Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 86 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter.
ReleQuant physics education: Designing learning Resources and investigating student learning in general relativity and quantum physics. CERN physics education seminar; 2019-03-21 - 2019-03-21
UiO Untitled
 
2 Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F; Bøe, Maria Vetleseter.
Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school. European Quantum Technology Conference (EQTC19); 2019-02-18 - 2019-02-22
UiO Untitled
 
2018
3 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Quantum Talk: How small-group discussions may enhance students’ understanding in quantum physics. Science Education 2018 ;Volum 102.(4) s. 856-877
NTNU UiO Untitled
 
4 Bøe, Maria Vetleseter.
Motivasjon i naturfag. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
5 Bøe, Maria Vetleseter.
Science identity development within teaching and learning cultures in University STEM programs. ICM Conference 2018; 2018-08-15 - 2018-08-17
UiO Untitled
 
6 Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl.
Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education 2018 ;Volum 102.(4) s. 649-667
UiO Untitled
 
7 Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter.
Tar vi universet ut av naturfaget, tar vi realfags-inspirasjonen fra norske skoleelever. Forskning.no 2018
UiO Untitled
 
8 Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl.
General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research 2018 ;Volum 14.(1) s. -
UiO Untitled
 
9 Reitan, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Kostøl, Kristine Bakkemo; Braathen, Anette.
Undervisning for naturfaglig kapital: Hva har elevene dine i ryggsekken?. Naturfag 2018
NTNU UiO Untitled
 
2017
10 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?. Naturfag 2017 ;Volum 2017.(2) s. 50-53
NTNU UiO Untitled
 
11 Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Quantum talk: How student discussions may support learning in quantum physics. ESERA conference; 2017-08-21 - 2017-08-25
NTNU UiO Untitled
 
12 Bøe, Maria Vetleseter.
Motivation and interest development in traditional physics classrooms in Norway. EARLI Conference; 2017-08-29 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
13 Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas.
Fysikkforlystelser. UiOs Faglig-pedagogiske dag 2017; 2017-11-02 - 2017-11-02
UiO Untitled
 
14 Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter; Grimenes, Arne Auen.
Carl Angell 70 år. Fra Fysikkens Verden 2017 ;Volum 2017.(1) s. 26-27
UiO NMBU Untitled
 
15 Kersting, Magdalena; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl.
Educational Reconstruction of General Relativity Through a Collaborative Online Learning Environment. JURE 2017; 2017-08-27 - 2017-08-28
UiO Untitled
 
2016
16 Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Relativitetsteori og kvantefysikk i vgs: Forskning og utvikling av et skoleprosjekt. Fra Fysikkens Verden 2016 (1) s. 21-25
NTNU UiO Untitled
 
17 Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Fysikkforlystelser. Faglig-pedagogisk dag 2016; 2016-11-03
UiO Untitled
 
18 Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas; Sørborg, Øystein.
Kvantefysikk. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2016
NTNU UiO Untitled
 
19 Bøe, Maria Vetleseter.
Leikande fysikk. Forskerfrøkonferansen 2016; 2016-02-02
UiO Untitled
 
20 Bøe, Maria Vetleseter.
Magiske magneter. Nemi 2016
UiO Untitled
 
21 Bøe, Maria Vetleseter.
Om fysikk, studier og muligheter med realfag. Rollemodellbesøk; 2016-11-22
UiO Untitled
 
22 Bøe, Maria Vetleseter.
Relevant naturfag - kva er det og korleis gjer vi det?. Planleggingsdag i realfagskommunen Vestre Toten; 2016-08-17
UiO Untitled
 
23 Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
24 Bøe, Maria Vetleseter; Ryder, Jim; Ulriksen, Lars.
The process of choosing STEM higher education: Messages from the IRIS project. NERA conference 2016; 2016-03-09 - 2016-03-11
UiO Untitled
 
25 Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm.
Drømmen om framtidas fysikkfag. Seminar i anledning Carl Angell 70 år; 2016-11-18
UiO Untitled
 
26 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter.
Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik 2016 ;Volum 1.(1) s. 53-64
NTNU UiO Untitled
 
27 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas; Kersting, Magdalena.
ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk. Landskonferansen om fysikkundervisning; 2016-08-07 - 2016-08-10
NTNU UiO Untitled
 
28 Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Frågåt, Thomas; Sørborg, Øystein.
ReleKvant: Læringsressurser i moderne fysikk på viten.no Lansering av Viten-programmet "Kvantefysikk". Naturfagkonferansen; 2016-10-20 - 2016-10-20
NTNU UiO Untitled
 
29 Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students. International workshop on the teaching and learning of Einsteinian Physics; 2016-11-28 - 2016-12-02
UiO Untitled
 
2015
30 Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Kva er lys, eigentleg? Kva seier naturvitskapen, og kva tenkjer elevane?. Naturfag 2015 (2) s. 10-13
UiO Untitled
 
31 Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter.
ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordina: Nordic studies in science education 2015 ;Volum 11.(2) s. 153-168
NTNU UiO Untitled
 
32 Bøe, Maria Vetleseter.
Nytt lys for verda. Naturfag 2015 (2) s. 42-43
UiO Untitled
 
33 Bøe, Maria Vetleseter.
Om forelskelse, Harry Potter og Ent3r-mentorane som rollemodellar. Oppstartsseminar for nye Ent3r-mentorer; 2015-09-07 - 2015-09-07
UiO Untitled
 
34 Bøe, Maria Vetleseter.
Physics choices among young women: What matters?. Nordic Physics Days 2015; 2015-06-09 - 2015-06-11
UiO Untitled
 
35 Bøe, Maria Vetleseter.
Ungdoms valg av utdanning og yrke. Møte i Lørenskog Rotaryklubb; 2015-08-13
UiO Untitled
 
36 Bøe, Maria Vetleseter.
Young people’s motivation for choosing – and keep choosing – STEM. Lost in choices? Conferentie Gender & STEM in het hoger onderwijs; 2015-11-11 - 2015-11-12
UiO Untitled
 
37 Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline.
Entanglement: Quantum physics, history, philosophy and NoS in traditional Norwegian classrooms. ESERA 2015; 2015-08-31 - 2015-09-04
NTNU UiO Untitled
 
38 Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Expectancy-value perspectives on choice of science and technology education in late-modern societies. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer 2015 ISBN 978-94-007-7792-7. s. 17-29
UiO Untitled
 
39 Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode.
Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2015 192 s.
NTNU UiO Untitled
 
40 Ryder, Jim; Ulriksen, Lars; Bøe, Maria Vetleseter.
Understanding student participation and choice in science and technology education: The contribution of IRIS. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer 2015 ISBN 978-94-007-7792-7.
UiO Untitled
 
2014
41 Bøe, Maria Vetleseter.
Energibehov og utfordringer. Temadag Glommabanen; 2014-04-30
UiO Untitled
 
42 Bøe, Maria Vetleseter.
Om Ent3r-mentorenes betydning som rollemodeller. Ent3r-konferansen 2014; 2014-03-28
UiO Untitled
 
43 Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Kva skal til for at jenter skal velje realfag?. www.veilederforum.no 2014
UiO Untitled
 
44 Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline.
Love it or leave it: Physics choices in Norway. Nordic Research Symposium on Science Education NFSUN; 2014-06-03 - 2014-06-06
UiO Untitled
 
45 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas.
ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk. Landskonferansen om Fysikkundervisning; 2014-08-06 - 2014-08-09
NTNU UiO Untitled
 
46 Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas; Bøe, Maria Vetleseter.
Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education 2014 ;Volum 49.(6) s. 678-684
NTNU UiO Untitled
 
47 Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter.
Valg og bortvalg av realfag - innsikter og hva kan gjøres. Fagseminar i Kunnskapsdepartementet; 2014-10-23
UiO Untitled
 
48 Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter.
Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow. Naturfagkonferansen 2014; 2014-10-16 - 2014-10-16
UiO Untitled
 
49 Jensen, Fredrik; Bøe, Maria Vetleseter.
Gir et realistisk bilde av realfag. Teknisk Ukeblad 2014 (03)
UiO Untitled
 
2013
50 Bøe, Maria Vetleseter.
Multikunsten fysikk. Realfagcamp; 2013-09-26 - 2013-09-27
UiO Untitled
 
    Vis neste liste