Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 85 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Eikeland, Ingrid; Frøyland, Merethe.
Pedagogical considerations when educators and researchers design a controversy-based educational programme in a science centre. Nordic Studies in Science Education 2020 ;Volum 16.(1) s. 84-100
UiO NMBU Untitled
 
2019
2 Eikeland, Ingrid; Frøyland, Merethe.
Students Engaging In A Controversy-based Educational Programme About Bacterial Resistance In A Science Centre. ESERA 2019 - The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
3 Eikeseth, Unni; Frøyland, Merethe.
En ekstra time med naturfag. Klassekampen 2019
NTNU UiO Untitled
 
4 Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate.
Utvidet klasserom i naturfag. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215027197) 192 s.
UiO Untitled
 
5 Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Frøyland, Merethe; Idsøe, Thormod.
In-school science enrichment program for gifted children.. ESERA; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
6 Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Erfaringer fra 2-årig videreutdanningskurs for lærerutdannere. Styring og autonomi. Konkurranse og kvalitet.; 2019-05-07 - 2019-05-07
UiO Untitled
 
7 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris; Frøyland, Merethe.
Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development. ESERA 2019; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
8 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Students' use of observation in geology: towards 'scientific observation' in rock classification. International Journal of Science Education 2019 s. -
UiO Untitled
 
9 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Utvidet klasserom - hvordan inkludere andre læringsarenaer i naturfagundervisning. I: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02811-8. s. 261-278
UiO Untitled
 
10 Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten; Frøyland, Merethe.
Bærende ideer i naturfag. I: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02811-8. s. 59-84
UiO Untitled
 
2018
11 Braathen, Anette; Frøyland, Merethe; Kostøl, Kristine Bakkemo.
Gjer tenkinga til elevane synleg!. Naturfag 2018 (1) s. 50-53
UiO Untitled
 
12 Frøyland, Merethe; Braathen, Anette; Kostøl, Kristine Bakkemo.
Elever på vei mot forståelse - hvordan kan det se ut?. Naturfag 2018 (1) s. 86-89
UiO Untitled
 
13 Frøyland, Merethe; Stuedahl, Dagny; Sandberg, Victoria.
UtVite-modellen. Et utviklingsverktøy for redesign av vitensenterutstillinger. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215031095) 90 s.
NMBU Untitled
 
14 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag 2018 (1/18) s. 90-95
UiO Untitled
 
15 Kostøl, Kristine Bakkemo; Braathen, Anette; Frøyland, Merethe.
Fra boller og refleksvest til læring - Hvordan lykkes med undervisning som involverer andre læringsarenaer?. Naturfag 2018 (1) s. 34-37
UiO Untitled
 
2017
16 Frøyland, Merethe.
Hvordan kan elever i videregående skole lære å observere som geologer?. Vinterkonferansen 2017; 2017-01-09 - 2017-01-11
UiO Untitled
 
17 Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Lundmark, Anders Mattias.
Etter- og videreutdanning for lærere – hva skal til for å lykkes?. MNT-konferansen; 2017-03-30 - 2017-03-31
UiO Untitled
 
18 Færevik, Hilde; Frøyland, Merethe.
Riktig diagnose - feil medisin Dagbladet http://www.dagbladet.no/kultur/riktig-diagnose-feil-medisin-fra-nho-sjefen/67316982. Dagbladet [Avis] 2017-02-22
NTNU UiO Untitled
 
19 Hurum, Jørn Harald; Frøyland, Merethe.
Geologiske turer i Oslotraktene. Forlaget Vett & Viten AS 2017 (ISBN 978-82-412-0736-5) 124 s.
UiO Untitled
 
20 Hurum, Jørn Harald; Frøyland, Merethe.
Geologiske turer i Oslotraktene - om boka. Faglig påfyll; 2017-09-26
UiO Untitled
 
21 Hurum, Jørn Harald; Frøyland, Merethe.
Oslofeltets dannelse - 1. Ekko NRK P2 [Radio] 2017-09-18
UiO Untitled
 
22 Hurum, Jørn Harald; Frøyland, Merethe.
Oslofeltets dannelse - 2. Ekko NRK P2 [Radio] 2017-09-19
UiO Untitled
 
23 Hurum, Jørn Harald; Frøyland, Merethe.
Oslofeltets dannelse - 3. Ekko NRK P2 [Radio] 2017-09-20
UiO Untitled
 
24 Hurum, Jørn Harald; Frøyland, Merethe.
Oslofeltets dannelse - 4. Ekko NRK P2 [Radio] 2017-09-21
UiO Untitled
 
25 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
DEVELOPING A LEARNING PROGRESSION FOR STUDENTS: FROM EVERYDAY TO SCIENTIFIC OBSERVATION IN GEOLOGY. Nordisk forskersyposium om undervisning i naturfag (NFSUN); 2017-06-07 - 2017-07-09
UiO Untitled
 
26 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Hvordan kan elever i videregående skole lære å observere som geologer?. 32nd geological winter meeting; 2017-01-09 - 2017-01-11
UiO Untitled
 
27 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
«Utvidet klasserom» – Et verktøy for å designe uteundervisning i naturfag. Nordic Studies in Science Education 2017 ;Volum 2. s. 218-229
UiO Untitled
 
28 Remmen, Kari Beate; Lundmark, Anders Mattias; Frøyland, Merethe.
Smakebit på EVU for geofaglærere - what's in it for you?. Vinterkonferansen 2017; 2017-01-09 - 2017-01-11
UiO Untitled
 
2016
29 Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Sørvik, Gard Ove.
Name-Dropping or Understanding?: Teaching to Observe Geologically. Science Education 2016 ;Volum 100.(5) s. 923-951
UiO Untitled
 
30 Nilsen, Trude; Frøyland, Merethe.
Undervisning i narurfag. I: Vi kan lykkes i realfag - Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02798-2. s. 137-157
UiO Untitled
 
2015
31 Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Mork, Sonja Merethe; Ødegaard, Marianne; Christiansen, Torgeir.
Researching science learning from students'view : the potential of headcam. Nordic Studies in Science Education 2015 ;Volum 11.(3) s. 249-267
UiO Untitled
 
32 Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Sørvik, Gard Ove.
Contrasting elementary and upper secondary school students’ learning of geological observation. ESERA conference; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
33 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Investigating students' learning processes: Reconsidering pedagogical recommendations for fieldwork. ESERA; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
34 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Kan vi bli rike på gråstein?. Naturfag 2015 ;Volum 1. s. 64-67
UiO Untitled
 
35 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Supporting student learning processes during preparation, fieldwork and follow-up work: examples from upper secondary school in Norway. Nordic Studies in Science Education 2015 ;Volum 11.(1) s. 118-134
UiO Untitled
 
36 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
What happens in classrooms after earth science fieldwork? Supporting student learning processes during follow-up activities. International Research in Geographical and Environmental Education 2015 ;Volum 24.(1) s. 24-42
UiO Untitled
 
2014
37 Ervik, Hilde; Frøyland, Merethe.
Energiskolene. Universitetet i Oslo: Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) 2014 48 s.
NTNU UiO Untitled
 
38 Hurum, Jørn Harald; Frøyland, Merethe.
Lærer mer naturfag når fagbegrep kuttes. Forskning.no [Internett] 2014-03-26
UiO Untitled
 
39 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Implementation of guidelines for effective fieldwork designs: exploring learning activities, learning processes, and student engagement in the classroom and the field. International Research in Geographical and Environmental Education 2014 ;Volum 23.(2) s. 103-125
UiO Untitled
 
40 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Lærerløftet som glemmer eleven. Utdanningsnytt.no 2014
UiO Untitled
 
41 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
The Implementation of Fieldwork and Student Learning Processes during Preparation,Field Activity and Follow-Up Work. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments; 2014-06-04 - 2014-06-06
UiO Untitled
 
42 Stuedahl, Dagny; Frøyland, Merethe; Eikeland, Ingrid.
Expand – Research in Norwegian Science Centers. Nordisk Museologi 2014 ;Volum 1. s. 85-95
UiO NMBU Untitled
 
2013
43 Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate.
Utvidet klasserom. Naturfag 2013 s. 44-46
UiO Untitled
 
44 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Classroom preparation and fieldwork: A case study of upper secondary students' ability to apply geoscience knowledge in the field. ESERA 2013; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
45 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Etterarbeid i klasserommet - oppgaver som hjelper elevene til å bearbeide dataene fra feltarbeid. Kimen 2013 s. 82-87
UiO Untitled
 
46 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
Feltarbeid i en geotop - et rammeverk. Kimen 2013 s. 57-72
UiO Untitled
 
47 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
How Students Can Be Supported to Apply Geoscientific Knowledge Learned in the Classroom to Phenomena in the Field: An Example From High School Students in Norway. Journal of Geoscience Education (JGE) 2013 ;Volum 61.(4) s. 437-452
UiO Untitled
 
48 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
How to support students to apply knowledge learned in the classroom to a field setting. NARST Annual International conference; 2013-04-06 - 2013-04-09
UiO Untitled
 
49 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
"Jammen vi vet jo ikke hva vi skal se etter..." - Hvordan "geobriller" kan hjelpe elevene til å anvende geofaglig kunnskap ute i felt. Kimen 2013 s. 73-87
UiO Untitled
 
50 Remmen, Kari Beate; Frøyland, Merethe.
What happens in classrooms after field activities? Identifying follow-up activities which enhance students’ understanding. ESERA 2013; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
    Vis neste liste