Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2020
1 Lundberg, Gunhild Marie; Krogstie, Birgit Rognebakke; Krogstie, John.
Becoming Fully Operational: Employability and the Need for Training of Computer Science Graduates. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2020 s. 644-651
NTNU Untitled
 
2 Lundberg, Gunhild Marie; Krogstie, Birgit Rognebakke.
Employability Through Imagination, Alignment, and Engagement - Students’ Prospects and Change During Their First Year in Computing Education. I: Proceedings of Koli Calling 2020. Association for Computing Machinery (ACM) 2020 ISBN 978-1-4503-7715-7.
NTNU Untitled
 
3 Lundberg, Gunhild Marie; Ness, Ingunn Johanne.
First year students' imagination of future employment: identity as an important employability aspect. Proceedings of the 9th Computer Science Education Research Conference 2020 s. 1-7
NTNU UiB Untitled
 
4 Szynkiewicz, Justyna; Lundberg, Gunhild Marie; Daniels, Mats.
Professional Competencies in Computing Education: Are They Important?. Conference Proceedings - Frontiers in Education Conference 2020 s. -
NTNU NORD Untitled
 
5 Szynkiewicz, Justyna; Lundberg, Gunhild Marie; Daniels, Mats.
Students’ professional competencies in computing project courses in the Norwegian context. Conference Proceedings - Frontiers in Education Conference 2020
NTNU NORD Untitled
 
2019
6 Lundberg, Gunhild Marie.
To Ease the Transition to Employment: Employability in Higher IT Education. Koli Calling '19 International Conference on Computing Education Research; 2019-11-21 - 2019-11-24
NTNU Untitled
 
7 Lundberg, Gunhild Marie.
What makes employers hire you?. Catch IDI; 2019-01-25 - 2019-01-25
NTNU Untitled
 
8 Lundberg, Gunhild Marie; Opland, Leif Erik.
Perceived Employability in Online IT Education. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2019 ;Volum 27.(1)
NTNU Untitled
 
2018
9 Krogstie, Birgit Rognebakke; Lundberg, Gunhild Marie.
Excited SFU og spesielt om PhD-prosjektet til Gunhild Lundberg. Workshop med gjensidige presentasjoner hos SLATE ved UiB; 2018-10-30 - 2018-10-30
NTNU Untitled
 
10 Lundberg, Gunhild Marie.
Teamwork - and the transition to employment. ITS21 - 4th conference on Interdisciplinary Teamwork Skills; 2018-06-20 - 2018-06-21
NTNU Untitled
 
11 Lundberg, Gunhild Marie; Gaustad, Andre; Krogstie, Birgit Rognebakke.
The Employer Perspective on Employability. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2018 ;Volum 2018-April. s. 909-917
NTNU Untitled
 
2016
12 Lundberg, Gunhild; Berntsen, Kirsti Elisabeth; Wrålsen, Anette; Krogstie, Birgit Rognebakke.
Studenters teamarbeid i nettbaserte fag i lys av mestringstro. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2016 ;Volum 24.(1) s. -
NTNU Untitled