Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2020
1 Gabrielsen, Anja; Korsager, Majken.
Naturen som kilde til helse og læring. Naturfag 2020 (1) s. 46-49
USN UiO Untitled
 
2019
2 Korsager, Majken; Scheie, Eldri.
Students and education for sustainable development – what matters? A case study on students’ sustainability consciousness derived from participating in an ESD project. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019 ;Volum 13.(2) s. 1-26
UiO Untitled
 
2018
3 Gabrielsen, Anja; Korsager, Majken.
Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling. En analyse av læreres erfaringer og refleksjoner. Nordic Studies in Science Education 2018 ;Volum 14.(4) s. 335-349
USN UiO Untitled
 
2017
4 Gabrielsen, Anja; Korsager, Majken.
Education for Sustainable Development. Local environment as learning arena. ESERA, European Science Education Research Association; 2017-08-21 - 2017-08-25
USN UiO Untitled
 
5 Korsager, Majken; Skår, Aud Ragnhild.
Kreative presentasjonsformer. Naturfag 2017 (1) s. 12-14
UiO Untitled
 
6 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
Innføring i bærekraftig utvikling gjennom felles lesing og samtaler. Naturfag 2017 s. 54-57
UiO Untitled
 
7 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
KEY FACTORS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. European Science Education Research Association (ESERA); 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
8 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for Bærekraftig utvikling. https://www.natursekken.no/c2134935/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=2196048: Norwegian Centre for Science Education 2017 49 s.
UiO Untitled
 
2016
9 Gabrielsen, Anja; Korsager, Majken.
Moving the classroom for sustainable development outdoor - can it be justified?. XVII IOSTE symposium; Science and Technology Education for a peaceful and Equitable World; 2016-07-11 - 2016-07-16
USN UiO Untitled
 
10 Korsager, Majken; Gabrielsen, Anja; Husby, Jon Arve.
Kompetanser for bærekraftig utvikling. DNS-konferansen: Utdanning for bærekraftig utvikling; 2016-09-16 - 2016-09-16
NORD USN UiO Untitled
 
11 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
Ta kontroll over tverrfaglig undervisning og samarbeid. Naturfag 2016 s. 22-28
UiO Untitled
 
2015
12 Korsager, Majken.
Det økologiske håndavtrykket for en bærekraftig jord. Naturfag 2015 (1) s. 102-103
UiO Untitled
 
13 Korsager, Majken; Berg, Jan Even.
Bruk av smarttelefon og nettbrett i naturfagundervisningen. Naturfag 2015 (2) s. 117-118
UiO Untitled
 
14 Korsager, Majken; Scheie, Eldri.
Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway. European Science Education Research Association (ESERA); 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
15 Korsager, Majken; Scheie, Eldri.
Key Factors for Education for Sustainable Development – case studies from two secondary schools in Norway. World Environmental Education Congress – (WEEC); 2015-06-29 - 2015-07-02
UiO Untitled
 
16 Korsager, Majken; Slotta, James D..
International Peer Collaboration to Learn about Global Climate Changes. International Journal of Environmental and Science Education 2015 ;Volum 10.(5) s. 717-736
UiO Untitled
 
17 Korsager, Majken; Strømme, Alex.
Digital kompetanse. I: Biologididaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41930-1. s. 187-210
NTNU UiO Untitled
 
18 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
The Sustainable backpack - implementation of Education for Sustainable Development in Norwegian schools. European Science Education Research Association (ESERA); 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
2014
19 Knutsen, Bård; Korsager, Majken.
Velg et eple - utforskende undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag 2014 (2) s. 108-110
NTNU UiO Untitled
 
20 Knutsen, Bård; Korsager, Majken.
5E-modellen i naturfagsundervisning. 5E-seminar; 2014-04-01 - 2014-04-01
NTNU UiO Untitled
 
21 Korsager, Majken.
Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag 2014 (2) s. 32-33
UiO Untitled
 
22 Korsager, Majken; Dolin, Jens.
Opening the Science Classroom to the Opportunities for Learning with Technology. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN); 2014-06-04 - 2014-06-06
UiO Untitled
 
23 Korsager, Majken; Jorde, Doris; Slotta, Jim.
Global Climate Exchange: Peer collaboration in a “Global classroom”. Nordic Studies in Science Education 2014 ;Volum 1.(1) s. 105-120
UiO Untitled
 
24 Korsager, Majken; Mork, Sonja M.
Brunskogsnegl - uønsket inntrenger - spennende muligheter i naturfag. Naturfag 2014 (1) s. 48-51
UiO Untitled
 
25 Korsager, Majken; Scheie, Eldri.
Nøkkelfaktorer for utdanning for bærekraftig utvikling – et eksempel fra en norsk ungdomsskole. Naturfag 2014 (2) s. 26-31
UiO Untitled
 
26 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
Den naturlige skolesekken - implementering av utdanning for bærekraftig utvikling i norske skoler. Naturfag 2014 (2) s. 22-25
UiO Untitled
 
27 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag 2014 (2) s. 58-61
UiO Untitled
 
28 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag 2014 (2) s. 44-47
UiO Untitled
 
29 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
Utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfag 2014 (2) s. 18-21
UiO Untitled
 
2013
30 Korsager, Majken.
Global climate exchange - Students’ science learning in a global classroom. ESERA; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
31 Korsager, Majken.
“Globalizing the science classroom" : Exploring the development of students’ conceptual understanding of climate change from international peer collaboration. Unipub forlag 2013 86 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(179)
UiO Untitled
 
32 Korsager, Majken.
Wiki i naturfagundervisningen. Naturfagkonferansen; 2013-10-17 - 2103-10-18
UiO Untitled
 
33 Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten.
SUN – An effective model for teacher professional development and school development in science?. ESERA; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
34 Korsager, Majken; Jorde, Doris.
What is this thing called inquiry, and why is it so important for teaching and learning science?. Raising Standards Through Inquiry: Professional Development in the Natural Environment; 2013-07-09 - 2013-07-10
UiO Untitled
 
35 Korsager, Majken; Marion, Peter van.
Hva har vi lært av SUN?. Hellseminaret. Nasjonalt seminar for lærerutdanninegen innen naturfag.; 2013-11-13 - 2013-11-14
NTNU UiO Untitled
 
36 Korsager, Majken; Strømme, Alex.
Apper i naturfagundervisning Tema:Stjernehimmelen. Hellseminar for lærerutdannere; 2013-11-13 - 2013-11-15
NTNU UiO Untitled
 
37 Korsager, Majken; Strømme, Alex.
Bruk av smarttelefon-apps. Naturfagkonferansen; 2013-10-17 - 2103-10-18
NTNU UiO Untitled
 
38 Korsager, Majken; Van Marion, Peter.
Hva har vi lært av SUN?. Hellseminar for lærerutdannere; 2013-11-13 - 2013-11-15
UiO Untitled
 
39 Lindstrøm, Christine; Korsager, Majken.
Peer Instruction: Når pedagogikk og teknologi sammen fremmer læring i naturfag. Prosjektidéer for søknad til Norgesuniversitetet; 2013-03-19
OSLOMET UiO Untitled
 
40 Scheie, Eldri; Korsager, Majken.
Utdanning for bærekraftig utvikling og muligheter i Den naturlige skolesekken. Hellseminar for lærerutdannere; 2013-11-13 - 2013-11-15
UiO Untitled
 
2012
41 Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten; Marion, Peter Van.
SUN Teacher Professional Development. S-TEAM Conference 2012; 2012-02-23 - 2012-02-24
NTNU UiO Untitled
 
42 Korsager, Majken; Marion, Peter Van.
S-TEAM/SUN - Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?. HELL-seminaret; 2012-11-15 - 2012-11-16
OSLOMET NTNU Untitled
 
43 Marion, Peter Van; Fiskum, Kirsten; Korsager, Majken.
The SUN Project. S-TEAM 2012 Conference; 2012-02-24
NTNU UiO Untitled
 
2011
44 Fiskum, Kirsten; Korsager, Majken.
Hva slags etterutdanning vil naturfaglærere ha? Skoleutvikling i naturfag - SUN. Naturfagkonferansen; 2011-10-20 - 2011-10-21
UiO Untitled