøvold, Endre.
Operational Leadership. Seminar off-shore platform officers; 2017-12-07 - 2017-12-07
NTNU Untitled
 
20 Sjøvold, Endre.
Personlighetstyper til besvær. Ukeavisen Ledelse [Avis] 2017-06-23
NTNU Untitled
 
21 Sjøvold, Endre.
Team og teamutvikling. Tivoli North; 2017-10-11 - 2017-10-11
NTNU Untitled
 
22 Sjøvold, Endre.
Teamkompetanse - hva skaper godt samarbeid. Fagseminar Universitetet i Agder; 2017-12-08 - 2017-12-08
NTNU Untitled
 
23 Sjøvold, Endre.
The art of building high-performance teams - and introduction to the use of SPGR for researchers and practitioners. 11th NOVO symposium; 2017-11-09 - 2017-11-09
NTNU Untitled
 
24 Sjøvold, Endre; Nissestad, Odd Arne.
Autonomy and Mission Effectiveness: Leadership training of Norwegian Naval Cadets.. PUTTING KNOWLEDGE INTO TEAM DESIGN; 2017-09-07 - 2017-09-08
NTNU Untitled
 
25 Sjøvold, Endre; Olsen, Trond Rikard; Omenaas, Hans Kristian Steensnæs.
New technology in developing interdisciplinary teams. 11th NOVO symposium; 2017-11-10 - 2017-11-10
NTNU Untitled
 
26 Tørset, Jomar; Sjøvold, Endre; Holm, Erik Jarl.
Awareness of the importance of social interaction as part of the Bildung developmental process at Bachelor Civil Engineering program. IRSPBL 2017; 2017-07-03 - 2017-07-05
IFE NTNU Untitled
 
2016
27 Andre, Beate; Frigstad, Sigrun Aasen; Nøst, Torunn Hatlen; Sjøvold, Endre.
Exploring nursing staffs communication in stressful and non-stressful situations. Journal of Nursing Management 2016 ;Volum 24.(2) s. E175-E182
NTNU STO Untitled
 
28 Andre, Beate; Ringdal, Gerd Inger; Skjong, Rickard-Johan; Rannestad, Toril; Sjøvold, Endre.
Exploring experiences of fostering positive work environment in Norwegian nursing homes: A multi method study. Clinical Nursing Studies 2016 ;Volum 4.(4) s. 9-17
NTNU Untitled
 
29 Andre, Beate; Sjøvold, Endre.
What characterizes the communication at a hospital unit with a successful implementation – a correlational study.. 10th NOVO symposium; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
30 Schultz, Joseph Samuel; Andre, Beate; Sjøvold, Endre.
Managing innovation in eldercare: A glimpse into what and how public organizations are planning to deliver healthcare services for their future elderly. International Journal of Healthcare Management 2016 ;Volum 9.(3) s. 169-180
NTNU Untitled
 
31 Sjøvold, Endre.
Makt og maktbruk i arbeidslivet. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02687-9) 228 s.
NTNU Untitled
 
32 Sjøvold, Endre.
The origin and effect of professional stereotypes on interdisciplinary team-work in hospitals. The 10th NOVO Symposium og health research; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
33 Stålsett, Kenneth; Sjøvold, Endre; Olsen, Trond Rikard.
From routine to uncertainty: Leading adaptable teams within integrated operations. Scandinavian Psychologist 2016 (3) Suppl. e20 s. 29-
NTNU Untitled
 
2015
34 Andre, Beate; Ringdal, Gerd Inger; Rannestad, Toril; Skjong, Rickard-Johan; Sjøvold, Endre.
How Positive Work Experiences Influence Work Environment in Norwegian Nursing Homes – a mixed methods study.. How Positive Work Experiences Influence Work Environment in Norwegian Nursing Homes – a mixed methods study. Oral presentation at the 29th Conference of the EHPS: Principles of Behaviour Change in Health and Illness, 2015; 2015-09-01 - 2015-09-05
NTNU Untitled
 
35 Heldal, Frode; Sjøvold, Endre.
Endring i sykehus - et spørsmål om ledelse :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(2) s. 144-146
NTNU Untitled
 
36 Risvik, Einar; Sjøvold, Endre; Finne, Håkon.
Rissamat - Forskning om hovrdan mat kan bidra til mestring og trivsel i utdanningsløpet. Innovasjon i offentlig sektor. Kommunestyremøte; 2015-10-13 - 2015-10-13
NOFIMA NTNU SINTEF Untitled
 
37 Schultz, Joseph Samuel; Andre, Beate; Sjøvold, Endre.
Demystifying eldercare: Managing and innovating from a public-entity’s perspective. International Journal of Healthcare Management 2015 ;Volum 8.(1) s. 42-57
NTNU Untitled
 
38 Sjøvold, Endre.
Effektivitet og kontekst. Hvordan tilrettelegge for godt samarbeid på tvers av enheter.. Intern presentasjon Statoil, Rotvoll; 2015-06-03 - 2015-06-03
NTNU Untitled
 
39 Sjøvold, Endre.
Hva er effektive team?. Innomeds fagdag 2015; 2015-09-27 - 2015-09-27
NTNU Untitled
 
40 Sjøvold, Endre.
HVa sier forskningen om team?. Its21Interdiscilinary Teamwork Skills for the 21st cetury; 2015-06-03 - 2015-06-04
NTNU Untitled
 
41 Sjøvold, Endre.
Individ, grupp og prestation. I: Organisationspsykologi. Studentlitteratur AB 2015 ISBN 9789144092287. s. 193-223
NTNU Untitled
 
42 Sjøvold, Endre.
Lederens hvemmelige våpen. NIT Manifestasjon 2015; 2015-09-08 - 2015-09-08
NTNU Untitled
 
43 Sjøvold, Endre.
No Teams Are (or Should Be) Created Equal: High-performance Teams in Structured versus Chaotic Situations. Konferens för grupp- och socialpsykologi; 2015-05-18 - 2015-05-19
NTNU Untitled
 
44 Sjøvold, Endre.
Operational Teams: Focusing on Shared Mental Models and Communication to Increase the Level of Quality in Decision Making During Crisis.. Konferens för grupp- och socialpsykologi; 2015-05-18 - 2015-05-19
NTNU Untitled
 
45 Sjøvold, Endre.
Prosjektteam i høy ytelse. Prosjektlederkonferansen 2015; 2015-03-18 - 2015-03-19
NTNU Untitled
 
46 Sjøvold, Endre; Flagstad, Ingeborg Olsdatter.
Kunsten å bygge et velfungerende team med utviklingsverktøyet SPGR. The 17th Conference on Social and Community Psychology; 2015-11-05 - 2015-11-06
HINN NTNU Untitled
 
47 Sjøvold, Endre; Stålsett, Kenneth; Olsen, Trond Rikard.
Nettavisen.no/ http://innovativeteams.blogg.no/.
NTNU Untitled
 
48 Stålsett, Kenneth; Sjøvold, Endre; Olsen, Trond Rikard.
Team Leadership within Integrated Operation in the Oil and Gas Industry. Konferens för grupp- och socialpsykologi; 2015-05-18 - 2015-05-19
NTNU Untitled
 
2014
49 Andre, Beate; Ringdal, Gerd Inger; Rannestad, Toril; Skjong, Rickard-Johan; Sjøvold, Endre.
How Positive Work Experiences Influence Work Environment in Norwegian Nursing Homes. The 8 th NOVO Symposium; 2014-11-06 - 2014-11-07
NTNU Untitled
 
50 Andre, Beate; Sjøvold, Endre; Rannestad, Toril; Ringdal, Gerd Inger.
The impact of work culture on quality of care in nursing homes - a review study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2014 ;Volum 28.(3) s. 449-457
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste