Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2018
OSLOMET ISF UiO FAFO Untitled
 
2 Rogstad, Jon; Sterri, Erika Braanen.
Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volum 59.(1) s. 41-65
FAFO Untitled
 
2017
3 Andresen, Silje; Fossum, Aina; Rogstad, Jon; Smestad, Bjørn.
På prøve Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017. Oslo: Fafo 2017 (ISBN 9788232404100) 128 s. FAFO-rapport(36)
FAFO HIOA Untitled
 
4 Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian; Rogstad, Jon.
Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review 2017 ;Volum 33.(1) s. 17-29
FAFO HIOA UiO Untitled
 
5 Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon.
The Public Sphere in the Nordic Model. I: Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open 2017 ISBN 978-3-11-054633-0. s. 46-70
FAFO HIOA NTNU UiO Untitled
 
6 Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari.
Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open 2017 (ISBN 978-3-11-054633-0) 269 s.
FAFO HIOA ISF NTNU UiO Untitled
 
7 Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari.
Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. I: Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open 2017 ISBN 978-3-11-054633-0. s. 1-21
FAFO HIOA ISF NTNU UiO Untitled
 
8 Rogstad, Jon; Elgvin, Olav.
Religious Threats and Institutional Change in Norwegian Mass Media. I: Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open 2017 ISBN 978-3-11-054633-0. s. 161-178
FAFO Untitled
 
2016
9 Reegård, Kaja; Rogstad, Jon.
De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-48109-1) 209 s.
FAFO Untitled
 
10 Rogstad, Jon.
"Hvorfor skal jeg ta utdanning når jeg uansett ender med å kjøre taxi?". I: De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48109-1. s. 131-153
FAFO Untitled
 
11 Rogstad, Jon; Reegård, Kaja.
Avsluttende randberkninger. I: De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48109-1. s. 199-207
FAFO Untitled
 
12 Rogstad, Jon; Reegård, Kaja.
Introduksjon. I: De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48109-1. s. 9-21
FAFO Untitled
 
2015
13 Rogstad, Jon.
Den flerkulturelle utfordringen - mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. I: Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1780-9. s. 281-297
FAFO NTNU Untitled
 
2014
14 Birkelund, Gunn Elisabeth; Rogstad, Jon; Heggebø, Kristian; Aspøy, Tove Mogstad; Bjelland, Heidi Fischer.
Diskriminering i arbeidslivet : resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 22.(4) s. 352-382
FAFO OSLOMET NTNU PHS UiO Untitled
 
15 Fløtten, Tone; Gullberg, Anne Therese; Kasa, Sjur; Rogstad, Jon; Trygstad, Sissel Charlotte.
The role of social partners in the Nordic climate debate. ESPAnet 12th Annual Conference; 2014-09-04 - 2014-09-06
CICERO FAFO HINN UiO Untitled
 
16 Heggebø, Kristian; Birkelund, Gunn Elisabeth; Rogstad, Jon.
Ethnic scarring effects of unemployment? Evidence from two randomized field-experiments in Norway. American Sociological Association - Annual meeting; 2014-08-15 - 2014-08-19
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
17 Espeland, Carl Endre; Rogstad, Jon.
Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events. Journal of ethnic and migration studies 2013 ;Volum 39.(1) s. 125-142
FAFO UiB Untitled
 
18 Heggebø, Kristian; Birkelund, Gunn Elisabeth; Rogstad, Jon.
Høy utdannelse – ingen diskriminering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
OSLOMET UiO Untitled
 
2012
19 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon Christian.
Diskrimineringens omfang og årsaker : Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2012 (ISBN 978-82-7763-377-0) 185 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2012:001)
ISF UiO Untitled
 
20 Midtbøen, Arnfinn; Rogstad, Jon Christian.
Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research. Nordic Journal of Migration Research 2012 ;Volum 2.(3) s. 203-212
FAFO ISF Untitled
 
21 Midtbøen, Arnfinn; Rogstad, Jon Christian.
Diskriminerings omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. : Institutt for samfunnsforskning 2012 (ISBN 978-82-7763-377-0) 183 s.
FAFO ISF Untitled
 
22 Reegård, Kaja; Rogstad, Jon.
Fra sjø til land. Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020. Oslo: Fafo 2012 (ISBN 978-82-7422-883-2) 49 s.
FAFO Untitled
 
23 Reegård, Kaja; Rogstad, Jon.
Mot en videre horisont. Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring. Oslo: Fafo 2012 (ISBN 978-82-7422-923-5) 41 s.
FAFO Untitled
 
24 Rogstad, Jon.
Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. I: Turkish immigrants in Western Europe and North America : immigration and political mobilization. Routledge 2012 ISBN 0415693918.
FAFO Untitled
 
25 Rogstad, Jon Christian; Elgvin, Olav.
"Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring”. I: Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag 2012 ISBN 978-82-02-38170-7. s. 152-166
FAFO Untitled
 
26 Rogstad, Jon Christian; Solbrække, Kari Nyheim.
Velmenende likegyldighet : konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk Tidsskrift 2012 ;Volum 20.(4) s. 315-338
FAFO UiO Untitled
 
27 Rogstad, Jon; Tronstad, Kristian Rose.
Stemmer de ikke? Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Oslo: Fafo 2012 (ISBN 978-82-7422-891-7) 99 s.
FAFO Untitled
 
28 Sandbæk, Miriam Latif; Hjelde, Ida; Rogstad, Jon.
”Det står mye på spill”. En evaluering av Videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid. Oslo: Fafo 2012 (ISBN 978-82-7422-929-7) 53 s.
FAFO Untitled
 
29 Vestel, Viggo Jan; Andersson, Mette; Jacobsen, Christine M.; Rogstad, Jon Christian.
Kritiske hendelser - Nye stemmer. Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-01823-2) 271 s.
FAFO HIOA UiB Untitled
 
2011
30 Brekke, Idunn; Rogstad, Jon Christian.
Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet 2011 ;Volum 28.(1/2) s. 107-123
FAFO ISF UiO Untitled
 
31 Rogstad, Jon Christian.
Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7. s. 155-177
FAFO Untitled
 
32 Rogstad, Jon Christian; Myrberg, Gunnar.
Patterns of participation : engagement among ethnic minorities and the native population in Oslo and Stockholm. I: Social capital, political participation and migration in Europe : making multicultural democracy work?. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 978-0-230-24416-0. s. 172-197
FAFO UiO Untitled
 
33 Rogstad, Jon Christian; Vestel, Viggo Jan.
The Art of Articulation:Political Engagement and Social Movements in the Making among young adults in Multicultural settings in Norway. Social Movement Studies 2011 ;Volum 10.(3) s. 243-264
FAFO HIOA Untitled
 
2010
34 Rogstad, Jon Christian.
Diskriminering – kan en hvit mann fra middelklassen forstå det?. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. s. 283-298
ISF Untitled
 
35 Rogstad, Jon Christian; Midtbøen, Arnfinn.
Den utdannede, den etterlatte og den drepte : mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering. Sosiologisk Tidsskrift 2010 ;Volum 18.(1) s. 31-52
ISF UiO Untitled
 
2009
36 Rogstad, Jon.
Velferdsstaten møter verden. Arbeidsplasser i endring. Sosiologisk Tidsskrift 2009 ;Volum 17. s. 395-400
FAFO Untitled
 
37 Rogstad, Jon Christian.
Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Turkish Studies 2009 ;Volum 10.(2) s. 277-294
UiO Untitled
 
38 Rogstad, Jon Christian.
What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities. Ashgate 2009 (ISBN 978-0-7546-4841-3) 22 s.
UiO Untitled
 
39 Rogstad, Jon Christian; Midtbøen, Arnfinn.
Fra symptom til årsak : Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2009 (ISBN 978-82-7763-287-2) 109 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2009:002)
ISF Untitled
 
40 Rogstad, Jon Christian; Midtbøen, Arnfinn.
Rasisme og diskriminering. Begreper, kontrovers og nye perspektiver. Norges forskningsråd 2009 (ISBN 978-82-12-02652-0) 28 s.
FAFO ISF Untitled
 
41 Rogstad, Jon Christian; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut; Westlie, Lars.
Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. The Journal of Socio-Economics 2009 s. 173-187
UiO Untitled
 
42 Rogstad, Jon; Wergeland, Ingrid.
Liv og ære i valg andre nominasjoner. Samtiden 2009 s. 102-111
FAFO Untitled
 
2008
43 Midtbøen, Arnfinn; Rogstad, Jon Christian.
Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet 2008 (3) s. 417-429
FAFO ISF Untitled
 
44 Rogstad, Jon.
Musikk fra et gutterom. Ord til slutt om kjønn, makt og musikk. I: Musikk og kjønn - i utakt?. Oslo: Norsk kulturråd 2008 ISBN 9788270811427. s. 203-215
FAFO Untitled
 
2007
45 Rogstad, Jon.
”Få sider – mange emner” En anmeldelse av Trond Løynings Økonomisk sosiologi. Sosiologisk Tidsskrift 2007 s. 276-278
FAFO Untitled
 
46 Rogstad, Jon Christian.
Demokratisk fellesskap. Politisk inkludering og etnisk mobilisering. Universitetsforlaget 2007 (ISBN 978-82-15-01050-2) 197 s.
UiO Untitled
 
47 Rogstad, Jon Christian; Orupabo, Julia Kristine B..
Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet 2007 (1)
FAFO ISF Untitled
 
2006
48 Rogstad, Jon.
Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?. Horisont : næringspolitisk skriftserie 2006
FAFO Untitled
 
49 Rogstad, Jon Christian.
Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2006 (ISBN 82-7763-232-0) 39 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2006:010)
ISF Untitled
 
2004
50 Brochmann, Grete; Rogstad, Jon Christian.
På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge. I: Föreningsliv, makt och integration. Stockholm: Justisdepartementet Ds 2004 ISBN 9138222396. s. 315-343
ISF UiO Untitled
 
    Vis neste liste